நீங்க எதை டைப் செய்தாலும் பேசும் COMPUTER SPEAK TRICK


நீங்க எதை டைப் செய்தாலும் பேசும் COMPUTER SPEAK TRICK

ஆமாங்க…. உங்க Computerல நீங்க Type செய்தா கம்ப்யூட்டர் அந்த வார்த்தைகளை திரும்ப சொல்லும். இந்த Trick. எல்லா வகையான விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்திலும் வேலை செய்யும். இந்த மேஜிக்கை உங்க கம்ப்யூட்டர்ல் வச்சு உங்க நண்பர்களை ஆச்சிரியப்பட வையுங்க. இந்த வசதியினால் கம்ப்யூட்டர்க்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. சரி, எப்படி இந்த வசதியை உங்க கம்ப்யூட்டர்ல வைக்கலாம்னு பாக்கலாமா?

1. உங்க கம்ப்யூட்டர்ல notepad-ஐ ஓபன் செய்யுங்க.

2. கீழ்க்கண்ட code-ஐ ஓபன் செய்த பக்கத்தில் copy செய்து paste செய்யுங்க.

Dim message, sapi
message=InputBox(“What do you want me to say?”,”Speak to Me”)
Set sapi=CreateObject(“sapi.spvoice”)
sapi.Speak message

3. notepad-இல் பேஸ்ட் செய்த பின்னர் speak.vbs என பெயர் கொடுத்து உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் save செய்து விடுங்கள். அவ்வளவுதான்.

4. டெஸ்க்டாப்பில் speak.vbs என உள்ள file-ஐ Double கிளிக் செய்தால் ஒரு பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். அங்கே உள்ள கட்டத்தில் நீங்க வார்த்தைகளை டைப் செய்து என்டர் செய்தால் நீங்கள் Type. செய்த வார்த்தைகள் ஒரு ஆண் குரல் சொல்லும்.

நீங்க எதை டைப் செய்தாலும் பேசும் COMPUTER SPEAK TRICK

ஆமாங்க.... உங்க Computerல நீங்க Type செய்தா கம்ப்யூட்டர் அந்த வார்த்தைகளை திரும்ப சொல்லும். இந்த Trick. எல்லா வகையான விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்திலும் வேலை செய்யும். இந்த மேஜிக்கை உங்க கம்ப்யூட்டர்ல் வச்சு உங்க நண்பர்களை ஆச்சிரியப்பட வையுங்க. இந்த வசதியினால் கம்ப்யூட்டர்க்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. சரி, எப்படி இந்த வசதியை உங்க கம்ப்யூட்டர்ல வைக்கலாம்னு பாக்கலாமா?


1. உங்க கம்ப்யூட்டர்ல notepad-ஐ ஓபன் செய்யுங்க.


2. கீழ்க்கண்ட code-ஐ ஓபன் செய்த பக்கத்தில் copy செய்து paste செய்யுங்க.

Dim message, sapi
message=InputBox("What do you want me to say?","Speak to Me")
Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")
sapi.Speak message


3. notepad-இல் பேஸ்ட் செய்த பின்னர் speak.vbs என பெயர் கொடுத்து உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் save செய்து விடுங்கள். அவ்வளவுதான்.


4. டெஸ்க்டாப்பில் speak.vbs என உள்ள file-ஐ Double கிளிக் செய்தால் ஒரு பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். அங்கே உள்ள கட்டத்தில் நீங்க வார்த்தைகளை டைப் செய்து என்டர் செய்தால் நீங்கள் Type. செய்த வார்த்தைகள் ஒரு ஆண் குரல் சொல்லும்.
Thanks n Regards
Jeevanandam K
 

இந்தியா – இயற்கையமைப்பு


 

அரசு தேர்விற்கான அறிவரங்கம்: இந்தியா – இயற்கையமைப்பு

by Jeevanandam K

இந்தியா – இயற்கையமைப்பு

* சுமார் 460 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி தோன்றியது. சுமார் 7 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புவியியல் மாறுபாடுகளின் விளைவாக டெர்ஷியரி கால டெத்திஸ் என்ற மிகப்பெரிய கடல் பகுதியிலிருந்து மேலெழுந்து இமயமலைகள் தோன்றின.

* புவியியல் கொள்கையின்படி, துவக்க காலத்தில் பூமியின் நிலப்பரப்பு அனைத்தும் ஒரே நிலப்பகுதியாக இருந்ததென்று கருதப்படுகிறது. ஒரே தொகுப்பான அப்பகுதி பேஞ்சியா என்று அழைக்கப்பட்டது. அதைச்சுற்றி பேன்தலாசா என்ற நீர்ப்பரப்பும் காணப்பட்டது.

* பேஞ்சியா நிலப்பகுதி டெத்திஸ் என்ற தாழ்வான இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்பிறகு காலப் போக்கில், அந்த ஒன்றை நிலப்பகுதி சிறிது சிறிதாக இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளாக உடைந்தன.

* வடக்கில் உடைந்த பகுதி அங்காரா நிலப்பகுதி என்றும், தெற்கில் உடைந்த பகுதி கோண்ட்வானா நிலப்பகுதி என்றும் அழைக்கப்பட்டது.

* அவ்வாறு தெற்கில் உடைந்த கோண்ட்வானா நிலப்பகுதியில் இருந்து காலப்போக்கில் சிறிது சிறிதாகப் பிரிந்து வந்ததே இந்தியத் துணைக்கண்டமாகும்.

* நிலத்தோற்றம், நில உள்ளமைப்பு, வடிகாலமைப்பு, காலநிலை, இயற்கைத்தாவரம் மற்றும் மண் ஆகிய இயற்கைக் கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரிக்கப்படும் வட்டாரம் இயற்கை வட்டாரம் எனப்படும்.

* ஒருமித்த புவியியல் கூறுகளை உள்ளக்கிய ஓர் நிலப்பகுதி வட்டாரம் எனப்படுகிறது.

* இந்தியாவின் இயற்கையமைப்பை 3 பெரும்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன 1. வடக்கிலுள்ள இமயமலைத் தொடர்கள் 2. வடக்கிலுள்ள சமவெளிப்பகுதிகள் 3.தீபகற்ப பீடபூமிப் பகுதி ஆகியன.

 

வடக்கிலுள்ள இமயமலைத் தொடர்கள்

* காஷ்மீர் முதல் அருணாச்சலப் பிரதேசம் வரை கிழக்கு மேற்காக சுமார் 2500 கிமீ நீளம் வரை இமயமலைகள் சங்கிலித் தொடர் போன்று பரவியுள்ளது.

* அத்துடன் இவை சுமார் 150 முதல் 400 கிமீ அகலம் வரை உள்ளது. மேற்கில் சுமார் 400 கிமீ அகலத்துடனும், கிழக்கில் சமார் 150 கிமீ அகலத்துடனும் காணப்படுகிறது.

* இமயமலைகள் இந்தியாவிற்கு வடக்கில் ஓர் இயற்கை அரணாக அமைந்துள்ளது. இளம் மடிப்பு மலைகளால் (Young Fold Mountains) ஆனதே இமயமலைகள் ஆகும்.

* இமயமலை மத்திய ஆசியாவின் பாமீர் முடிச்சில் இருந்து, (பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) தொடங்குகிறது.

* இந்த இமயமலைத் தொகுப்பை நாம் மூன்று உட்பிரிவுகளாகக் காண்போம். அவையான அ) பெரும் இமாலயத் தொடர் (Greater Himalayas) ஆ.மத்திய இமாலயத் தொடர் (Middle Himalayas) இ. புற இமாலயத் தொடர் (Outer Himalayas)

 

பெரும் இமயமலைத் தொடர்கள்

* உலகின் உயர்ந்த மலைத்தொடர்கள் இங்குதான் உள்ளன. இவற்றிற்கு ஹிமாத்ரி தொடர் என்றும் வேறு பெயர் உண்டு காரகோரம், லடாக், கைலாயம், ஜாஸ்கர் போன்ற மலைத்தொடர்கள் இதில் உள்ளன.

* காரகோரம் மலைத்தொடரில் தான் காட்வின் ஆஸ்டின் அல்லது K2 என்ற உலகின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சிகரம் அமைந்துள்ளது. இதன் உயரம் 8611 மீட்டர் ஆகும்.

* K2 என்பது தற்போது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்புப் பகுதியில் உள்ளது. கைபர் மற்றும் போலன் கணவாய்களும் தற்போது பாகிஸ்தானில் தான் உள்ளன.

* இவை தவிர பால்ட்ரோ பனியாறு, சியாச்சின் பனியாறு போன்றவைகளாலும் இத்தொடர் புகழ் பெறுகிறது.

* மக்காலு, தவளகிரி, நங்க பர்வதம், நந்தா தேவி போன்ற பிற சிகரங்களும் இத்தொடரில் தான் அமைந்துள்ளன. மேலும் இத்தொடரில் சில முக்கியக் கணவாய்கள் உள்ளன.

* காஷ்மீரிலுள்ள காரகோரம், கணவாய், இமாச்சலப் பிரதேசத்திலுள்ள ஷிப்கிலா கணவாய், சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ள நாதுலா கணவாய், அருணாச்சலப் பிரதேசத்திலுள்ள பொம்டிலா கணவாய் ஆகிய குறிப்பிடத்தக்கவை.

* பெரும் இமாலயத் தொடர்கள் பெரும்பாலும் பனியால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஹிமம் என்றால் பனி என்று பொருள், ஹிமாலயா என்றால் பனியின் இருப்பிடம் என்று பொருள்.

* வடக்குப் பகுதியில் இத்தொடர்களில்தான் உலகின் மிக உயர்ந்த சிகரமான மவுண்ட் எவரெஸ்ட் (8848 மீ) அமைந்தள்ளது. இது நேபாளத்தில் அமைந்துள்ளது. இதற்கு சாகர் மாதா என்றும் பெயர் வவங்கப்படும்.

* அத்துடன் கஞ்சன் ஜங்கா மலைத்தொடரில், 8598 மீ உயரமுடைய, இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சிகரமான கஞ்சன் ஜங்கா சிகரம் விளங்குகிறது. இது சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ளது.

 

மத்திய இமயமலைத் தொடர்கள்

* ஹிமாச்சல் தொடர்கள் என்றும் இதற்கு வேறுபெயர் உண்டு. சுமார் 3000 முதல் 4500 மீட்டர் உயரமுடையவை.ஹிமாத்ரி தொடருக்குத் தெற்கே அமைந்துள்ளது.

* பீர் பாஞ்சால், குமாயுன், மகாபாரத், திம்பு ஆகிய மலைத்தொடர்கள் இதில் அமைந்துள்ளன. இவற்றில் பீர் பாஞ்சால் தொடர் காஷ்மீரிலும், தவுளதார்தொடர் ஜம்மு-காஷ்மீரிலும், மகாபாரத் தொடர் ஜம்மு-காஷ்மீரிலும், மகாபாரத்தொடர்கள் நேபாளத்திலும் அமைந்துள்ளன.

* புகழ்பெற்ற பீர்பாஞ்சால் மற்றும் காஷ்மீர் பள்ளதாக்கு இத்தொடரில் உள்ளன. இதில் அதிக  உயரத்தில் உள்ள கோடை வாசஸ்தலம் குல்மார்க் ஆகும்.

* மேலும் டல்ஹெளசி (இமாச்சலப் பிரதேசம்), தர்மசாலா, சிம்லா (இமாச்சலப் பிரதேசம்), முசெளரி (உத்திரப் பிரதேசம்), நைனிடால் (உத்திராஞ்சல்), டார்ஜிலிங் (மேற்கு வங்காளம்) ஆகிய கோடை வாசஸ்தலங்கள் அமைந்துள்ளன.

 

புற இமயமலைத் தொடர்கள்

* இமயமலைகளின் தெற்குமுனைப்பகுதி இது. சிவாலிக் கொடர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. சராசரியாக 1000 மீ உயரமுடையது. தராய் காடுகள் இங்கு காணப்படுகிறது.

* இத்தொடர் தொடர்சிசியற்றுக் காணப்படுகிறது. இத்தொடருக்கும், மத்திய இமாலயத் தொடருக்கும் இடையில் பல பள்ளத்தாக்குகள் உள்ளன. அவை டூன்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

* டேராடூன் அத்தகைய பள்ளத்தாக்கே ஆகும். இத்தொடரின் கிழக்குப் பகுதியில் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் உள்ளன. மேலும் இத்தொடரில் தான் காசி குன்றுகள், காரோ குன்றுகள், ஜெயந்தியா குன்றுகள் ஆகியன மேகாலயாவில் அமைந்துள்ளன. இத்தொடரில் பெருமளவு மண்ணரிப்பு நடைபெறுகிறது.

* மேற்காணும் பிரிவுகள் போலவே இமயமலைகளை திசைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டும் பிரிப்பர்.

* ஜம்மு-காஷ்மீர், இமாச்சலப்பிரதேசம் ஆகிய மாலங்களிலுள்ள இமயமலைகள் மேற்கு இமயமலைகள் என்றும், உத்திரப்பிரதேசம், நேபாளம் ஆகிய இடங்களிலுள்ளவை * மத்திய இமயமலைகள் என்றும், மேற்கு வங்காளம், சிக்கிம், பூடான், அருணாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள இமயமலைகள் கிழக்கு இமயமலைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

* குமாயுன் பள்ளத்தாக்கு உத்திரப்பிரதேசத்திலும், காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு (பூமியின் சொர்க்கம்) ஜம்மு-காஷ்மீரிலும் அமைந்துள்ளன.

 

தீபகற்ப இந்திய மலைத்தொடர்கள்

* தீபகற்ப இந்தியாவில் மூன்று மலைத்தொடர்கள் உள்ளன. 1.விந்திய-சாத்பூரா மலைகள் 2. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகள் 3. கிழக்குக்குன்றுகள் ஆகியன. இவற்றில் விந்திய சாத்பூரா மலைகள் ந்ரமதை நதி பள்ளத்தாக்கிற்கு இணையாக மேற்கு-கிழக்கான செல்லுகின்றன. இவை உண்மையில் நர்மதா பள்ளத்தாக்கின் பக்கச்சுவர்களே உண்மையில் மலைகளே அல்ல. இம்மலைகள் வாரணாசிக்கு அருகில் முடிவடைகின்றன.

* சாத்பூரா மலைகள் நர்மதைக்கும் தபதிக்கும் இடையே காணப்படுகின்றன. இம்மலைகளின் பாறைகள் தக்காண, லாலா பீடமூபூமி பாறை வகைகளைச் சார்ந்தவை. இவை வரலாற்று காலத்தில் ஏற்பட்ட மடிப்பு மவைகள் ஆகும்.

* சாத்பூரா என்றால் ஏழு மடிப்புகள் என்று பொருள்படும் சாத்பூரா மலைகள் மிகப் பழமையான மடிப்பு மலைகள்.

* இவ்வாறே தீபகற்ப இந்தியாவின் மேற்கில் மேற்கு கடற்கரைக்கு இணையாக மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் அமைந்துள்ளன. தபதி நதியின் முகத்துவாரத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை வடக்கு தெற்காவும் அமைந்துள்ளன.

* இத்தொடரில் மூன்று கணவாய்களும் உள்ளன. வடக்கில் தால்காட் போர்காட் கணவாய்களும், தெற்கில் பாலக்காட்டுக் கணவாயும் உள்ளன. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளின் தென்பகுதியில் உயரமான சிகரங்கள் உள்ளன.

* குறிப்பாக, நீலகிரி மலைகள் தொட்டபெட்டாவும், ஆனைமலையில் ஆனைமுடியும் குறிப்பிடத்தக்கவை. பழனிமலை, கொடைக்கானல் மலை, குற்றால மலை ஆகியனவும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளைச் சார்ந்தவை.

* கோடை வாழிடங்களான உதகமண்டலம், குன்னூர், கோத்தகிரி, ஆகியனவும் இம்மலைத் தொடரில் உள்ளன.

* கிழக்குக் குன்றுகள் கிழக்குக்  கடற்கரைச் சமவெளியை ஒட்டி அமைந்துள்ளன. தொடர்ச்சியற்ற பல குன்றுகளாகவும் உள்ளன. ஒரிசா மாநிலத்திலிருந்து ஆந்திர மாநிலம் வரை கிழக்குக் கடற்கரையை ஒட்டிச் செல்கின்றன.

* பின்னர் தென்மேற்காகச் சென்று நீலகரியில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளுடன் இணைகின்றன. இதில் திருப்பதி மலை, ஜவ்வாது மலை, கொல்லி மலை, பச்சைமலை ஆகியவை முக்கியமானவை. ஏற்காடு, ஏலகிரி ஆகியவை இம்மலைகளில் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்கள்.

 

வடக்கில் உள்ள சமவெளிப் பகுதிகள்

* இமயமலைகளின் அடிப்பகுதியிலிருந்து தீபகற்ப இந்தியாவின் வடபகுதி வரை சுமார் 7.5 இலட்சம் சதுர கிலோ மீட்டர் வரை சமவெளிகள் பரந்துள்ளன.

* பஞ்சாப் சமவெளி முதல் அல்லாம் பள்ளத்தாக்கு வரையில் இச்சமவெளி பரவியுள்ளது. சுமார் 3200 கிமீ நீளமும், 150 முதல் 300 கிமீ வரை அகலும் உடையது. வண்டல் படிவுகளால் ஆனது.

* இமயமலையிலிருந்து தோன்றும் ஆறுகளால் இப்பகுதி வளப்படுத்தப்படுகிறது. இச்சமவெளியின் உயர்நிலப் பகுதி பாங்கர் மண்ணால் ஆன வளம் மிக்க பகுதியாகும்.

* மேலும் இச்சமவெளியின் தாழ்நிலப்பகுதி காதர் மண்ணால் ஆனது.

* ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளுக்கு இடைப்பட்ட, தோவாப் பகுதிகளில் உயரமான இடங்களில் பழமையான படிவு மண் காணப்படுகிறது. இதுவே பாங்கர் ஆகும்.

* எனினும் பாங்கர் நிலப்பகுதிகளில், சமச்சீரற்ற சுண்ணாம்புப்படிவுகள் உள்ளன. இவை கான்கர் எனப்படும்.

* பாங்கர் பகுதிகளைப் பொறுத்த வரை, உயரமான உடங்களில் அமைந்துள்ளதால், வெள்ளத்தினால் அரிக்கப்படாமல் உள்ளது.

* ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குளின் தாழ்நிலப்பகுதிகளில் உள்ள மண் காதர் ஆகும். உத்திரப்பிரதேசத்தில் இம்மண் காதர் என்றும் பஞ்சாப் பகுதியில் இம்மண் பெட் என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

* இம்மண் உள்ள இடங்கள் தாழ்நிலங்களாக உள்ளமையால், வெள்ளத்தினால் அரிப்புக்கு உட்படுகிறது.

 

Thanks n Regards

Jeevanandam K

Indhiya Arasiyal Amaipu


 

1. இந்திய குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லம் – “ராஷ்டிரபதி பவன்’ (குடியரசுத்தலைவர் மாளிகை).

2. உலகின் பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் தலைவரின் இல்லம் – “ராஷ்டிரபதி பவன்’

3. புகழ்பெற்ற பிரிட்டீஷ் கட்டிடக் கலைஞர் சர் எட்வின் லாண்ட்சீர் லுட்யன்ஸ் மேற்பார்வையில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை கட்டுமானப் பணி நடைபெற்றது.

4. ராஷ்டிரபதி பவன் – நான்கு மாடிகள், 340 அறைகள் கொண்டது. மொத்தம் 2 லட்சம் சதுர அடியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 70 கோடி செங்கல், 30 கோடி கற்கள்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

5. குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கான செலவு 8 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 136 பவுண்டுகளாகும். அந்த காலத்திய இந்திய பண மதிப்பு ரூ.2 கோடி.

6. இங்கிலாந்து வைஸ்ராய்கள் தங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட மாளிகை – தற்போதைய குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை.

7. 1911-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் தலைநகரம் கொல்கத்தாவிலிருந்து தில்லிக்கு மாற்றப்படுகிறது என்று அறிவித்தவர் – ஜார்ஜ் மன்னன்.

8. குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியேறிய முதல் வைஸ்ராய் – லார்டு இர்வின்(1931.ஜனவரி 23-ல் குடியேறினார்)

9. குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியேறிய முதல் இந்தியர் – இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலான ராஜாஜி.

10. பொதுத்தேர்தல் முடிந்த பின் புதியதாக கூடும் மக்களவையின் முதல் கூட்டத்தொடரில் தற்காலிக சாபாநாயகரை நியமிப்பது – குடியரசுத் தலைவர்

11. யூனியன் பிரதேசங்கள் யார் ஆளுகைக்கு உட்பட்டது – குடியரசுத் தலைவர்

12. இந்திய ஒரு “குடியரசு” (Republic) ஏனெனில் அதனுடைய அரசின் தலைவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு மறைமுகமாக மக்களால்(அதாவது மக்களின் பிரதிநிதிகளால்)

தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்.

13. இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் துணைத்தலைவர் – டாக்டர் எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்

14. குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஒவ்வொரு 6 மாதங்கள் காலக்கட்டத்திலும் நீட்டிப்பு செய்யப்பட வேண்டும்.

15. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி விலகாமல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடக் கூடாது.

16. இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படாதவர் – துணைக் குடியரசுத் தலைவர்

17. குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஒரு மாநிலத்தில் சாதாரணமாக 3 வருடங்கள் நீடிக்கலாம்.

18. மக்களவையின் சபாநாயகராகவும், குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்தவர் – சஞ்சீவி ரெட்டி

19. மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் உறுப்பினரை எக்காரணத்திற்காக குடியரசுத் தலைவர் நீக்கலாம் – 1. திவால் ஆனாவர் என்றால் 2. உறுப்பினராக

இருக்கும் காலகட்டத்தில், ஊதியத்திற்காக வேறு பணி புரிந்தால் 3. குடியரசுத் தலைவர், உறுப்பினரின் உள்ளம் மற்றும் உடலால் நலமில்லாதவர் என்று நினைத்தால் இவை

அனைத்திற்காகவும் நீக்கலாம்.

20. குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியேறிய முதல் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் – டாக்டர் இராஜேந்திர பிரசாத்.

21. ராஷ்டிரபதி பவன் – இந்து, புத்த, ஜெயின் சமூக மரபை பிரலிபதிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

22. இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று ராஜாஜி இந்தியாவின் கடைசி கவர்னர் ஜெனரலாக பதவியில் இருந்த போது, அவர் பயன்படுத்திய அறைகள் – தற்போது வெளிநாட்டு

தலைவர்கள் சந்திக்கும் இடமாக விளங்குகிறது.

23. ராஷ்டிரபதி வளாகத்தில் – முகுல் கார்டன், ஹெர்பல் கார்டன் தோட்டங்கள் அமைந்துள்ளன. 7. தில்லியைத் தவிர, சிம்லா (வடக்கு) மற்றும் ஐதராபாத் (தெற்கு) ஆகிய

இடங்களில் குடியரசுத் தலைவருக்கான “ராஷ்டிரபதி நிலையம்’ அமைந்துள்ளது.

24. இந்திய பாராளுமன்றத்தின் மேலவையின் தலைவர் – சமநிலை முரண்படும்போது மட்டும் வாக்களிப்பதில் உரிமை பெறுகிறார்.

25. அடிப்படை உரிமைகள் – குடியரசுத் தலைவரால் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்

26. இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் அடிப்படை உரிமைகள் என்ற கருத்தை – அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு அரசியலமைப்பில் இருந்து பெற்றனர்

27. அரசுக் கொள்கையினை நெறிப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பகுதி – அரசியலமைப்பின் பகுதி IV

28. இந்திய அரசியலமைப்பின் பொதுப் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள வகைகள் – 47 வகைகள்

29. இந்திய அரசியலமைப்பில் இருந்து வேறுபட்டது – குடியரசுத் தலைவர் முறை அரசாங்கம்

30. இந்திய உச்சநீதிமன்றம் – அரசியலமைப்பால் அமைக்கப்பட்டது

31. அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாவலன் – நீதித்துறை

32. எந்த அரசியலமைப்பு திருத்ததின் மூலம் அடிப்படை கடமைகள் வரையறுக்கப்பட்டன – 42வது அரசியலமைப்பு திருத்தம்

33. 44வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் அமல்படுத்துப்பட்டபின், சொத்துரிமையானது – அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கப்பட்டு சட்ட உரிமையாக மட்டும் ஏற்கப்பட்டுள்ளது

34. இந்திய அரசியலமைப்பில் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவசக் கட்டாயக் கல்வி வழங்க வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ள பகுதி –  அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறை கோட்பாடுகள். 

 

இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை

1. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் – டிசம்பர் 6, 1946

2. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் கூடிய நாள் – டிசம்பர் 9, 1946

3. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் – தில்லி

4. அரசியல் நிர்ணய சபை எந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டது – காபினெட் தூதுக்குழுத் திட்டம்

5. அரசியலமைப்பு எழுது வரைவுக்குழுவின் தலைவராக செயல்பட்டவர் – டாக்டர் அம்பேத்கார்

6. அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராகப் பணியாற்றியவர் – டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்

7. இந்திய அரயல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிகத் தலைவராகப் பணியாற்றியவர் – டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா

8. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் நிரந்தரத் தலைவராகப் பணியாற்றியவர் – டாக்டர் இராஜேந்திர பிரசாத்

9. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் ஆரம்ப கால மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை – 385 + 4

10. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை – 299

11. இந்திய அரசியலமைப்பு பொதுவாக எந்த நாட்டு அரசியமைப்பை ஒத்துள்ளது – இங்கிலாந்து

12. இந்திய அரசியலமைப்பு எந்தச் சட்டத்தின் மறுவடிவமாக திகழ்கிறது – 1935ம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம்

13. அரசியமைப்பு உருவாக்கப்படும்போது அதில் இருந்த பகுதிகளின் எண்ணிக்கை – 22

14. அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும்போது அதில் இருந்த அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை – எட்டு

15. தற்போதைய அரசியலமைப்பில் உள்ள பகுதிகளின் எண்ணிக்கை – 24

16. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை முழு இறைமை பெற்ற அமைப்பாக மாறிய நாள் – ஆகஸ்ட் 15, 1947

17. அரசியலமைப்புக்கான முகவுரையை நிர்ணய சபையில் அறிமுகப்படுத்தியவர் – ஜவகர்லால் நேரு

18. இந்தியா சுதந்திரம் பெறும்போது அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராக இருந்தவர் – டாக்டர் இராஜேந்திர பிரசாத்

19. இந்திய அரசியலமைப்பின் திறவுகோல் என்று கருதப்படும் அம்சம் – முகவுரை

20. இந்திய அரசிலமைப்பு எழுதி முடிக்கப்பட்ட எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட காலம் – 2 ஆண்டுகள், 11 மாதங்கள், 18 நாட்கள்

21. முகவுரையில் சேர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகள் – சோஷலிச, சமயசார்பற்ற, ஒருமைப்பாடு

22. அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டபோது அரசியலமைப்பில் இருந்த ஷரத்துக்களின் எண்ணிக்கை – 395

23. தற்போதைய அரசியலமைப்பில் உள்ள ஷரத்துக்களின் எண்ணிக்கை – 450

24. தற்போதைய அரசியலமைப்பில் இருந்த அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை – 12

25. அரசியமைப்பின் இதயமாகவும், ஆன்மைகவும் உள்ள பகுதி என்று டாகடர் அம்பேத்கரால் வர்ணிக்கப்பட்ட பகுதி – அரசியலமைப்பு தீர்வு உரிமைகள் (ஷரத்து 32)

26. உலகில் மிக நீண்ட எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு – இந்திய அரசியலமைப்பு

27. இந்திய அரசிலமைப்புக்கான எண்ணத்தை அளித்தவர் – எம்.என்.ராய்

28. இந்திய அரசிலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் – ஜனவரி 26, 1950

29. இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் – நவம்பர் 26, 1949

30. இந்திய அரசியலமைப்பின்படி இந்தியாவின் பெயர் – பாரத்

31. தற்போது நமது அரசியமைப்பில் உள்ள இணைக்கப்பட்ட பட்டியல்களின் எண்ணிக்கை – 10

32. அடிப்படை கடமைகள் என்னும் பகுதி எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – ரஷ்யா

33. அடிப்படை உரிமைகள் என்னும் பகுதி எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – அமெரிக்கா

34. திருத்தங்கள் என்னும் பகுதி எந்த நாட்டு அரசியமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – தென் அமெரிக்கா

35. சட்டத்தின்படி ஆட்சி என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – இங்கிலாந்து

36. கூட்டாட்சி என்னும் கருத்துப் படிவத்தை எந்த நாட்டிலிருந்து இந்திய அரசியலமைப்பு பெற்றுள்ளது – கனடா

37. பொருளாதார நீதி என்னும் சொல் காணப்படும் இடம் – முகவுரை மற்றும் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்

38. அரசியல் நிர்ணய சபையின் ஆலோசகராகப் பணியாற்றியவர் – பி.என்.ராவ்

39. கொள்கைகள் தீர்மானம் அரசியல் நிர்ணய சபையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நாள் – ஜனவரி 22, 1947

40. கொள்கைகள் தீர்மானத்தை உருவாக்கியவர் – ஜவகர்லால் நேரு

41. ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – ரஷ்யா

42. முகவுரை பகுதி திருத்தப்பட்ட ஆண்டு – 1976 (42வது திருத்தம்)

43. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளை நீக்கும் முறை எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – அமெரிக்கா

44. முகவுரை என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – அமெரிக்கா

45. ஒற்றைக் குடியுரிமை என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – இங்கிலாந்து

46. அமைச்சரவையின் கூட்டுப்பொறுப்பு என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – இங்கிலாந்து

47. பாராளுமன்ற ஆட்சி முறை என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – இங்கிலாந்து

48. நீதிப்புனராய்வு என்னும் கருத்துப்படிவம் எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது – அமெரிக்கா

49. நமது தேசியக் கொடி அரசியல் நிர்ணய சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாள் – ஜூலை 22, 1947

50. ஒன்றிய நிர்வாகம் பற்றிய பகுதி – பகுதி 5

51. மாநில நிர்வாகம் பற்ரிய பகுதி – பகுதி 6

52. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிகத் தலைவராக பணியாற்றிய டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்.

53. நீதித்துறை மற்றும் நிர்வாகத்துறையின் தனித்தன்மைக்கு உறுதியளிப்பது – அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்

54. ஒன்றியம் மற்றும் அதன் பகுதிகள் பற்றி குறிப்பிடுவது – பகுதி -1

55. குடியுரிமை பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -2

56. அடிப்படை உரிமைகள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -3

57. அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கோட்பாடுகள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -4

58. ஒன்றியம் (யூனியன்) பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -5

59. மாநிலங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -6

60. யூனியன் பிரதேசங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி-8

61. பஞ்சாயத்து ராஜ்ய அமைப்புகள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -9

62. நகராட்சிகள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -9 A

63. அவசரகால நெருக்கடிநிலை பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -18

64. திருத்தங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடுவது – பகுதி -20

65. இந்தியாவை பாரதம் என்று குறிப்பிடும் ஷரத்து – ஷரத்து 1

66. நில ஆக்கிரமிப்பு குறித்த விதிகள் அடங்கிய அட்டவணை – 9வது அட்டவணை

67. 52வது திருத்தத்தின்போது இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை – 10வது அட்டவணை

68. 10வது அட்டவணை இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு – 1985

69. முதல் திருத்தின்போது இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை – 9வது அட்டவணை

70. 1951-ல் புதியதாக இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை – 9வது அட்டவணை

71. பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் அதிகாரத் தலைப்புக்கள் குறித்து குறிப்பிடும் அட்டவணை – 11வது அட்டவணை

72. நகராட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரங்கள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணை – 12வது அட்டவணை

73. 1993ல் 74வது திருத்தத்தின்போது இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை – 12வது அட்டவணை

74. 1992ல் 73வது திருத்தத்தின்போது இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை -11வது அட்டவணை

75. கட்சித்தாவல் தகுதியிழப்பு குறித்த விதிகள் அடங்கிய அட்டவணை – 10வது அட்டவணை

76. நகராட்சி அமைப்புக்களின் அதிகாரப் பட்டியலில் உள்ள தலைப்புக்களின் எண்ணிக்கை – 18

77. பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் அதிகாரப் பட்டியலில் உள்ள தலைப்புகளின் எண்ணிக்கை – 29

78. மக்கள் உரிமைப் பாதுகாப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு – 1955

79. தீண்டாமை ஒழிப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு – 1955

80. 1955ம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி குடியுரிமை நீக்கப்பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் – மூன்று

81. சட்டத்தின்படி ஆட்சி என்பது பற்றிக் குறிப்பிடுவது – ஷரத்து 14

82. குடியுரிமை பெற 1955ம் ஆண்டு சட்டத்தில் உள்ள வழிகளின் எண்ணிக்கை – ஐந்து

83. இந்தியக் குடியுரிமைச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு – 1955

84. சாதி, சமயம், இநம், பால், பிறப்பிடம் காரணமாக வேறுபாடு காட்டப்படக்கூடாது என்று குறிப்பிடுவது – ஷரத்து 15

85. பதிவு முறை மூலம் குடியுரிமை பெற இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் – 5 ஆண்டுகள்

86. குடியுரிமை குறித்த சட்டங்களை இயற்ற அதிகாரம் பெற்றுள்ள அமைப்பு பாராளுமன்றம்

87. தீண்டாமை ஒழிப்பு குறித்து குறிப்பிடும் ஷரத்து – ஷரத்து 17

88. வேலைவாய்ப்பில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புரிமை என்று குறிப்பிடுவது – ஷரத்து 16

89. சிறப்புப் பட்டங்களை தடை செய்யும் ஷரத்து – ஷரத்து 18

90. அடிப்படை சுதந்திரங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடப்படும் ஷரத்து – ஷரத்து 19

91. தனிப்பட்ட சுதந்திரம் மற்றும் உயிர் வாழும் உரிமை பற்றிக் குறிப்பிடுவது – ஷரத்து 21

92. கொத்தடிமை முறை ஒழிப்பு பற்றிக் குறிப்பிடுவது – ஷரத்து 23

93. 14 வயதுக்குக் குறைவான நபர்கள் பணியில் அமர்த்தப்படக் கூடாது என்று குறிப்பிடுவது – ஷரத்து 24

94. சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை என்பது – ஷரத்து 23 மற்றும் 24

95. சமத்துவ உரிமை என்பது ஷரத்து – 14 முதல் 18 வரை

96. சுதந்திர உரிமை என்பது – ஷரத்து 19 முதல் 22 வரை

97. சமய உரிமை என்பது – ஷரத்து 25 முதல் 28 வரை

98. கல்வி மற்றும் கலாசார உரிமை என்பது – ஷரத்து 29 மற்றும் 30

100. ஷரத்து 32ன் கீழ் வழங்கப்படும் ஆணைகளின் எண்ணிக்கை – ஐந்து

 

Thanks n Regards

Jeevanandam K


 

தமிழுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர்களின் பட்டியல்:

 

சாகித்திய அகாதமி விருது சிறந்த இந்திய இலக்கிய படைப்பாளிகளுக்கு, இந்திய அரசால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் வழங்கப்படும் உயரிய விருது ஆகும். இருபத்து நான்கு இந்திய மொழிகளிற் சிறுகதை, புதினம், இலக்கிய விமர்சனம் போன்ற பலவகையான எழுத்தாக்கங்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 1955 ஆண்டு தொடக்கம் 2012 வரை இவ்விருது பெற்ற 52 தமிழ் நூல்கள் கீழே:

ஆண்டு

புத்தகத்தின் பெயர்

ஆசிரியர்

பிரிவு

2011

காவல் கோட்டம்

சு. வெங்கடேசன்

நாவல்

2010

சூடிய பூ சூடற்க

நாஞ்சில் நாடன்

சிறுகதைகள்

2009

கையொப்பம்

புவியரசு

கவிதை

2008

மின்சாரப்பூ

மேலாண்மை பொன்னுசாமி

சிறுகதைகள்

2007

இலையுதிர்காலம்

நீல பத்மநாபன்

நாவல்

2006

ஆகாயத்திற்கு அடுத்த வீடு

மு. மேத்தா

கவிதை

2005

கல்மரம்

திலகவதி

நாவல்

2004

வணக்கம் வள்ளுவ

ஈரோடு தமிழன்பன்

கவிதை

2003

கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்

வைரமுத்து

நாவல்

2002

ஒரு கிராமத்து நதி

சிற்பி

கவிதை

2001

சுதந்திர தாகம்

சி.சு.செல்லப்பா

நாவல்

2000

விமர்சனங்கள் மதிப்புரைகள் பேட்டிகள்

தி.க.சிவசங்கரன்

விமர்சனம்

1999

ஆலாபனை

அப்துல் ரகுமான்

கவிதை

1998

விசாரணைக் கமிஷன்

சா.கந்தசாமி

நாவல்

1997

சாய்வு நாற்காலி

தோப்பில் முகமது மீரான்

நாவல்

1996

அப்பாவின் சினேகிதர்

அசோகமித்திரன்

சிறுகதைகள்

1995

வானம் வசப்படும்

பிரபஞ்சன்

நாவல்

1994

புதிய தரிசனங்கள்

பொன்னீலன்

நாவல்

1993

காதுகள்

எம்.வி.வெங்கட்ராம்

நாவல்

1992

குற்றாலக்குறிஞ்சி

கோ.வி.மணிசேகரன்

நாவல்

1991

கோபல்லபுரத்து மக்கள்

கி.ராஜநாராயணன்

நாவல்

1990

வேரில் பழுத்த பலா

சு.சமுத்திரம்

நாவல்

1989

சிந்தாநதி

லா.ச.ராமாமிர்தம்

சுயசரிதை

1988

வாழும் வள்ளுவம்

வா. செ. குழந்தைசாமி

இலக்கிய விமர்சனம்

1987

முதலில் இரவு வரும்

ஆதவன்

சிறுகதைகள்

1986

இலக்கியத்துக்கு ஓர் இயக்கம்

க.நா.சுப்பிரமணியம்

இலக்கிய விமர்சனம்

1985

கம்பன்: புதிய பார்வை

அ. ச. ஞானசம்பந்தன்

இலக்கிய விமர்சனம்

1984

ஒரு கவிரியைப் போல

லட்சுமி (திரிபுரசுந்தரி)

நாவல்

1983

பாரதி : காலமும் கருத்தும்

தொ. மு. சி. இரகுநாதன்

இலக்கிய விமர்சனம்

1982

மணிக்கொடி காலம்

பி. எஸ். இராமையா

இலக்கிய வரலாறு

1981

புதிய உரைநடை

மா. இராமலிங்கம்

விமர்சனம்

1980

சேரமான் காதலி

கண்ணதாசன்

நாவல்

1979

சக்தி வைத்தியம்

தி. ஜானகிராமன்

சிறுகதைகள்

1978

புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

வல்லிக்கண்ணன்

விமர்சனம்

1977

குருதிப்புனல்

இந்திரா பார்த்தசாரதி

நாவல்

1975

தற்காலத் தமிழ் இலக்கியம்

இரா. தண்டாயுதம்

இலக்கிய விமர்சனம்

1974

திருக்குறள் நீதி இலக்கியம்

க. த. திருநாவுக்கரசு

இலக்கிய விமர்சனம்

1973

வேருக்கு நீர்

ராஜம் கிருஷ்ணன்

நாவல்

1972

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்

ஜெயகாந்தன்

நாவல்

1971

சமுதாய வீதி

நா. பார்த்தசாரதி

நாவல்

1970

அன்பளிப்பு

கு. அழகிரிசாமி

சிறுகதைகள்

1969

பிசிராந்தையார்

பாரதிதாசன்

நாடகம்

1968

வெள்ளைப்பறவை

அ.சீனிவாச இராகவன்

கவிதை

1967

வீரர் உலகம்

கி. வா. ஜெகநாதன்

இலக்கிய விமர்சனம்

1966

வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு

ம. பொ. சிவஞானம்

சரிதை நூல்

1965

ஸ்ரீ ராமானுஜர்

பி.ஸ்ரீ. ஆச்சார்யா

சரிதை நூல்

1963

வேங்கையின் மைந்தன்

அகிலன்

நாவல்

1962

அக்கரைச் சீமையிலே

மீ.ப.சோமு

பயண நூல்

1961

அகல் விளக்கு

மு. வரதராசன்

நாவல்

1958

சக்கரவர்த்தித் திருமகன்

கி. இராஜகோபாலாச்சாரியார்

உரைநடை

1956

அலைஓசை

கல்கி

நாவல்

1955

தமிழ் இன்பம்

ரா. பி. சேதுப்பிள்ளை

கட்டுரை

 Thanks n Regards

Jeevanandam K

 

 

 

Important Committees and Commissions in India


 

Important Committees and Commissions in India

 

General Knowledge Supplement

Important Committees and Commissions in India

List of Committees
Butler Committee – Relation between Indian states & paramount power
Hurtog Committee – Growth of British India education-its effects
Muddiman Committee – Working of Diarchy as in Montague Chelmsford reforms
Malhotra Committee – Insurance Reforms
Janaki Ram Committee – Security Scam
Ajay Vikram Singh Committee – Faster promotions in Army
Rajinder Sachar Committee 1 – Companies and MRPT Act
Rajindar Sachar Committee 2 – Report on the social, economic and educational status of the Muslims of India.
Jyoti Basu Committee – Report on Octroi abolition.
Balwant Rai Mehta Committee – Recommendations on decentralization system
Sawant Committee – Enquiry on corruption, charges against ministers & Anna Hazare
Chelliah Committee – Eradicating black money
Wanchoo Committee – Tax enquiry
Bhanu Pratap Singh Committee – Agriculture
Agarwal Committee – Nepotism in granting petrol pump, LPG connections
Rangarajan Committee – Reforms in private sector
Naresh Chandra Committee – Corporate governance
Chakravarti Committee – Banking sector reforms
Rekhi Committee – Structure of indirect taxation
G.V.Ramakrishna Committee – Disinvestment in PSU shares
Kelkar Committee 1 – First committee on backward castes
P.C.Hotha Committee – Restructuring of civil services
Justice B.N.Kirpal Committee – 1st chairman National Forest Commission
Godbole Committee – Enron Power Project
J.C.Kumarappa Committee – Congress agrarian Reforms Committee
Swaminathan Committee – Population policy
Rangaraju Committee – Statistics
Wardha Committee – Inquiry on murder of Graham Staines
Vohra Committee – Criminalization of politics
Kelkar Committee 2 – Direct-Indirect Taxes
Alagh Committee – Civil Service Examinations
Abid Hussain Committee – Recommendations on Small scale industries
Narasimham Committee – Banking sector reforms
Chelliah Committee – Tax reforms
Mashelkar Committee – National Auto Fuel Policy
Boothalingam Committee – Recommendations on integrated wages, income and price policy.
Omkar Goswami Committee Industrial sickness
Yashpal Committee – Review of School Education system
Ram Nandan Prasad Committee – Constitution of creamy layers among Backward Castes.
Kelkar Committee 3 – Enquiry on Kargil defense deals.
Saharya Committee – Tehelka tapes

List of Commissions
U.C.Benerjee Commission – Enquiry into Godhra carnage (Railways)
Nanavati-Shah – commission Posy Godhra riots
Palekar Tribunal – Journalist pays reforms
Hunter Commission – Jallianwalabagh massacre
Nanavati Commission – 1984 Sikh riots
Mukherjee Commission – Death/Disappearance of Subhash Chandra Bose
Librehan Commission – Babri Masjid demolition case
Sarkaria Commission – Centre-State relations
Sri Krishna Commission – 1992 Bombay riots
Thakkar Commission – Indira Gandhi assassination case
Phukhan Commission – Tehelka tapes
Malimath Commission – Criminal Justice
Upendra Commission – Inquiry on rape and murder Thangjem Manorama Devi
G.C.Garg Commission – Train accident near Khanna, Punjab
Mandal Commission – Reservation of seats for Backward castes
Kothari Commission – Educational reforms

 

First Law Commission

(Chairman Mr. M. C. Setalvad 1955-1958

 

Second Law Commission

1958-61

Mr. Justice T. V. VenkataramaAiyar.

Third Law Commission

1961-64

Mr. Justice J. L. Kapur

Fourth Law Commission

1964-68

Mr. Justice J. L. Kapur

Fifth Law Commission

1968-71

Mr. K. V. K. Sundaram, I. C. S.

Sixth Law Commission

1971-74

Mr. Justice Dr. P. B.Gajendragadkar

Seventh Law Commission

1974-77

Mr. Justice Dr. P. B.Gajendragadkar

Eighth Law Commission

1977-79

Mr. Justice H. R. Khanna

Ninth Law Commission

1979-80

Mr. Justice P. V. Dixit

Tenth Law Commission

1981-85

Mr. Justice K. K. Mathew

Eleventh Law Commission

1985-88

Mr. Justice D. A. Desai

Twelfth Law Commission

1988-91

Mr. Justice M. P. Thakkar

Thirteenth Law Commission

1991-94

Mr. Justice K. N. Singh

Fourteenth Law Commission

1995-97

Mr. Justice K Jayachandra Reddy

Fifteenth Law Commission

1997-2000

Mr. Justice B. P. Jeevan Reddy

Sixteenth Law Commission

 

2000-2001

2002-2003

Mr. Justice B. P. Jeevan Reddy

Mr. Justice M. Jagannadha Rao

Seventeenth Law Commission

2003-2006

Mr. Justice M. Jagannadha Rao

Eighteenth Law Commission

2006-2009

Dr. Justice AR Lakshmanan

Nineteenth Law Commission

2009-2012

Shri Justice P. V. Reddi

The List of reports the earlier Law Commissions including present Law Commission have forwarded to the Government during the past four decades is given at the end of this monograph.

 

THE TWENTIETH LAW COMMISSION

 

The Twentieth Law Commission was constituted through a Government Order with effect from 1st September, 2012. It has a three-year term, ending on 31st August, 2015. The Commission presently comprises of the following:-

 

Mr. Justice D. K. Jain 
Former Judge,
Supreme Court of India

Chairman

(w.e.f. 25.01.2013)

 Thanks n Regards

Jeevanandam K

Important topics on Indian Polity


Important topics on Indian Polity

Important topics – Indian Polity

1.ConstituentAssembly : Formation,Members,Election,Dis cussions,Decisions,Committes, Adoptation, Commencement-Preamble

2.StatesNewFormation :

Part ABCD States,Reorganisation Act, Linguistic State,Formation-Parliament-Art 3 and 4-Cessation

3.Citizenship :

Citizenship Act 1955-5, methods of Acquiring,Loosing

4.Fundamental Rights :

Definition of Fundamental-Constitutional-Human Rights-6 Kinds-Available to Citizens only-Suspension of-5 kinds of Writs-Public Interest Litigation-Art 12-35

5.Directive Principles :

Defn-Difference from Fundamental Rights,Welfare State, Art 40,43,44,45,46,50,51-Uniform Civil Code

6.Fundamental duties :

Art 51 A-10 concepts added through 42nd Amendment

7.President :

Election,Qualfn and disqualfn-Powers-Privileges-Impeachment-Art 74 -Not controlled by Art 74

8.Parliament :

2 Houses, Qualfn,Disqualfn,Defection, SpeakerCommittes, Joint Sitting,Privilege,Money Bill Ordinance Making Power of President

9.Supreme Court :

Chief Justice and Others-Qualfn-Appointment-Removal-Adhoc Judges-Original, Appellate Jurisdiction-Special Leace Petition-Advisory Opinion-Judicial Precedent

10.CAG :

Appt-Powers-Constitutional Safeguard-Jurisdiction

11.Governor :

Appt-Qualfn-Tenure-Powers-How better placed than President,Art 200 Ordinance

12.State Legislature :

Two Houses-Qualfn-Disqualfn-Powers-Creation or Abolition of Council

13.Judiciary :

Qualfn-Removal -Art 226-Subordinate Judiciary

14.Panchayat :

Art 243 a to end -Municipalities-Panchayat Raj-Importance of 73rd and 74th Amendment

15.State – Central Relationships :

Legislative Relations-Art245-255-When Union can enact on State List-Traty Making Power.Administrative Relations-Art 256-263-Inter State water Dispute-Inter State CouncilsFinancial-Art 264-300-Sharing of Taxes-FinCommn

16.New Service :

Art 312-Powers of Rajya Sabha-AI Judicial Service

17.UPSC :

Art 315-323-Set Up-Qualfn-Powers and Functions

18.Tribunals :

Art 323A &B-Administrative-Other tribunals

19.Election Commission :

Art 324-329-Powwrs-Electoral Laws-People Rep Act-New Schemes

20.Minorities :

Art 330-342-Special Provisions Relating toBC, SC ,ST and other Weaker Sections

21.Official Language :

Art 343-351-Official Languages-Use of English-Languages in Courts-Mother Tongue Education

22.Emergency :

3 Kinds of Emergencies-Art 352-360-National-Effects-When can proclaim,Duration Art356-Effects-S.R.Bommai’s CaseArt

23.Misc :

Art 316-367

24.Amendments :

Art 368-3 Methods-Special Majority-Ratification by States-Judicial Review-Basic Structures-42nd

25.Schedule 1

Number of States and UT-Art3&4-No amendment

26.Schedule 2

Salaries of High Dignitaries

27.Schedule 3

Forms

28.Schedule 4

Representation of States in Rajya Sabha

29.Schedule 5

Administration of Scheduled Areas-Art 244

30.Schedule 6

Administration of Tribal Areas-Art 244(2) and 275(1)

31.Schedule 7

Union -State-Concurrent Lists-Subjects-Art 246

32.Schedule 8

Official Languages-18-Art 344(1) and 345

33.Schedule 9

Art31B-Validity excluded from Court’s Review

34.Schedule 10

Anti Defection-Art 102 and 191-Exemptions

35.Schedule 11

Panchayat Raj-243 G36.Schedule 12 Municipalities-243W

 

TNPSC

 

TNPSC − TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION, the Tamil Nadu State recruitment commission appoints through examinations, officers for Group − I, Group − II and VAO (village Administrative Officer) regularly.

Differs according to the Posts mentioned in the Notification.

Services

Education Qualification

Age

Category

Minimum Age

Maximum Age

Group I

Any Degree (10+2+3)

As per the Notification to be issued

Group II

Any Degree (10+2+3)

As per the Notification to be issued

Group IV

Must have passed S.S.L.C Public Examination or its equivalent with eligibility for admission to Higher Secondary Courses of Studies (or) to College Courses of studies.

SC/SC (Arunthathiyars), ST and Destitute Widows of All castes

18 years

35 years

MBC / Denotified Communities, BC and BC (Muslims)

18 years

32 years

Others

18 years

30 years

For the persons who are trained in Survey in ITI in Tamil Nadu, in respect of posts of Field Surveyor and Draughtsman only

18 years

35 years

Group IV Note:

 • i. No maximum age limit for candidates belonging to SCs, SC(A)s, STs, MBCs / DCs, BCs, BCMs and Destitute Windows of all castes who possess a General Educational Qualification which is higher than the Minimum General Educational Qualification (i.e. who have passed P.U.C / H.S.C /Diploma / Degree).
 • ii. “Others” [i.e Candidates not belonging to SCs, SC(A)s, STs, MBCs/DCs, BCs and BCMs] who have put in 5 years of service in the State / Central Government are not eligible even if they are within the age limit.
 • iii. The Technical and Non-Technical Staff of TANSI who have faced retrenchment and have not been absorbed in the Government / Corporations / Undertakings may also apply, if they are otherwise qualified except age. The relevant age rule will be relaxed by the Government in their favour if they come up for selection.

List of services

Group I

 • Deputy Collector
 • Deputy Superintendent of Police (Category-I)
 • Deputy Registrar of Co-operative Societies
 • Assistant Director of Rural Development Department.
 • Assistant Commissioner in the Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Administration Department
 • Assistant Commissioner – Commercial Tax officer
 • District Registrar
 • Divisional Officer in Fire and Rescue services Department
 • Assistant Conservator of Forest
 • District Employment Officer

Group II

 • Municipal Commissioner, – Grade-II
 • Accountant in the Treasuries and Accounts Department
 • Assistant in Rural Development and Panchayat Raj
 • Assistant Section Officer (Other than Law and Finance Departments)
 • Assistant Section Officer in finance Department
 • Accountant in the Treasuries and Accounts Department
 • Tamil Nadu Municipal Commissioner Subordinate Service
 • Assistant Section Officer (Law Department) in Secretariat.
 • Assistant Section Officer in the Office of the Tamil Nadu Public Service Commission
 • Probation Officer – Tamil Nadu Social Defense Subordinate Service
 • Probation Officer Tamil Nadu Jail Subordinate Service
 • Junior Employment Officer in Employment and Training Department
 • Assistant Inspector of Labor – Tamil Nadu Labor Subordinate Service
 • Sub-Registrar Grade − II – Tamil Nadu Registration Subordinate Service
 • Women Welfare Officer
 • Supervisor of Industrial Cooperatives in the Industries and Commerce Department
 • Audit Inspector in the Audit Wing of Hindu Religious and Charitable Endowments Administration Department.
 • Assistant in Revenue Department
 • Executive Officer Grade-II in Town Panchayats Department
 • Assistant Commercial tax officer
 • Senior Inspector of Co-operative services
 • Audit Inspector
 • Supervisor of industrial Co-operatives
 • Junior Technical Assistant in civil supplies and Consumer Protection Department
 • Junior Co-operative Auditor
 • Revenue Assistant
 • Audit Assistant
 • Personal Clerk in the finance Department
 • ssistant in various dept in various Tamil Nadu ministerial Services
 • Assistant Section Officer (Other than Law and Finance Departments)
 • Motor Vehicles Inspector, Grade-II

Group IV

 • Junior Assistant
 • Typist
 • Steno Typist − Grade III
 • EXECUTIVE OFFICER, GRADE-III in the Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Administration Department.
 • Junior Assistant (Security)
 • Bill Collector Grade-I
 • Junior Assistant (Non-Security)

 

 

Entrance Exam Tips

The student gets confused about what to study, which things to focus on, which reference material to use etc.

Below information will be useful for them to get success in the exam.

Entrance Exam Details

Duration : 3 Hours

Section A: General Studies Paper I Syllabus for Preliminary Examination (History, polity, geography, science and technology and economics)

What to prepare for General Studies: 

Major role questions will come from the different subjects like Economics, Politics, History, Geography and science etc. students must have to know the basic knowledge of this subjects. Don’t restrict your preparation with the topic, numbers and years. Must have to reach bottom level to top level concepts of a particular topic. Most of the questions indirect question is asking in this paper. This could be difficult for the general prepared students. Students must have to cover the relevant topics to answer questions from this section.

 40 Objective questions

40 Marks

1) History

i) Don’t memorize the history topics with numbers and years.( Question will not asked by years)

ii) You need to understand the concept. (Refer the below chart)

ii) Divided the History syllabus into three parts Ancient, Medieval and Modern period. (Please refer the ncert books 9,10,11 and 12 with below chart)

 

2) Geography

i) Its not required to know the height of the peak,  but you should know the different between two peaks.

Prepare your studies with below topics.

(i) Physical Geography

(ii) Human Geography

(iii) Geography of the World

(iv) Geographical Thought

(v) Techniques of Geographical Analysis

(vi) Indian Geography

(vii) Map Pointing

3) Economics

4) Polity

5) Science and Technology

Please refer the NCERT books link

Previous year question paper, these are enough to prepare for our
entrance for GS part

Section B: General Studies Paper II CSAT (Aptitude paper)

What to prepare for CSAT:

Csat paper will helps the candidates to get good score. This Paper is consist of the Decision making Inter Personal Skills, Logical reasoning  General mental ability and probability questions with 10th standard level, students must have to dedicate time for this subject. So the Candidates will get good marks in this section.

 30 Objective questions

xth standard level

30 Marks

CSAT-Verbal & Non-verbal reasoning
Previous year question paper

Section C:  Current Affairs ( Written Paper)

(Examiners will pay special attention to the candidate’s grasp of his material, its relevance to the subject chosen, and to his ability to think constructively and to present his ideas concisely, logically and effectively.) 

General Tips for reading Newspaper

It’s a good idea to make notes while reading newspapers and studying books and other reference material. This helps when you are revising for the exam. While making notes, make sure that you do not copy everything, otherwise the whole purpose gets defeated. The notes should be short, to the point and capture important information. They should serve as a tool to memorize lots of information.

 Do not read more than one magazine. Most of the magazines carry similar (if not same) information, and thus you will end up wasting time. Select any one and stick to it. While reading the magazines, make sure you are reading the portions relevant to UPSC GS only and not for other exams.

Recommended Newspaper

English: The Hindu

Tamil:   Dinamani

The exam is about scoring and qualifying, so if you have trouble in some areas, it’s fine- you do not need to know everything. The major focus should be on consolidating what you know well.

Look at the past papers at least once or twice to get a general idea of what comes and how to extract information from various sources. It is very important to have the test paper at the back of your mind throughout your preparation.

 A collection of historical documents and past periodicals records of Hindu news paper (Click below link for Archive)

 http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=archive

1) Essay Writing Topics will be taken from Hindu newspaper from last June 2012 to May 2013

2) There will be 6 topics (6 questions)

3) You have to select any two topics and need to write long essay.

4) You can also write the written exam in Tamil, but question will be in English

5) 100 Marks

Section D: Islamic Studies (50 Marks, Written Paper)

1) One essay type question

2) 50 Marks

3) Islamic ethics question.

Personal Interview: 30 Marks

 

Syllabus

GENERAL KNOWLEDGE SYLLABUS FOR GROUP – I & II

General Knowledge

Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of para 3(ii) (b) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen, persons domiciled in the State of J & K, blind, deaf-mute and orthopaedically handicapped etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

General Science

Questions on general science will cover general appreciation and understanding of science, including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any scientific discipline.

History

In History emphasis will be on broad general understanding of the subject in its social, economic, political aspects; social and cultural heritage of India emphasizing unity in diversity.

Geography

In geography emphasis will be on geography of India including the physical, social, economic geography and of the main features of Indian agriculture and natural resources.

Indian Polity and Economy

Questions on Indian Polity and economy will test knowledge on the country’s political, executive, judicial system, panchayat raj, rural and community development, and economic planning in India.

Indian National Movement

Questions on Indian National Movement will be related to the nature and character of the nineteenth century resurgence, growth of nationalism and attainment of independence.

General Mental Ability

General mental ability test will include analysis of classified data, logical and behavioural reasoning, analogies, school arithmetic numerical ability and basic concepts of computers.

Current Events

Current events will include latest developments on all the fields detailed above including science and technology.

Note:

About 20% of the questions in this paper shall be exclusively with reference of Tamil, Tamilnadu, language and literature, culture and heritage of its people.

Syllabus for Group – IV

GENERAL SCIENCE

Will Cover General appreciation and understanding of Science including matters of everyday observations and experience as may be expected of a well educated person who has not made any special study of any scientific discipline. The questions shall be from topics- in Physics, Chemistry and Biology viz.,. Scientific Laws, Scientific instruments, Inventions and Discoveries. Scientists and their contributions. Human Physiology, Diseases, their cause, cure and prevention, DietBaIanced diet, human Genetics, Animals, Mammals and Birds, Environment and Ecology. Elements and Compounds. Acids, Bases and Salts and allied Subjects, Motion, Newtons Laws of Motion – Properties of Matter, Electricity, National Laboratories and other related topics.

HISTORY OF INDIA

Dates and events relating to indus Valley Civilisation, Vedic, Aryan and Sangam Age, Maurya Dynasty, Buddhism and Jainism, Guptas and Vardhanas, Pallvas Cholas and Pandias, Sultanate and Mughal Period. Advent of European powers specially the British and other related topics.

GEOGRAPHY OF INDIA

Earth, Motions of Earth, Rotation and Revolution and their effects, structure of Earth, Natural regions of India, Weather, Monsoon and Climate. Rainfall, Natural Calamities, Indian Towns and Places, Hill Stations, National parks, Major Ports, Crops and Minerals, Location of Major Industries, Forests and Wildlife, Population distribution in India and other related topics.

ECONOMICS AND COMMERCE

Agriculture, Major crops and crop pattern in India, Industrial Development, Major medium, small scale and cottage Industries of Tamil Nadu. Village and Rural Development in India. Housing, Drinking water and other developmental schemes – price policy, Inflation, population and unemployment problems, imports and exports

INDIAN POLITY

Indian Constitution, Salient features, citizenship, elections, Parliament and State Legislature, Executive set up of States, Judiciary system, Local self Governments, Centre – State Relations, Language Policy, Foreign policy.

INDIAN POLITY

Indian Constitution, Salient features, citizenship, elections, Parliament and State Legislature, Executive set up of States, Judiciary system, Local self Governments, Centre – State Relations, Language Policy, Foreign policy.

INDIAN NATIONAL MOVEMENT

National freedom movement and attainment of independence – contribution-of National Leaders like Bal Ganga Dhar Tilak, Gopalakrishna Gokhale, Dada Bhai Nauvroji Mahatma Gandhi Jawaral Nehru and others – Role of Tamil Nadu in Freedom Movement, Bharathiyar, V.O. C, Subramaniya Siva, Rajaji and others.

CURRENT EVENTS

Latest development in Science and technology, political developments in India, New developments in Trade, Transport and communication, historical events. Fine arts like dance, drama, films, painting, major literary works Games and Sports, National, International awards, National and International organisations, Abbreviations, who is who, Books and Authors, General Terminology, India and its Neighbours, present day India and other related topics.

MENTAL ABILITY TESTS

These tests are ment to verify the candidate’s capability to draw conclusions through, inductive or deductive reasoning from tables and charts. It will include elementary problems from school mathematics.

Note:

Some of the questions asked in this paper shall be exclusively with reference to Tamil Nadu.

 

Please find the below link for TNPSC details

 

INDIAN POLITY MCQs

7:44 AM  ASHU INSAN  2 COMMENTS

 

This is a set of 100 Indian Polity MCQs. these questions are very very helpful in your preparation. so if you like this website then please don’t forget to leave valuable comments.

 

1.Total number of members in a Legislative Council should not exceed that of a Legislative Assembly ?
(a) 40182
(b) 40181
(c) 40212
(d) 40180
Answer: 40181


2. For those Union Territories, which have no Legislative Councils of their own, laws are passed by
(a) Parliament
(b) Appointed Administrator
(c) Union Ministry
(d) President
Answer: Parliament


3. The Rajya Sabha can be dissolved by
(a) Constitutional amendement
(b) President
(c) None of these
(d) Lok Sabha
Answer: None of these


4.  The first woman film star nominated/elected to the Rajya Sabha was
(a) Nargis Dutt
(b) Jayalalitha
(c) Vijayanthimala
(d) Hema Malini
Answer; Nargis Dutt


5. Which of the following bills cannot be introduced first in the Rajya Sabha ?
(a) Bills pertaining to the removal of the President by impeachment
(b) Bills pertaining to the powers of the Supreme Court ot State Judiciary
(c) Bills bringing a state under the President’s Rule.
(d) Money Bills
Answer: Money Bills


6.  A party having 36 members will avoid disqualification under the provisions of the Anti Defection Law if the number of members crossing the floor is at least
(a) 12
(b) 18
(c) 8
(d) 9
Answer: 12


7.  Collective responsibility of the Cabinet was introduced in India by the
(a) Minto-Morley Reforms
(b) Independence Act, 1947
(c) Constitution of India
(d) Government of India Act, 1935
Answer: Constitution of India


8.  In which of the following systems of Government, can the Government be removed through no-confidence motion passed by the Parliament ?
(a) Federal
(b) Unitary
(c) Parliamentry
(d) Presidential
Answer; Parliamentry


9. An ordinance promulgated by the President
(a) Will lapse automatically after 2 months
(b) Will continue to be in force till is superseded by an Act of the Parliament
(c) Will automatically become a law after 6 months
(d) Will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the Parliament
Answer: Will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the Parliament


10. The President can promulgated an ordinance
(a) When there is a conflict between the two Houses regarding a particular bill
(b) When a bill passed by the Lok Sabha is not passed by the Rajya Sabha
(c) When both the Houses of the Parliament are not in session.
(d) When the Lok Sabha has been dissolved
Answer: When both the Houses of the Parliament are not in session.


11.  If a Minister of a state wants to resign, to whom he should address the letter of resignation ?
(a) Governor of the State
(b) Leader of his political party
(c) Chief Minister
(d) Speaker of Vidhan Sabha
Answer: Chief Minister


12. A member of Lok Sabha has to ask a question in the Parliament which has been listed as a starred question. To this he will be given
(a) No answer
(b) An immediate answer
(c) A written answer
(d) An oral answer
Answer; A written answer


13. Amongst the following for whose removal Parliament’s resolution is not needed ?
(a) Judge of Supreme Court
(b) Comptroller and Auditor General
(c) Chief Election Commissioner
(d) Governor of a State
Answer: Judge of Supreme Court


14.  When the Governor receives a Bill passed by the State Legislative Assembly, which of the following courses would be most appropriate for the Governor as an agent of the Centre ?
(a) Exercise veto over the Bill
(b) Refer the Bill to the President
(c) Give assent to the Bill
(d) Keep the Bill pending
Answer: Refer the Bill to the President


15.  To which of the following Bills the President must accord his sanction without sending it back for fresh consideration ?
(a) Finance Bills
(b) Bill seeking Amendment to the Constitution
(c) Ordinary Bills
(d) Bills passed by both the Houses of the Parliament
Answer: Finance Bills


16. In the case of a conflict between the Centre and a State in respect of a subject included in the Concurrent List
(a) The law which had been passed first would prevail
(b) The Union Law prevails
(c) The State Law prevails
(d) The matter is resolved by the Supreme Court
Answer; The Union Law prevails


17. Who is the highest Law Officer of a state ?
(a) Attorney General
(b) Secretary General Law Department
(c) Solicitor General
(d) Advocate General
Answer: Advocate General


18.  What is zero hour ?
(a) When a Money Bill is introduced in the Lok Sabha
(b) When matters of utmost importance are raised
(c) When the proposals of the opposition are considered
(d) Interval between the morning and afternoon sessions
Answer: When matters of utmost importance are raised


19. The Deputy Chairman of the Rajya Sabha can be removed by a resolution
(a) None of these
(b) Passed by a simple majority of its total member present
(c) Passed by 2/3rd majority of its total members present
(d) Moved by Rajya Sabha but passed by Lok Sabha
Answer: Passed by a simple majority of its total member present


20. A Bill refferred to a joint sitting of the two Houses of the Parliament is to be passed by
(a) 3/4th majority
(b) Absolute majority of total membership
(c) A simple majority
(d) 2/3rd majority
Answer: A simple majority


21. Which of the following Bills was discussed in the Lok Sabha but was withdraw before it could be discussed in the Rajya Sabha ?
(a) Benami Transaction Bill
(b) Hill Council Bill
(c) Newspaper Employees Bill
(d) Defamation Bill
Answer: Defamation Bill


22. Which of the following has benned floor crossing by the members elected on a party ticket to the legislature ?
(a) National Security Act
(b) Maintenance of Internal Security Act
(c) 52nd Constitution Amendment Act
(d) People’s Representation Act
Answer: 52nd Constitution Amendment Act


23.  As decided by the Government of India, a member of Parliament would get what amount of money to spend on development activities in his/her constituency ?
(a) Rs 1 crore
(b) Rs 2 crore
(c) Rs 1 lakh
(d) Rs 10 lakh
Answer: Rs 1 crore


24. The maximum strength of Lok Sabha and Rajya Sabha respectively is
(a) 500 and 250
(b) 537 and 275
(c) 525 and 238
(d) 545 and 250
Answer: 545 and 250


25. Anglo Indian representatives in the Lok Sabha are nominated in terms of the Article
(a) 80
(b) 333
(c) 370
(d) 331
Answer: 331


26. The question of disqualification of a member of the State Legislature shall be decided by
(a) The Governor in consultation with the Election Commission
(b) State Legislative Assembly
(c) The Governor in consultation with the President
(d) State Legislative Council
Answer: The Governor in consultation with the Election Commission


27. The Union President can directly disallow a State Legislation
(a) In case of any bill
(b) Both (b) and ( c ) above
(c) In case of money bills
(d) In case of bills reserved by the Governor for President’s assent
Answer: In case of bills reserved by the Governor for President’s assent 


28. Who among the following has the final power to maintain order within the House of People ?
(a) Speaker
(b) Chief of Security Staff
(c) Prime Minister
(d) Marshal of the House
Answer: Speaker


29.  Who among the following fixes the salaries and the allowances of the Speaker of Lok Sabha ?
(a) Council of Ministers
(b) Cabinet
(c) Parliament
(d) President
Answer: Parliament


30. When the Lok Sabha is dissolved, the Speaker continues in office till a new
(a) Government is formed
(b) Speaker is elected when the new House meets
(c) Lok Sabha is formed
(d) Speaker is appointed by the President
Answer: Speaker is elected when the new House meets


31. If a member of Parliament voluntarily acquires the citizenship of a foreign country,
(a) He will be penalized
(b) He will have a choice of renouncing either
(c) He will continue to be a member of Parliament
(d) He will be disqualified from membership
Answer: He will be disqualified from membership


32. Which of the following is also called the House of Elders ?
(a) Lok Sabha
(b) Vidhan Sabha
(c) Rajya Sabha
(d) Gram Sabha
Answer; Lok Sabha


33. The Chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament is appointed by
(a) Speaker of Lok Sabha
(b) Finance Minister
(c) Prime Minister
(d) President
Answer: Speaker of Lok Sabha


34. Who among the following is a legal advisor of the State Government as provided by the Constitution ?
(a) Attorney General
(b) Public Prosecutor
(c) Solicitor General
(d) Advocate General
Answer: Public Prosecutor


35. Members of the Union Public Service Commission can function as members upto the age of
(a) 58 years
(b) 65 years
(c) 62 years
(d) 60 years
Answer: 60 years


36. The rank of the different Ministers in the Union Council of Ministers is determined by the
(a) Speaker of Lok Sabha
(b) President
(c) Prime Minister
(d) Cabinet Secretary
Answer: President


37. The Legislative Council in a state can be created or disbanded by the
(a) State Legislative Assembly alone
(b) President on recommendation of the Governor
(c) Parliament alone
(d) Parliament on recommendation of the State Legislature
Answer: State Legislative Assembly alone


38. The maximum number of Anglo Indians who can be nominated to the Lok Sabha are
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 2
Answer: 2


39. In the case of disagreement on a Bill, in the two Houses of Parliament
(a) A special Parliamentary Committee is formed to resolve the situation.
(b) The President casts a deciding vote.
(c) The Prime Minister intervenes.
(d) A joint sitting of the two Houses of Parliament is convened
Answer; A joint sitting of the two Houses of Parliament is convened


40. What is the maximum number of elected members in a State Assembly ?
(a) 500
(b) 600
(c) 250
(d) 300
Answer: 500


41.  Which of the following is not correct regarding a Money Bill ?
(a) It can be passed by the Lok Sabha even if the Rajya Sabha rejects it.
(b) It requires the prior approval of the President.
(c) It is deemed to have been passed by both Houses if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days.
(d) It can be introduced in either House of Parliament
Answer: It can be introduced in either House of Parliament


42.  Which parliamentary committee in India is normally chaired by a prominent member of the Opposition ?
(a) Estimates Committee
(b) Privileges Committee
(c) Public Accounts Committee
(d) Committee on Government Assurances
Answer: Public Accounts Committee


43.  Who presides over the Lok Sabha if neither the Speaker nor the Deputy Speaker is available ?
(a) A member of the House of People appointed by the President
(b) The senior most member of the Rajya Sabha.
(c) A member chosen by Council of Ministers.
(d) The senior most member of the Lok Sabha.
Answer; The senior most member of the Lok Sabha.


44. Who is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha ?
(a) President
(b) Leader of Opposition
(c) Minister of Parliamentary Affairs
(d) Vice- President
Answer: Vice- President


45. When a bill passed by Parliament is sent to the President for his assent, which option is not true to him ?
(a) He may return it to Parliament for reconsideration .
(b) He may amend it.
(c) He may decline to sign it
(d) He may sign it
Answer: He may decline to sign it


46. The Union Territories get representation in
(a) Rajya Sabha
(b) None of these
(c) Both Houses of Parliament
(d) Lok Sabha
Answer; Both Houses of Parliament


47. The Secretary General of the Lok Sabha Who is the Chief of its Secretariat is
(a) Elected by both Houses of Parliament
(b) Appointed by the President
(c) Appointed by the Speaker
(d) Elected by the Lok Sabha
Answer: Appointed by the Speaker


48. The Joint Parliament Committee to examine irregularities and fraudulent manipulations of the Securities Scam consists of
(a) 15 members of Lok Sabha and 15 of Rajya Sabha
(b) 30 members of Lok Sabha and 30 of Rajya Sabha
(c) 20 members of Lok Sabha and 10 of Rajya Sabha
(d) 25 members of Lok Sabha and 15 of Rajya Sabha
Answer: 20 members of Lok Sabha and 10 of Rajya Sabha


49. How many members of the Rajya Sabha are nominated by the President of India ?
(a) 13
(b) 12
(c) 10
(d) 11
Answer: 12


50. The Speaker of the Lok Sabha may be removed from his office, if the House of the People passes a resolution to this effect by
(a) Absolute majority of all the then members of the House
(b) Simple majority of members present and voting and absolute majority of all the then members of the House
(c) 2/3rd majority of members present and voting.
(d) Simple majority of members present and voting
Answer: Absolute majority of all the then members of the House 


51. In the case of a deadlock between the two Houses of the Parliament, the joint sitting is presided over by the
(a) Member of the Lok Sabha specifically elected for the purpose
(b) Speaker of Lok Sabha
(c) President
(d) Vice- President
Answer: Speaker of Lok Sabha


52. The Chairman of the Rajya Sabha is
(a) Nominated by the President
(b) Elected by Parliament and State Legislatures jointly
(c) Elected by members of both Houses of Parliament
(d) Elected by the members of Rajya Sabha
Answer: Elected by members of both Houses of Parliament


53. The time gap between two sessions of the Parliament should not exceed
(a) 3 months
(b) 1 year
(c) 9 months
(d) 6 months
Answer: 6 months


54. Joint sittings of the two Houses of Parliament are held to
(a) Elect the President of India
(b) Adopt a Constitution amending Bill
(c) Elect the Vice President of India
(d) Consider and pass a bill on which two Houses disagree
Answer: Consider and pass a bill on which two Houses disagree


55. One third of the members of the Rajya Sabha retire after every
(a) Second year
(b) Fifth year
(c) One year
(d) Third year
Answer: Second year


 56. A money bill passed by the Lok Sabha has to be passed by Rajya Sabha within
(a) 3 months
(b) 14 days
(c) 21 days
(d) 1 month
Answer: 14 days


57. Which of the following is not a Standing Committee of the Parliament ?
(a) Estimates Committee
(b) Committee on Public Undertakings
(c) Committee on Welfare of SC’s and ST’s
(d) Committee on Public Accounts
Answer: Committee on Public Accounts 


58. For raising Half-an-Hour discussion in a House of Parliament, a notice in writing has to be given to the
(a) Secretary of Department of Parliamentary Affairs
(b) Minister concerned
(c) Secretary General of the House
(d) Presiding Officer of the House
Answer; Secretary General of the House


59. What is the minimum age for election / appointment as member of the Rajya Sabha ?
(a) 25 years
(b) 40 years
(c) 30 years
(d) 35 years
Answer: 30 years


60. Parliament of India is composed of
(a) Lok Sabha, Rajya Sabha and President
(b) Lok Sabha and Rajya Sabha
(c) Lok Sabha only
(d) Rajya Sabha only
Answer: Lok Sabha, Rajya Sabha and President


61.  Maximum number of M.P.s from backward communities are elected from which state ?
(a) Rajasthan
(b) Bihar
(c) Madhya Pradesh
(d) Nagaland
Answer: Bihar


62.  In Parliamentary government, Ministers remain in office so long as they enjoy
(a) Confidence of the popular chamber of legislature
(b) Popular support
(c) Confidence of the upper house of the legislature
(d) Support of the armed forces
Answer; Confidence of the popular chamber of legislature


63. A bill for alteration of boundaries of states shall not be introduced in the Parliament without the recommendation of
(a) The legislatures of the states concerned
(b) President
(c) The presiding officers of both Houses of Parliament
(d) Supreme Court
Answer: The legislatures of the states concerned


64. What type of Party system has been evolved in India ?
(a) Single Party
(b) Party less
(c) Bi- party
(d) Multi – Party
Answer: Multi – Party


64. Amongst the questions allowed by the Speaker, which one is regarded as the most important ?
(a) Starred
(b) Supplementary
(c) Short Notice
(d) Unstarred
Answer: Short Notice


66. When can the Speaker exercise his right to vote in the House ?
(a) Whenever the House desires
(b) Whenever his party directs
(c) Only in the event of equality of votes
(d) Whenever he desires
Answer; Only in the event of equality of votes


67. According to the Constitution of India the maximum number of members representing the Union Territories in the Lok Sabha cannot exceed
(a) 20
(b) 25
(c) 10
(d) 15
Answer: 20


68. The Government has set up a high power Committee of 20 members of Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha to examine
(a) Securities scam
(b) Sharing of river water
(c) Protection of Human rights
(d) Protection of environment
Answer: Securities scam


69. In the absence of the Speaker and the Deputy Speaker, who presides over the deliberations of the Lok Sabha ?
(a) Oldest members of the House
(b) One of the members of the House out of a panel of six persons nominated by the Speaker
(c) Prime Minister
(d) Home Minister
Answer: One of the members of the House out of a panel of six persons nominated by the Speaker


70. What is the minimum age for being the member of the Parliament ?
(a) 45 years
(b) 50 years
(c) None of these
(d) 40 years
Answer; None of these


71. Which of the following non-members of Parliament has the right to address it ?
(a) Chief Election Commissioner
(b) Comptroller and Auditor General
(c) Attorney General of India
(d) Solicitor- General of India
Answer: Attorney General of India


72. How many members of the Lok Sabha must support a motion of no confidence in the government, before it can be admitted by the Speaker ?
(a) 50
(b) 35
(c) 20
(d) 25
Answer: 50


73. The Constitution of India does not mentioned the post of
(a) The Deputy Chairman of the Rajya Sabha
(b) The Deputy Speaker of the State Legislative Assemblies.
(c) The Deputy Speaker of the Lok Sabha
(d) The Deputy Prime Minister
Answer: The Deputy Prime Minister


74. To be a member of the Lok Sabha a person has to be
(a) 25 years
(b) 21 years
(c) 27 years
(d) 30 years
Answer; 25 years


75. Appointment of the members of the Council of Ministers is made by the President
(a) In his own discretion
(b) On the advice of the Chief Justice of Supreme Court
(c) On the advice of the Vice- President
(d) On the advice of the Prime Minister
Answer: On the advice of the Prime Minister


76. Who administers the oath of office to the President ?
(a) Speaker of Lok Sabha
(b) Vice President
(c) Prime Minister
(d) Chief Justice of India
Answer: Chief Justice of India


77. The members of the State Legislative Assembly are elected for what period ?
(a) 2 years
(b) 4 years
(c) 6 years
(d) 5 years
Answer: 5 years


78. Criterion for a regional party to be recognised as a national party is
(a) To get 1/10th of the seats in the Parliament
(b) To be recognised in at least 4 states
(c) To be recognised in at least 3 states
(d) To get 1/10th of the seats in Lok Sabha
Answer: To be recognised in at least 4 states


79. Money Bill can be introduced in
(a) Either Lok Sabha or Rajya Sabha
(b) None of these
(c) Lok Sabha only
(d) Rajya Sabha only
Answer: Lok Sabha only


80. Who among the following decides whether particular bill is a Money Bill or not ?
(a) Finance Minister
(b) Speaker of Lok Sabha
(c) President
(d) Chairman of Rajya Sabha
Answer: Speaker of Lok Sabha


81. Which of the following states does not have a bicameral legislature ?
(a) Karnataka
(b) Maharashtra
(c) Rajasthan
(d) Bihar
Answer: Rajasthan


82. Parliament or a State Legislature can declare a seat vacant if a member absents himself without permission from the session for
(a) 60 days
(b) 120 days
(c) 30 days
(d) 90 days
Answer; 60 days


83. Who presides over the meetings of the Rajya Sabha ?
(a) President
(b) Speaker
(c) Prime Minister
(d) Vice – President
Answer: Vice – President


84. A candidate to become a member of the Rajya Sabha should not be less than
(a) 25 years
(b) 35 years
(c) 30 years
(d) 21 years
Answer: 30 years


85. Public Accounts Committee is a
(a) Select Committee of Lok Sabha
(b) Joint Committee of Lok Sabha and Rajya Sabha
(c) Standing Committee of Rajya Sabha
(d) Sub Committee
Answer: Standing Committee of Rajya Sabha


86. The Rajya Sabha has a life of
(a) 7 years
(b) Permanency
(c) 2 years
(d) 6 years
Answer; Permanency


87. The Governor is appointed by the
(a) Chief Minister
(b) Chief Justice
(c) President
(d) Prime Minister
Answer: President


88. The budget is presented to the Parliament on
(a) The last day of March
(b) 1st April
(c) The last day of February
(d) 15th March
Answer; The last day of February


89. The term of Lok Sabha is normally
(a) 5 years
(b) 2 years
(c) 4 years
(d) 6 years
Answer: 5 years


90. The Constitution provides for the nomination to the Lok Sabha two members belonging to the community of
(a) Syrian Christians
(b) Scheduled Castes
(c) Parsis
(d) Anglo-Indians
Answer; Anglo-Indians


91. The legislative powers are vested in the
(a) President
(b) Governor
(c) Prime Minister
(d) Parliament
Answer: Parliament


92. Which authority recommends the principles governing the grants-in-aid of the revenues of the 
states out of the Consolidated Fund of India ?
(a) Public Accounts Committee
(b) Inter State Council
(c) Union Ministry of Finance
(d) Finance Commission
Answer; Finance Commission


93. Which are the two States (other than U.P.) having maximum representation in Lok Sabha ?
(a) Bihar and Madhya Pradesh
(b) Bihar and Tamil Nadu
(c) Bihar and Andhra Pradesh
(d) Bihar and Maharashtra
Answer: Bihar and Maharashtra


94. The term of the Lok Sabha
(a) Can be extended for another full term of 5 years.
(b) Can be extended for an unlimited period
(c) Can be extended by 1 year at a time
(d) Cannot be extended
Answer; Can be extended by 1 year at a time


95. How many times can the passed by Parliament ?
(a) Twice
(b) Never
(c) Thrice
(d) Once
Answer: Once


96. Vote on Account means legislative vote
(a) On the Appropriation Bill
(b) On the Finance Bill
(c) Authorising expenditure in respect of demands for grants pending the passing of the Appropriation Act
(d) In respect of the report of audit and accounts submitted by the Comptroller and Auditor General
Answer: Authorising expenditure in respect of demands for grants pending the passing of the Appropriation Act


97. Which of the following committees does not consist of any member from the Rajya Sabha?
(a) Estimates Committee
(b) Committee on Public Undertakings
(c) Public Accounts Committee
(d) Public Grievances Committee
Answer: Estimates Committee

98. Recognition to a political party is accorded by
(a) The Election Commission
(b) A Committee of Whips
(c) The Speaker of the Lok Sabha in the legislative assemblies in the case of regional parties
(d) The Ministry of Parliamentary Affairs
Answer; The Election Commission

99. The Chairman of Public Accounts Committee is
(a) Appointed by Speaker
(b) Elected by members of PAC
(c) Elected by Union Cabinet
(d) Appointed by President
Answer: Appointed by Speaker

100.  A Party in India in order to be recognised as official opposition in the Indian Parliament should have least how many seats ?
(a) 1/6th
(b) 1/10th
(c) 1/3rd
(d) 1/4th
Answer: 1/10th

 

Thanks n Regards

Jeevanandam K

 

இராமானுஜர்


 

இராமானுஜர்

 

 

ஞான வழியில் செல்வதைக் காட்டிலும் பக்தி வழியில் சென்றால் இறைவனை அடைய முடியும் என்று புதிய வழியைக் காட்டிய மகான் ஸ்ரீ இராமானுஜர். விசிஷ்டாத்துவைதம் எனும் கொள்கையை நாடு முழுவதும் வலியுறுத்தி சாதாரண மக்களிடமும் கொண்டு சென்ற மகான் ஸ்ரீ இராமானுஜர். தான் நரகத்திற்குச் சென்றாலும் பரவாயில்லை, இந்தக் கலியுகத்தில் பிறந்த பலரும் மோட்சமடைய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் குருவின் கட்டளையை மீறி எல்லா வளங்களையும் அளிக்க வல்ல மந்திரத்தை எல்லோருக்கும் உபதேசித்த வரும் இந்த இராமானுஜர்தான். 

இராமானுஜர் 1017 ஆம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் வளர்பிறையில் பஞ்சமி வியாழக்கிழமை திருவாதிரை நாளில் (04-04-1017) தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு அருகிலுள்ள ஸ்ரீ பெரும்புதூர் எனும் ஊரில் அசூரி கேசவ தீட்சிதர் – காந்திமதி தம்பதியருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். இராமானுஜர் குழந்தைப் பருவத்திலேயே மிகவும் கூர்மையான அறிவுத் திறனுடன் இருந்தார். அவருக்கு எட்டு வயதான போது அவருக்கு உபநயனம் செய்து வைக்கப்பட்டது. இராமானுஜருக்கு அவர் தந்தையாரே முதலில் கல்வி அளித்தார். அவர் எதையும் ஒரு முறை படித்ததுமே புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலுடையவராக இருந்தார்.

அவருடைய தந்தையார் அவருக்கு பதினாறாம் வயதில் ரக்சாம்பாள் எனும் பெண்ணைத் திருமணம் செய்து வைத்தார். அவருக்குத் திருமணம் நடந்த சில காலத்திற்குள்ளாகவே அவரின் தந்தை மரணமடைந்தார். தந்தையின் மரணத்திற்குப் பிறகு குடும்பத்துடன் காஞ்சிபுரத்துக்குச் சென்றார். அப்போது வடநாட்டில் காசி எப்படி கல்விக்குப் பெயர் பெற்றிருந்ததோ அதுபோல் தென்னாட்டில் காஞ்சிபுரம் கல்விக்குப் பெயர் பெற்ற நகரமாகத் திகழ்ந்தது. இந்த நகரின் அருகிலுள்ள திருப்புட்குழியில் யாதவப்பிரகாசர் என்கிற அத்வைத பண்டிதரிடம் வேதம் கற்றுக் கொள்வதற்காகச் சென்றார். 

யாதவப் பிரகாசரிடம் வேதம், உபநிடதம் போன்றவைகளைக் கற்றுக் கொண்டிருந்த இராமானுஜருக்கு அவரிடம் பலமுறை கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. குருவின் விளக்கத்தை எதிர்த்து பலமுறை கருத்து சொல்லத் தொடங்கினார்.

ஒரு நாள் இராமானுஜர் தன் குருவின் பணிவிடையில் இருக்கும் போது இன்னொரு சீடன் அங்கு வந்து, யாதவப் பிரகாசரிடம், சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் உள்ள “கப்யாஸம் புண்டரீகம்” என்னும் சொற்றொடருக்குப் பொருள் கேட்டான்.

“திருமாலின் சிவந்த கண்கள் குரங்கின் குதம் போல் இருந்தன” என்று அதற்கு விளக்கம் சொன்னார் யாதவப் பிரகாசர். அதாவது, கப்யாஸம் என்பதை கபி ஆஸம் என்று பிரித்து, திருமாலின் சிவந்த கண்கள் “குரங்கின் ஆசனவாய்” போல் இருந்தன என்பதாகச் சொன்னார். 

திருமாலின் அழகிய கண்களை குரங்கின் புட்டத்தோடு ஒப்பிட்டுக் கூறிய குருவின் விளக்கத்தைக் கேட்ட இராமானுஜர், “மிகவும் அபத்தமான விளக்கம்” என்று குருவிடம் மறுத்துக் கூறினார். 

பின்னர், கப்யாஸம் என்பதை கம் + பீபதி + ஆஸம் என்று பிரிக்க வேண்டும். அப்போது கபி என்பது குளிர்ந்த நீரைப் பருகும் சூரியன் என்றும், ஆஸம் என்பது தாமரை என்றும் பொருள் தரும் என்று கூறினார். மேலும், “கதிரவனால் புன்னகைக்கும் கவின் மிகுந்த செங்கமலம் போன்றது கரிய மால் விழி அழகு” என்ற சரியானப் பொருளைக் கூறியதால் குருவின் கோபத்திற்கு ஆளானார்.

இராமானுஜர் மீது கோபம் கொண்ட யாதவப் பிரகாசர் அவரை கல்வியிலிருந்து நீக்கினார். அதன் பிறகு இராமானுஜர் வீட்டிலிருந்தபடி தாமாகவே வேதபாடங்களைக் கற்றுக் கொள்ளத் தொடங்கினார். இராமானுஜர் தாமாகப் பயின்றாலும் வேதபாடங்களில் மிகபெரும் புலமையுடன் விளங்கினார்.

இராமானுஜர் வைணவ வழிமுறைகளின் மிகப்பெரும் குருவாக விளங்கிய ஸ்ரீரங்கம் ஆளவந்தார் (யமுனாச்சாரியார்) என்பவரின் முக்கியச் சீடர்களான ஐந்து சீடர்களில் ஒருவரான காஞ்சிபூர்ணர் (திருக்கச்சி நம்பி) என்ற துறவியை ஒரு முறை சந்தித்தார். இவர் தந்தை நான்காம் வருணத்தைச் சேர்ந்தவர். தாய் வேடுவர் குலத்தைச் சார்ந்தவர். இருப்பினும் இவரை மிகுந்த மதிப்புடன் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார்.

இரவில் உணவு உண்ட பிறகு காஞ்சிபூர்ணர் இராமானுஜர் வீட்டின் இடை கழியில் படுத்துக் கொண்டார். இராமானுஜர் அவருடைய களைப்பு நீங்க அவரது கால்களைப் பிடித்து விட விரும்பினார். மேலும் அவருடைய சீடராக ஏற்றுக் கொள்ளும்படியும் வேண்டினார். ஆனால் அதற்கு காஞ்சிபூர்ணர் ஒத்துக் கொள்ளவில்லை. “நான்காம் வருணத்தைச் சேர்ந்த தம் கால்களை, அந்தணர் குலத்தைச் சேர்ந்த இராமானுஜர் பிடித்து விடுவது முறையல்ல. மேலும் ஒரு அந்தணருக்கு குருவாகத் தான் இருப்பதும் சரியல்ல ” என்று அவர் மறுத்ததால் இராமானுஜர் வருத்தமடைந்தார். 

“நான் மிகவும் துரதிர்ஷ்டசாலி, அதனால்தான் உங்களைப் போன்ற பெரியவர்களுக்குச் சேவை செய்யும் உரிமை எனக்குக் கிடைக்கவில்லை. பூணூல் அணிந்ததால் மட்டும் ஒருவன் பிராமணனாகி விடுவானா? திருமாலின் பக்தர்கள் அனைவரும் உண்மையான அந்தணர்கள்தான்” என்று இராமானுஜர் கூறினார். இதைக் கேட்ட காஞ்சிபூர்ணர் இராமானுஜர் மீது அன்பும், மதிப்பும் கொண்டார். 

தனக்கு குருவாக்க விரும்பிய காஞ்சிபூர்ணரை மீண்டும் ஒருமுறை சந்தித்த இராமானுஜர், அவரை தன்னுடைய வீட்டிற்கு விருந்துக்கு அழைத்தார். அதற்கு சம்மதித்த அவர் தனது வேறொரு பணியை முடித்து வருவதாகத் தெரிவித்துச் சென்றார். பின் அவரது பணியை முடித்துக் கொண்டு அவசரமாக இராமானுஜர் இல்லம் சென்று, தனக்கு பேரருளாளன் திருவாலவட்டப்பணிக்கு சீக்கிரம் செல்ல வேண்டும் எனவே உடனடியாக உணவளிக்க வேண்டினார். அச்சமயம் இராமானுஜர் வீட்டில் இல்லை. இராமானுஜர் மனைவியும் அவருக்கு உணவு அளித்தார். அவரும் இராமானுஜர் வருவதற்குள் உணவை முடித்துச் சென்றார். 

இராமானுஜர் வீடு திரும்புகையில், அவர் மனைவி காஞ்சிப்பூர்ணர் உண்ட தளிகையை கம்பால் தள்ளி, உணவருந்திய இடத்தை பசுஞ்சாணம் கொண்டு தூய்மையாக்கி நீராடி நிற்பதைக் கண்டு வருந்தினார். மனைவியின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் அவருக்குப் பிடிக்கவில்லை. 

ஸ்ரீரங்கம் திரும்பிய காஞ்சிபூர்ணர் இராமானுஜரின் விருந்தோம்பல், அன்பு ஆகியவற்றுடன் அவரது புலமையையும் அவருடைய குருவான ஆளவந்தாரிடம் எடுத்துக் கூறினார். ஏற்கனவே இராமானுஜரின் புலமை குறித்து அறிந்திருந்த ஆளவந்தார் தன் சீடர் காஞ்சிபூர்ணர் சொன்ன தகவலைக் கேட்டதும் வைணவ வழிமுறைக்குத் தனக்குப் பிறகு இராமானுஜரே தலைமைப் பொறுப்பேற்க வேண்டுமென்று விரும்பினார். இதற்காக இராமானுஜரை காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைத்து வர அவருடைய மற்றொரு சீடரான மஹாபூர்ணர் (பெரிய நம்பி) என்பவரை அனுப்பி வைத்தார். 

மஹாபூர்ணரும் காஞ்சிபுரம் சென்று இராமானுஜருக்கு வைணவ வழக்கப்படி தீட்சை அளித்து ஸ்ரீரங்கம் வந்து ஆளவந்தாரைச் சந்தித்துச் செல்லும்படி வேண்டினார். சில நாட்களுக்குப் பிறகு இராமானுஜரும் ஆளவந்தாரைத் தரிசிப்பதற்காக ஸ்ரீரங்கம் புறப்பட்டார். ஆனால் அவர் ஸ்ரீரங்கம் போய்ச் சேரும் முன்பே ஆளவந்தார் இறைவனடி சேர்ந்திருந்தார். ஆளவந்தாரின் வலது கரத்தில் மூன்று விரல்கள் மட்டும் மடங்கி இருந்தன. 

அதைக்கண்ட இராமானுஜர், திருவரங்கத்துப் பெரியோர்களிடம் “ஆளவந்தாரின் வலது கரத்தில் மூன்று விரல்கள் மட்டும் மடங்கியிருக்க என்ன காரணம்?” என்று கேட்டார். அவர்கள் ஆளவந்தாரின் வியாஸ, பராசர முனிவர்களிடம் கொண்ட நன்றியறிவும், நம்மாழ்வரிடம் பற்றும், பிரம்ம சூத்திரமென்ற நூலுக்கு விசிஷ்டாத்துவைததிற்கிணங்க பாஷ்யம் எழுத வேண்டும் என்ற மூன்று மனக்குறையுமே அவரிடம் இருந்தன. தாங்கள் வந்த பிறகு இம்மூன்றையும் தாங்கள் செய்வதுடன், இந்த வைணவ வழிமுறைக்குத் தலைமைப் பொறுப்பையும் தாங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்பதும்தான் அவருடைய கடைசிக்கால எண்ணமாக இருந்தது” என்றனர். 

இராமானுஜரும் ஆளவந்தாரின் மனக்குறைகளை இறையருளால் தீர்ப்பதாக உறுதி கூறினார். அவர் அப்படிக் கூறியதும் ஆளவந்தாரின் மடங்கியிருந்த மூன்று விரல்களும் தானாக நீண்டன. வைணவ வழிமுறைக்குத் தலைமைப் பொறுப்பேற்பவர் துறவியாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருந்ததால், “இறைவனின் ஆசியிருந்தால் அதுவும் நிறைவேறும்” என்று சொன்னார். பின்னர் அவர், ஆளவந்தாரை உயிருடன் பார்க்க முடியாமல் போன வருத்தத்துடன் காஞ்சிபுரம் திரும்பினார். 

இராமானுஜரை ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக வந்திருந்த மஹாபூர்ணர் ஏற்கனவே அவரது மனைவியையும் அழைத்து வந்திருந்தார். அவர்கள் இருவரும் ஆறு மாத காலம் வரை இராமானுஜரின் இல்லத்தில் தங்கியிருந்தனர். இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அவரிடம் நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தத்தைக் கேட்டறிந்தார். 

ஒரு நாள் மஹாபூர்ணர் மனைவிக்கும், இராமானுஜர் மனைவிக்கும் தண்ணீர் கொண்டு வரப் போன இடத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதனை அறிந்த மஹாபூர்ணர் உடனே மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீரங்கத்துக்குச் சென்று விட்டார். அச்சமயம் வெளியில் சென்றிருந்த இராமானுஜர் வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்ததும் அவருக்கு வீட்டில் நடந்த நிகழ்வுகள் தெரிய வந்தது. மஹாபூர்ணர் தம் இல்லத்திலிருந்து சென்றது அறிந்து வருத்தமடைந்தார். ஏற்கனவே காஞ்சிப்பூர்ணர் வீட்டிற்கு வந்திருந்த போது அவருக்கு உணவளித்த பின்பு மனைவியின் செயல்பாடுகள் பிடிக்காத நிலையிலிருந்த இராமானுஜர், மஹாபூர்ணர் மற்றும் அவரது மனைவியையும் சண்டையிட்டு அனுப்பிய மனைவியிடமிருந்து பிரிந்துவிடுவது என முடிவு செய்தார். அவர் மனைவியை பிறந்த வீட்டிற்கு அனுப்பினார். 

அதன் பிறகு, மதுராந்தகத்திலுள்ள ஏரி காத்த இராமர் திருக்கோவிலில் மஹாபூர்ணரைச் சந்தித்தார். அந்த திருக்கோவிலிலேயே மகிழ மரத்தடியில் மஹாபூர்ணர் இராமானுஜருக்கு திருவிலச்சினை செய்து வைத்தார். தனது மனைவியின் குணத்தினால் பெரிதும் துன்பமுற்றிருந்த இராமானுஜர், அக்கோயிலிலேயே, இல்லற வாழ்க்கையை விடுத்து திரிதண்ட சந்நியாசியாக தீட்சை பெற்றார். கூரத்தாழ்வானும், முதலியாண்டானும் இவரது பிரதம சீடர்களானார்கள். இதன் பிறகு துறவிகளில் சிறந்தவராக விளங்கியதால் இவர் “யதிராஜர்” என்னும் திருநாமம் பெற்றார்.

இவர் மனைவியைப் பிரிந்து துறவியான செய்தி அறிந்த ஸ்ரீரங்கத்துப் பெரியவர்கள் ஆளவந்தாரின் விருப்பத்திற்கிணங்க வைணவ வழிமுறைக்குத் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்க வருமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர். அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்ற இராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கம் சென்று தலைமைப் பொறுப்பேற்றார். இதனால் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்பும் அவருக்கு வந்தது. அவரும் இன்முகத்துடன் அதை ஏற்றுக் கொண்டார். கோயிலுக்குக் கிடைத்த வருமானம் அனைத்தையும் கோயில் பூசைகளுக்குப் பயன்படுத்தச் செய்தார். நாள்தோறும் பிச்சை பெற்று வந்து வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தார். 

அங்கு வாழ்ந்து வருகையில், சில மந்திரங்களுக்கு ஆளவந்தார் கூறீய உண்மை அர்த்தம் அவர்களுடைய சீடர்களிடமிருந்தது இராமானுஜருக்குத் தெரிய வந்தது. சில மந்திரங்களை அவருடைய சீடர்களின் வாயிலாகத் தெரிந்து கொண்டார். ஆனால் ஓர் உயர்ந்த மந்திரத்தின் பொருளை ஆளவந்தாரின் ஐந்து சீடர்களில் கோஷ்டிபூரணர் என்பவருக்கு மட்டும் அவர் உபதேசித்திருந்தது தெரிய வந்தது. கோஷ்டிபூரணரிடம் உள்ள அந்த உயர்ந்த மந்திரத்தைக் கற்றுக் கொள்ள விரும்பி அவரைச் சென்று பார்த்தார். அவர் இராமானுஜரைச் சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு வருமாறு தெரிவித்தார். இப்படியே 18 முறை சொல்லித் திருப்பி அனுப்பினார். 19 வது முறை இராமானுஜருக்கு அந்த மந்திரத்தையும், பொருளையும் உபதேசம் செய்ய முன் வந்தார். 

கோஷ்டிபூரணர் இராமானுஜரிடம், “இந்த மந்திரத்தைத் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கோ அல்லது சாதாரணமானவர்களுக்கோ உபயோகிக்கக் கூடாது“ என்ற வாக்குறுதியைப் பெற்றுக் கொண்டு அந்த மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசித்தார்.

மந்திர உபதேசத்திற்குப் பிறகு இராமானுஜர் தம் இடத்திற்குப் புறப்பட்டார். வழியில் திருக்கோஷ்டியூர் நரசிம்மர் கோயிலில் ஒரு விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அங்கே அதிகமான வைணவர்கள் கூடியிருந்தனர். இவ்வளவு வைணவர்களையும் ஒரே இடத்தில் கண்ட இராமானுஜர் அந்தக் கோயில் சுவற்றின் மீது ஏறி நின்று கொண்டார். கோஷ்டிபூரணர் அவருக்கு உபதேசித்த “ஓம் நமோ நாராயண” எனும் மந்திரத்தையும், அந்த மந்திரத்தால் மோட்சமடைய முடியும் என்றும் சொன்னார். 

இதையறிந்த கோஷ்டிபூரணர் உடனே இராமானுஜரை அழைத்து வர அவருடைய ஆட்கள் சிலரை அனுப்பினார். அவர்கள் இராமானுஜரை கோஷ்டிபூரணரிடம் அழைத்துச் சென்றனர். கோஷ்டிபூரணர் கோபமாக, “நான் உனக்கு உபதேசித்த மந்திரத்தை, எனக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதியையும் மீறி ஊரில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரிவிப்பதா?” என்று கடிந்து கொண்டார்.

இராமானுஜர் ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தார். 

“குருவின் ஆணையை மீறி வாக்குறுதி தவறியவர்களுக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும் தெரியுமா?” என்று கேட்டார் கோஷ்டிபூரணர்.

“தெரியும். பத்தாயிரம் வருடங்கள் நரகத்தில் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும்” என்றார் இராமானுஜர்.

“தெரிந்துமா, இப்படி தவறு செய்தாய். என் கட்டளையை மீறி மந்திரத்தையும் அதன் பொருளையும் எல்லோருக்கும் உபதேசித்தது தவறில்லையா?” என்றார் கோஷ்டிபூரணர்.

“இம்மந்திரத்தைக் கேட்டவர்கள் அனைவரும் மோட்சம் பெறுவார்கள் என்று தாங்கள்தானே கூறினீர்கள். இவ்வளவு பெரிய வைணவர்கள் கூட்டத்தைக் கண்டு, குருவின் ஆணையை மீறுவதால் எனக்கு நரகம் கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை, கூட்டத்திலிருப்பவர்கள் அனைவரும் மோட்சம் பெறட்டும் என்று எனக்குத் தோன்றியது. அதனால் அனைவரும் கேட்க அதைக் கூறி விட்டேன். தங்கள் ஆணையை மீறியதற்கும், வாக்குறுதி தவறியதற்கும் தாங்கள் அளிக்கும் தண்டனை எதுவாயினும் ஏற்கத் தயாராக இருக்கிறேன்” என்றார். 

இதைக் கேட்ட கோஷ்டிபூரணரின் கோபம் அடங்கியது. அவர் மீது அன்பு வந்தது. உடனே அவர் இராமானுஜரை “என் பெருமானாரே” என்றபடி கட்டித் தழுவிக் கொண்டார். “என் பெருமானாரே” என்றால் எல்லோருக்கும் தலைவர் என்று பொருள். இதனால் இராமானுஜருக்கு “எம்பெருமானார்” என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. 

ஆளவந்தாரின் இறப்பிற்குப் பின்பு, ஆளவந்தாரின் மூன்று விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதாகச் சொன்ன இராமானுஜர் அதன்படி அவருடைய சீடரான கூரத்தாழ்வானின் புதல்வருக்குப் பராசர பட்டர் என்கிற பெயரைச் சூட்டினார். நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தத்திற்கு ஐந்தாம் வேதம் எனப் பெயர் தந்து அதைப் பெருமைப்படுத்தினார். வியாசரின் வேதாந்தத்தின் சூத்திரங்களுக்கு “ஸ்ரீ பாஷ்யம்” என்ற விரிவுரையை இயற்றினார். 

இராமானுஜர் பாஷியத்தில் சங்கரரின் அத்வைதக் கொள்கையைக் கண்டித்து, வேதம், உபநிடதம் ஆகியவற்றின் சரியான பொருள் எனக் கருதியதை எடுத்துக் காட்டினார். வேதாந்த சூத்திரங்கள் உருவமற்ற பொருளை வணங்குமாறு கூறவில்லை, கடவுளுக்கு உருவமுண்டு என்றே அவை கூறுகின்றன என்ற இராமானுஜர், “மோட்சம் பெற ஞானம் வழியல்ல. பக்தியே மோட்சத்திற்கான வழி” என்றும் குறிப்பிட்டார். சங்கரர் பல இடங்களில் பெளத்த வாதங்களைப் பயன்படுத்தியிருந்ததால் அவரை அரைப் பௌத்தர் என்று ஸ்ரீபாஸியத்தில் குறிப்பிட்டார்.

ஸ்ரீபாஷ்யம் எழுதி முடித்த பின்பு இராமானுஜர் தன் சீடர்கள் சிலருடன் தலயாத்திரை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினார். தான் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் பல பண்டிதர்களுடன் வாதங்கள் செய்து அதில் வெற்றி பெற்றார். அவர் யாருடன் வாதங்கள் செய்தாலும் அதில் அவரே வெற்றி பெற்றார். காஷ்மீர், காசி ஆகிய ஊர்களிலிருந்த சைவ, புத்த, சமண சமயப் பண்டிதர்கள் பலருடன் வாதங்கள் செய்து அவர் வெற்றி பெற்றார். இதனால் அவர் பெயரும், புலமையும் இந்தியா முழுமைக்கும் பரவியது. அவரது உபதேசங்களைக் கேட்டு பலர் வைணவத்தைப் பின்பற்றத் தொடங்கினர். பல அரசர்கள் அவரைப் பணிந்து சீடர்கள் ஆனார்கள்.

இப்படி இந்தியா முழுவதும் பயணித்துவிட்டு இராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கம் திரும்பினார். அப்போது சோழநாட்டின் அரசனாக இருந்த கிருமிகண்ட சோழன் என்பவன் சைவ மதத்தைத் தீவீரமாகப் பின்பற்றி வந்தவன். இராமானுஜர் மூலம் வைணவம் வெகுவேகமாகப் பரவுவதைக் கண்ட அவன் மிகுந்த கோபம் கொண்டான். அவன் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் “சிவாதி பரதரோ நாஸ்தி” என்று ஒரு பட்டயம் எழுதி வைத்தான். அதன் பொருள் “சிவனை விட மேற்பட்ட பரம்பொருள் இல்லை” என்பதுதான். அவனால் சைவ மதத்தை எதிர்த்தவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டது. அவன் வைணவர்களுக்கு மிகுந்த கொடுமைகளைச் செய்தான். அவன் இராமானுஜரிடம் சிவனை விடப் பெரியவர் எவருமில்லை என எழுதி வாங்க வேண்டும் என்று முதலில் திட்டமிட்டான்.

இராமானுஜரைக் காக்க அவரது சீடன் கூரத்தாழ்வான் அரசவைக்குச் சென்று, “நாராயணனே பரன்” என்று பலமுறை எடுத்துரைத்தான். மன்னன் அதற்கு இணங்காமல், “சிவனே பரன்” என்று எழுதச் சொன்னான். அவர், “மரக்கால் பெரியது, குறுணி அதைவிடப் பெரியது” என்ற பொருளில் “சிவாத் பரதரம் நாஸ்தி, த்ரோணமஸ்தி ததபரம்” என்று எழுதித் தந்து அரசனின் கோபத்துக்குள்ளானார். இதனால் அரசன் அவரது கண்களைக் குருடாக்க உத்தரவிட்டான். 

தன் சீடர் கண்களை இழந்தது கேட்டு இராமானுஜர் வருத்தமடைந்தார். அரசன் இராமானுஜரின் சீடரைக் கண்கள் குருடாக்கியது போல் இராமானுஜரை எப்படியும் கொன்றுவிட வேண்டுமென்று திட்டமிட்டான். இதைத் தெரிந்து கொண்ட இராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து வெளியேறினார்.

இராமானுஜர், அந்த அரசன் இறக்கும் வரை, பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் மைசூர் அருகிலுள்ள சாளக்கிராமம் எனுமிடத்தில் போய்த் தங்கியிருந்தார். அங்கு இருந்தபடியே வைணவப் பிரச்சாரம் செய்து வந்தார். இராமானுஜர் ஊர் ஊராகச் சென்று விசிஷ்டாத்வைத கொள்கையைப் பரப்பி வருகின்ற காலத்தில் தொண்டனூர் என்ற பகுதியை ஆண்டு வந்த விட்டல தேவராயன் என்ற மன்னன் இவருடைய சீடனானான். அவனுக்கு விஷ்ணு வர்த்தனன் என்ற பெயர் சூட்டி சீடனாக்கிக் கொண்டார். 

ஒரு நாள் இருவரும் காட்டுவழியே போய்க்கொண்டிருந்த போது துளசிக் காட்டில் ஒரு அடர்ந்த புதருக்கிடையில் திருநாராயணனின் சிலை ஒன்று தென்பட்டது. இராமானுஜர் விருப்பப்படியே விஷ்ணு வர்த்தனன் மைசூருக்கருகே உதயகிரி மலையின் மீது மேல்கோட்டை என்றழைக்கப்படும் இடத்தில் ஒரு கோயிலைக் கட்டிமுடித்தான்.

முன்பொரு காலத்தில் முகம்மதிய படையெடுப்பின் போது, டில்லி சுல்தான் கோயிலை இடித்து சிலைகளையும், பொன் பொருள் போன்றவற்றையும் கொள்ளையடித்துச் சென்றான் என்றும், திருநாராயணனின் உற்சவமூர்த்தியும் சுல்தானிடம்தான் இருக்கிறதென்றும் அவ்வூர் மக்கள் மூலம் அறிந்த இராமானுஜர். மன்னன் உதவியுடன் சில சீடர்களை உடன் அழைத்துக் கொண்டு டில்லி சுல்தானை நேரில் கண்டு உற்சவ மூர்த்தியைத் திரும்பத் தருமாறு கேட்டுக் கொண்டார். 

சுல்தானுக்கு இராமானுஜரைக் கண்டு வியப்பும் ஆச்சரியமும் ஏற்பட்டது. அவரைப் பற்றி முன்னரே கேள்விப்பட்டிருந்தான். தன் மகள் ஆசைப்பட்டாள் என்பதற்காக அந்த சிலையை அவளுக்கு விளையாடக் கொடுத்திருந்தான். அதைத் தன் மகளிடமிருந்து திரும்பப் பெறுவதென்பது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதால் ஒரு நிபந்தனையுடன் அதை எடுத்துச் செல்லலாம் என்றான். நிபந்தனை இதுதான். இராமானுஜர் உற்சவ மூர்த்தியை அழைக்க வேண்டும. அந்தச் சிலை தானாகவே அவரிடம் வந்து சேர வேண்டும் என்றான்.

உடனே இராமானுஜர் ஒரு குழந்தையை அழைப்பது போல் ”என் செல்லப் பிள்ளாய் வருக” என்று குழைவாக அழைத்தார். என்ன ஆச்சரியம்! சிலைவடிவில் இருந்து மாறி ஒரு குழந்தை வடிவில் நடந்து வந்து அவர் மடியில் அமர்ந்து கொண்டு மீண்டும் சிலையாயிற்று. சுல்தான் மலைத்துப் போனான். அவன் விதித்த நிபந்தனைப்படியே உற்சவ மூர்த்தியை எடுத்துப் போக அனுமதித்து அத்துடன் பொன்னும் பொருளும் தந்து அனுப்பி வைத்தான். மேல்கோட்டை உற்சவமூர்த்தி இன்றும் கூட ‘செல்லப்பிள்ளை’ என்றே அழைக்கப்படுகிறார்.

சுல்தானின் மகள் சிலையைப் பிரிந்திருக்க முடியாமல் மேல்கோட்டையைத் தேடி ஓடி வந்து உற்சவமூர்த்தியை ஆரத்தழுவிக் கொண்டாள். அடுத்த நிமிடம் அந்த சிலையுடன் ஐக்கியமாகி விட்டாள். அவள் அன்பைப் பாராட்டி அவளைப் போலவே ஒரு சிலை செய்து ‘பீபீ நாச்சியார்” என்ற பெயரில் நாராயணனுக்கருகில் அமர்த்தி விட்டார் இராமானுஜர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி மாதத்தில் நடைபெறும் வைரமுடிசேவை விழாவில் இவ்விருவரும் சேர்ந்தே வீதி உலா வரும் வழக்கம் இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்கிடையில், டில்லி சுல்தானிடமிருந்து சிலையைக் கொண்டு வரும் வழியில் வழிப்பறிக் கொள்ளைக்காரர்கள் அவரை எதிர்த்து சிலையையும், சுல்தான் கொடுத்த பொன் பொருள் ஆகியவற்றையும் கவர்ந்து கொள்ள முயன்ற போது உடன் வந்தவர்கள் அலற, இராமானுஜர் ”அவனைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள அவனுக்குத் தெரியும்” என்று சொல்லி அமைதிப்படுத்தினார். 

அருகிலிருந்த சேரிமக்கள் இவர்கள் அலறல் கேட்டு திரளாக ஓடிவந்து கொள்ளைக்காரர்களை விரட்டி, இராமானுஜரையும் மற்றவர்களையும் ஊரின் எல்லை வரைக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்தனர். அவர்கள், “கோயிலுக்குள் நுழைய தங்களுக்கு அனுமதியில்லை” என்று சொல்லி விடை பெற்றுக்கொள்ள முயன்றனர். இராமானுஜர் இறைவனைக் காப்பாற்றிய அவர்களுக்குத்தான் உண்மையிலேயே அதிக உரிமை உண்டு என்று சொல்லி அவர்களையும் கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்றார். தாழ்த்தப்பட்ட நிலையிலிருந்தவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழைய தடை இருந்த அந்தக் காலத்தில் முதன் முதலாக தாழ்த்தப்பட்டவர்களை கோயிலுக்குள் கொண்டு சென்ற பெருமை இதன் மூலம் இராமானுஜருக்குக் கிடைத்தது.

இராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த போது, ஆற்றில் குளிக்கச் செல்லும் போது தனது சீடர்களுள் உயர்குலத்தைச் சேர்ந்த நம்பியாண்டான், கூரத்தாழ்வான் ஆகிய இருவரின் தோள் மீதும் கைபோட்டபடி செல்வார். குளித்து விட்டுத் திரும்பும் போது வில்லிதாசன் எனும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவரின் தோளில் கை போட்டபடி திரும்புவார். இராமானுஜரின் இச்செயலில் எரிச்சலடைந்த உயர்சாதியினர் அவரைப் பற்றித் தவறாக விமர்சித்தனர். அப்போது, “வில்லிதாசனைத் தொடுவதால்தான் நான் மிகவும் சுத்தமாகிறேன்” என்பார்.

ஆளவந்தாரின் மாணவர் மஹாபூர்ணரின் நண்பர் மாறனேரி நம்பி. இவர் பிறப்பால் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர். மாறனேரி நம்பி இறந்தவுடன் அவருக்கான இறுதி சடங்குகளை செய்தவர் மஹாபூர்ணர். ஒரு தாழ்ந்த சாதியினனுக்கு பிராமணன் இறுதி சடங்கு செய்யலாமா? என திருவரங்கத்து உயர்சாதியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போது அதை முறியடித்தவர் இராமானுஜர்.

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சேரியில் வசித்த மக்கள் என்று தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தவர்களை ஆலயப் பிரவேசம் செய்வித்த இராமானுஜரின் புரட்சி இன்றும் போற்றப்படுகிறது. ”பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வு இல்லை. கல்வியில் சிறந்தவரே உயர்ந்தவர். தவம், கல்வி, ஆள்வினை இவற்றால் ஆவதே குலம்” என்றார் இராமானுஜர்.

இராமானுஜர் வட மொழியில் நித்ய க்ரந்தம், கீதாபாஷ்யம், ஸ்ரீ பாஷ்யம், வேதாந்த ஸாரம், வேதாந்த தீபம், வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம், மற்றும் கத்யத்ரயம் என்ற மூன்று உரைநடை நூல்களான ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்யம், ஸ்ரீரங்க கத்யம், சரணாகதி கத்யம் என்ற ஒன்பது நூல்களை செய்தருளினார். ஆழ்வார்கள், நாதமுனிகள், ஆளவந்தார் மூலம் இராமானுசருக்கு எட்டிய வைணவ சமயத்தை திருவரங்கரே எம்பெருமானார் தரிசனமென்று பெயரிட்டார் என்றும், திருக்குறுகூர் நம்பியே இராமானுசரிடம் சீடராக ஆசைப்பட்டு திருவிலச்சிணை பெற்று வைணவ நம்பி என்ற திருநாமம் பெற்றார் என்றும் இராமானுஜரின் புகழ் பரப்பும் சில வரலாறுகள் சொல்கின்றன.

பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கிடையிலும், விசிஷ்டாத்வைதத்தை நாடெங்கும் பரப்பிய புரட்சியாளரான இராமானுஜர் தனது நூற்றியிருபதாம் ஆண்டில் தனது கடமையை முடித்து இவ்வுலகை விட்டு நீங்கும் தறுவாயில் இவரது சீடரான முதலியாண்டான் வேண்டுகோளின்படி அவர் வடித்த உருவச்சிலையை தானே தழுவித்தந்து, இராமானுஜர் பிறந்த ஊரான ஸ்ரீபெரும்புதூரில் “தானுகந்த திருமேனி” யாய் கோவில் கொண்டார். இவ்வாறு கோவில் கொண்ட ஒருவாரத்திலேயே இராமானுஜர் நோய்வாய்பட்டு காலமானார். இவரது விமலசரம விக்கிரகமான பூதவுடலை ஸ்ரீரங்கத்து பெரியோர்களும் அவர் சீடர்களும் அரங்கன் கோவில் சுற்றிலேயே திருப்பள்ளிப்படுத்தி அவ்விடத்து திருமண்ணால் உருவச்சிலை அமைத்து வழிபடலாயினர். இந்தத் திருமேனி “தானான திருமேனி” என்றழைக்கப்படுகின்றது. பின்பு திருநாராயணபுரத்து சீடர்கள் வழிபட அமைத்த உருவம் “தமருகந்த திருமேனி “என்றழைக்கப்படுகின்றது.

 

ஆதிசங்கரர்

 

தேனி. எம். சுப்பிரமணி

 

 

 

இந்து மதத்தில் மட்டும் முன்பு 72 பிரிவுகள் இருந்தன. ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் தாங்கள் விரும்பும் தெய்வமே முதற்கடவுள் என்கிற எண்ணம் இருந்தது. இதனால் இந்தப் பிரிவுகளிடையே அடிக்கடி சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டன. இந்தப் பிரச்சனைகளைக் குறைக்க முயன்றதுடன் 72 பிரிவுகளையும் ஆராய்ந்து, பல பிரிவுகளை இணைத்தும், சில பிரிவுகளைத் தவிர்த்தும் முடிவில், “சைவம், வைஷ்ணவம், காணாபத்யம், கெளமாரம், செளரம், சாக்தம்” என்று வகைப்படுத்தியதுடன், அத்வைதம் எனும் கொள்கையை வலியுறுத்திய ஆன்மிக மகான் ஆதிசங்கரர். இந்த மகானைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோமா?

கேரள மாநிலத்தின் பூர்ணா நதிக்கரையில் “காலடி” என்ற ஊரில் இறைவழிபாட்டிலும், தான தருமங்கள் செய்வதிலும் புகழ் பெற்று விளங்கிய சிவகுரு, ஆர்யாம்பாள் தம்பதிகளுக்கு, பல ஆண்டுகளாகக் குழந்தை இல்லாமல் இருந்து வந்தது. இதனால் இத்தம்பதியர்கள் மன வருத்தமடைந்தனர்.

அவர்கள் திருச்சூருக்குச் சென்று “வடுகநாதன்” என்ற பெயரில் அங்கு குடிகொண்டிருக்கும் சிவபெருமானிடம் தங்களுக்குக் குழந்தை வரம் தர வேண்டி ஒரு மண்டலம் விரதம் இருந்தனர். இவ்விரதத்தில் மனம் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் அவர்கள் முன்பு தோன்றினார். அவர்களிடம் “உங்களுக்குத் தீய குணங்களுள்ள பல குழந்தைகள் வேண்டுமா அல்லது நற்குணமும் இறைபக்தியும் கொண்டு, பலருக்கும் வழிகாட்டியாய் விளங்கக் கூடிய ஒரு குழந்தை வேண்டுமா?” என்று கேட்டார். இதைக் கேட்ட தம்பதியர்கள் இருவரும் சேர்ந்தவாறு, “எங்களுக்கு நற்குணமுடைய ஒரு குழந்தை போதும்” என்றனர். 

சிவபெருமானும், “உங்கள் விருப்பப்படியே நற்குணமுடைய ஒரு குழந்தை உங்களுக்குப் பிறக்கும். ஆனால் அந்தக் குழந்தை குறுகிய காலமே உயிர் வாழும். அந்தக் குறுகிய காலத்தில் உலகம் போற்றும் மகானாகவும் இருப்பார்.” என்று சொல்லி மறைந்தார். 

சிவபெருமான் அளித்த வரத்தின்படி 788 ஆம் ஆண்டு வசந்த ருதுவில் வைசாக சுக்லபக்ஷத்தின் ஐந்தாம் நாள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் அந்தத் தம்பதியருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அத்தம்பதியரும் அந்தக் குழந்தைக்கு சிவபெருமானின் திருநாமங்களில் ஒன்றான “எல்லா நலனும் அளிப்பவர்” என்கிற பொருளிலான “சங்கரன்” என்கிற பெயரைச் சூட்டினர். 

சங்கரன் சிறு குழந்தையாக இருந்த போதே மிகச்சிறந்த அறிவுத் திறனுடன் விளங்கினார். சங்கரனுக்கு ஏழு வயதான போது அவர் தந்தை காலமானார். தந்தை காலமான பின்பு அவரது தாய் அவருக்கு உபநயனம் செய்வித்து அக்கால வழக்கப்படி குருகுலத்திற்கு வேதபாடங்கள் கற்றுக் கொள்ள அனுப்பினார். குருகுலத்தில் படித்த போது, மாணவர்கள் தினமும் பிச்சை எடுத்து வந்து அதை இறைவனுக்கு நைவேத்தியமாகப் படைத்து, அதன் பின்பு உண்பதுதான் வழக்கம்.

ஒரு முறை சங்கரர் ஏகாதசி விரதம் முடித்து விட்டு, மறுநாள் துவாதசி நாளில் பிச்சைக்குச் சென்றார். அயாசகன் என்னும் ஏழை அந்தணர் வீட்டின் முன்பு நின்று, “எனக்குப் பிச்சை இடுங்கள்” என்று அழைத்தார். வீட்டிலிருந்து எந்தப் பதிலுமில்லை. பிச்சை எடுக்கும் போது மூன்றுமுறை அழைக்க சாஸ்திரம் அனுமதிக்கிறது. இதனால் மீண்டும் இருமுறை “எனக்குப் பிச்சை இடுங்கள்” என்று அழைத்தார். 

பிச்சை கேட்கும் குழந்தைக் குரலைக் கேட்டு, அந்த ஏழை அந்தணனின் மனைவி வாசலுக்கு வந்து பார்த்தார். அங்கு பச்சிளம் பாலகனான சங்கரர் பிச்சைப் பாத்திரத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தார். பிச்சை கேட்கும் பாலகனைப் பார்த்த ஏழையான அவள், தன் கணவர் ஏகாதசி விரதமிருந்து விட்டு துவாதசியன்று விரதம் முடிப்பதற்காக சாப்பிட வைத்திருந்த நெல்லிக்கனியை எடுத்து வந்து அந்தப் பிச்சைப் பாத்திரத்தில் இட்டாள். 

தனக்காக, கணவனுக்கென வைத்திருந்த ஒரே ஒரு நெல்லிக்கனியையும் நல்ல மனதுடன் பிச்சை அளித்த அந்தப் பெண்மணியின் ஏழமை நிலை கண்டு வருந்திய சங்கரர் திருமகளை வேண்டி, “கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்” என்ற துதியை இயற்றிப் பாட ஆரம்பித்தார். அவர் பாடி முடித்ததும் அந்த வீட்டின் கூரையிலிருந்து தங்க நெல்லிக்கனிகள் பல அந்த வீடு முழுவதும் சிதறி விழுந்தன. 

அன்றிலிருந்து சங்கரரின் அற்புதச் செயல்கள் தொடங்கின. முதுமை அடைந்த அவரது தாயால் ஆற்றிற்குச் செல்ல முடியவில்லை. இதைக் கண்ட அவர் தன் தாய் இருக்கும்படி ஆற்றைச் செல்ல வைக்க நினைத்தார். அதன்படி பூர்ணா நதியை அவர் தாய் இருந்த வீட்டிற்குப் பின்புறமாகச் செல்லும்படி பணித்தார். பூர்ணா நதியும் தன் போக்கை மாற்றி சங்கரர் வீட்டின் பின்புறமாகச் செல்லத் தொடங்கியது. 

சங்கரரின் அற்புதச் செயல்களைப் போலவே, இளம் வயதிலேயே அவரது புலமையும் நாடு முழுவதும் பரவத் தொடங்கியது. இதையறிந்த அத்தேசத்து மன்னர் சங்கரரை தன் அரசவையில் புலவராக்க விருப்பம் கொண்டார். ஒரு யானை மற்றும் விலையுயர்ந்த பரிசுப் பொருட்களையும் கொடுத்து அவரை அரசவைக்கு அழைத்து வர தன் மந்திரியை அனுப்பி வைத்தார். அந்தப் பரிசுப் பொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்ள மறுத்த சங்கரர் தனக்கு “அரசவைப் பணியை விட ஆன்மிகப் பணியே விருப்பம். எனவே மன்னரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற இயலாது” என்று சொல்லி மந்திரியைத் திருப்பி அனுப்பினார். 

மந்திரி மன்னரிடம் சங்கரர் சொன்ன பதிலைச் சொல்லவும், மன்னருக்கு சங்கரரை நேரில் காணும் ஆவல் ஏற்பட்டது. மறுநாள் அவர் சங்கரரைப் பார்க்கப் புறப்பட்டார். அவர் சங்கரரிடம் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் மற்றும் சில நூல்களைப் பரிசாக வழங்கினார். சங்கரர் நூல்களை மட்டும் கையில் எடுத்துக் கொண்டு பொற்காசுகள் அனைத்தையும் அவரிடமே திருப்பி வழங்கினார். மன்னர் அவருடைய ஆன்மிக எண்ணத்தையும், அதற்கான செயல்பாட்டையும் பாராட்டி விடை பெற்றுச் சென்றார்.

இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு சங்கரர் வீட்டுச் சூழலிலிருந்து வெளியேற விரும்பினார். ஆனால் சங்கரரின் தாய் வயதாகிவிட்ட நிலையில், மகனுக்குத் திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பினார். இதற்காக மகனைத் திருமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்தி வந்தார். ஆனால் சங்கரர் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து தான் சந்நியாசத்தை விரும்புவதாகத் தெரிவித்து வந்தார். சங்கரரின் தாய் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. 
இந்நிலையில் ஒருநாள் பூர்ணா நதியில் சங்கரரும் அவரது தாயாரும் குளிக்கச் சென்றிருந்தனர். அப்பொழுது ஒரு முதலை சங்கரர் கால்களைக் கவ்வி நீரினுள் இழுக்கத் தொடங்கியது. இதைப் பார்த்த சங்கரரின் தாய் பயந்து மகனைக் காப்பாற்றும்படி கூச்சலிடத் தொடங்கினார். அப்பொழுது தாயை அமைதிப்படுத்திய சங்கரர் தன் தாயிடம் “தாயே! நீங்கள் என்னை சந்நியாசம் ஏற்க அனுமதித்தால், இந்த முதலை என்னை விட்டு விடும், இல்லாவிட்டால் அதற்கு இரையாகி விடுவேன்,” எனக் கதறினார்.

தன் பிள்ளை உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் தாயும் சந்நியாசத்திற்கு அனுமதித்தார். அதன் பிறகு அந்த முதலை அழகான கந்தர்வனாக மாறியது. அவன் சங்கரரை வணங்கினான். சங்கரர் அன்று முதல் வீட்டைத் துறந்து ஞானியாகக் கிளம்பினார். 

அப்போது அவரது தாய் மகனிடம், தான் உலகைத் துறக்கும் காலத்தில் (மரணமடையும் நிலையில்) சங்கரர் எங்கிருந்தாலும் தாயிடம் வந்து சேர வேண்டும் என்பதுடன் மகனாகத் தாயின் இறுதிச் சடங்குகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார். சங்கரரும் தாயின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதாக உறுதியளித்து, தன் வாழ்வின் குறிக்கோளை நோக்கி, இமயமலை நோக்கிச் செல்லத் தொடங்கினார். 

சங்கரர் இமயமலை நோக்கிச் செல்லும் போது வழியிலிருந்த பல புனிதத் தலங்களுக்கும் சென்று வணங்கினார். இமயமலைக்குச் சென்ற அவர் பத்ரிநாத் பகுதியிலிருந்த கோவிந்த பகவத் பாதர் என்பவரைச் சந்தித்தார். அவர் மாண்டூக்ய, காரிக போன்ற உபநிடதங்களை எழுதிய கவுடபாதரின் சீடராவார். தனக்கென ஒரு குருவைத் தேடிக் கொண்டிருந்த சங்கரர் அவரைக் குருவாக ஏற்றுக் கொண்டு வேதபாடங்களைக் கற்றுக் கொள்ள முடிவு செய்தார்.

அவரிடம், தான் கேரளாவிலிருந்து வருவதாகவும், தன்னுடைய இளம் வயதில் தந்தை காலமான பின்பு தாயின் பராமரிப்பில் அருகிலுள்ள குருகுலத்திற்குச் சென்று வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் கற்றதையும் தெரிவித்தார். தனக்கு தாய் திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பியதையும், தான் அதை மறுத்து ஆன்மிக வழியில் ஈடுபட விரும்பியதையும் தெரிவித்தார். இதற்காக ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது தன் காலை முதலை ஒன்று கடித்ததாகவும், அதிலிருந்து விடுபட அம்மாவிடம் அனுமதி பெற்று ஆபத்த சந்நியாசத்தை மேற்கொண்டதையும் தெரிவித்தார். தற்போது முழு சந்நியாச தீட்சை அளித்து வேதாந்தத்தைத் தனக்கு முழுமையாகக் கற்றுத் தரும்படியும் வேண்டினார். 

அவருடைய உண்மையான பேச்சைக் கேட்டு மகிழ்ச்சியுற்ற கோவிந்த பகவத் பாதர் அவரைத் தம் சீடராக ஏற்றுக் கொண்டு துறவறத்தில் உயர்ந்ததும், சிறந்ததுமான “பரமஹம்ச சந்நியாச தீட்சை” அளித்து தாம் தம் குருவிடமிருந்து கற்றவற்றைப் போதித்தார். வேதங்கள் முழுவதையும் அவருக்குக் கற்றுக் கொடுத்ததுடன் அத்வைத சித்தாந்தத்தையும் எடுத்துச் சொன்னார். 

அத்வைத சித்தாந்தத்தில் உலகில் தத்தம் கர்ம வினையினால் தோன்றும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் உறையும் இறை தத்துவம் அல்லது ஆத்ம தத்துவம் ஒன்றே என்பதும், இறைவனும் ஆத்மாவும் ஒன்றே என்றும் கற்பிக்கப்படுகிறது. குருகுலவாசம் முடிந்த பின்னர் சங்கரரை பாரத நாடு முழுவதும் யாத்திரை மேற்கொண்டு அத்வைதக் கொள்கைகளை அனைவருக்கும் உணர்த்தும்படி கோவிந்த பகவத் பாதர் அறிவுறுத்தினார். 

குருவின் அறிவுறுத்தலுக்குப் பின்பு சங்கரர் காசி நோக்கிச் சென்றார். சங்கரர் காசியிலிருந்து தொடங்கி பாரதத்தில் பல சமயத் தலைவர்களுடன் சமயக் கருத்துக்களிலான விவாதங்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெற்றார். அத்துடன் தன் குருவின் கட்டளைப்படி அத்வைதக் கொள்கைகளை நாடு முழுவதும் விளக்கிச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்.

ஒருநாள் சங்கரர் ஆற்றுக்குக் குளிக்கச் சென்று கொண்டிருந்தார். அவரைப் புலையன் ஒருவன் பின் தொடர்ந்து வந்தான். அவன் பின்னால் நான்கு நாய்கள் வந்து கொண்டிருந்தன. அவனது கையில் கள் குடம் ஒன்று இருந்தது. கருப்பான அவன், குளித்து பலநாள் ஆனதால் அவனிடமிருந்து துர்நாற்றம் வீசியது. அவன் மாமிசத்தைச் சாப்பிட்டபடி சங்கரரை நெருங்கினான். 

இதைக் கண்ட சங்கரர், “டேய், விலகிப் போடா!” என்று எச்சரித்தார். அவன் உடனே, “நீயும் கடவுள். நானும் கடவுள். எனக்குள்ளும் உனக்குள்ளும் ஒரே ஒளியே இருக்கிறது. நான் ஏன் உன்னைக் கண்டு விலக வேண்டும்?” என்று எதிர்க் கேள்வி கேட்டான். அப்போது சங்கரரின் உள்ளத்தில் ஞானஒளி தோன்றியது. இதையடுத்து “மனீஷா பஞ்சகம்” என்னும் பாடலைப் பாடினார். அப்போது அங்கு புலையன் வேடத்தில் வந்த சிவபெருமான் காசிவிஸ்வநாதராக மாறிக் காட்சியளித்தார். 

இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம்தான் சங்கரருக்கு அத்வைத ஞானம் முழுமையாகக் கிடைத்தது. இதன் மூலம் சாதியும் பேதமும் கூடாது என்ற உண்மையையும், உருவத்தைக் கண்டு யாரையும் இகழக்கூடாது என்ற உண்மையையும் சங்கரர் மூலமாக இறைவன் உலகுக்கு உணர்த்தினார் என்று சங்கர விஜயம் போன்ற நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

 


ஞானிக்கு பக்தி அவசியமா?

 

ஒரு சமயம், ஆதிசங்கரர் ஆகாய வழியில் வானில் பறந்து சென்ற போது, மூவுலகிலும் இருப்பவரான நாரதர் எங்கோ வேகமாகச் செல்வதைப் பார்த்தார்.

“அவசரமாக எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களே?” என்று கேட்டார். 

“இன்று ஏகாதசி. குருவாயூரப்பனை தரிசிக்க செல்கிறேன். நீங்களும் வாருங்களேன்” என்று சங்கரரையும் அழைத்தார் நாரதர். 

“விக்ரக ஆராதனை செய்வதும், நாமஜபமாக இறைவனின் பெயரை உச்சரிப்பதும் பாமரருக்குத் தான் தேவை. ஆத்மஞானம் பெற்றவர்களுக்கு தேவையல்ல” என்ற கருத்துடைய சங்கரர் அவருடன் செல்ல மறுத்துவிட்டு தன் ஆகாயப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தார். 

குருவாயூர் கோயிலைக் கடந்து செல்லும் போது, சங்கரர் வானில் இருந்து கோயிலின் வடக்குவாசலில் போய் விழுந்தார். குருவாயூரப்பனின் லீலையை எண்ணி வியந்து, தன்னுடைய கருத்து தவறானது என்பதை உணர்ந்து வருந்தினார். பெருமாளிடம் தன்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டினார்.

அவர் முன் தோன்றிய குருவாயூரப்பன், “ஞானிக்கும் பக்தி அவசியம்’ என்று எடுத்துக் கூறினார். நீலமணிவண்ணனான கண்ணனின் பெருமைகளை எண்ணி ஆதிசங்கரர் அவ்விடத்தில் 41நாட்கள் வரை தியானத்தில் ஆழ்ந்து குருவாயூரப்பனை வழிபாடு செய்தார். 

இன்றும் குருவாயூரப்பன் வீதி உலா வரும்போது ஆதிசங்கரர் வழிபட்ட இடத்தில் மேளதாளங்கள் இசைக்காமல் அமைதியாகக் கடந்து செல்கின்றனர். அப்போது குருவாயூரப்பனிடம் ஆதிசங்கரர் மன்னிப்பு கேட்பதாக ஐதீகம். (தொன்ம நம்பிக்கை). என்றும் சொல்கிறார்கள்.

 


 

அத்வைதம் மூலம் உலகிற்கு ஒரு புது ஒளி ஏற்றிய சங்கரர் தன் புலமையால் வேதாந்த சூத்திரங்களை எழுதிய பட்ட பாஸ்கராவை விவாதத்தில் வென்றார். இதுபோல் தண்டிக்கும், மயூராவிற்கும் வேதாந்தத்தைக் கற்பித்தார். அபினவ குப்தா, முராரி மிஸ்ரா, உதயணாசாரியர், தர்ம குப்தர், குமரில, பிரபாகரா போன்றோரையும் பல்வேறு இடங்களில் நடந்த விவாதங்களில் வென்றார். இப்படி நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் தன் புலமையால் வெற்றியைப் பெற்று தன் கொள்கைகளை வலியுறுத்திச் சென்று கொண்டிருந்தார். அவருடன் விவாதத்தில் தோற்ற பலரும் அவருடைய சீடராக மாறினார்கள். 

இந்நிலையில் சங்கரர் மஹிஷ்மதியில் கர்மமீமாம்சத்தில் தேர்ந்தவரும், சந்நியாசிகளை வெறுப்பவருமான மண்டன மிஸ்ரர் என்பவரை சந்தித்தார். சங்கரர் மண்டன மிஸ்ரரை பொதுவான விவாதத்திற்கு அழைத்தார். விவாதத்திற்கு ஒப்புக்கொண்ட அவர் சகல சாஸ்திரங்களிலும் பண்டிதையான தம் மனைவி சரசவாணியை (பாரத தேவி என்றும் குறிப்பிடுவர்) நடுவராகக் கொள்ள சம்மதித்தார். சங்கரர் தோல்வியுற்றால் கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தைத் தழுவி திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும், மண்டன மிஸ்ரர் தோற்றால் தம் மனைவியிடமிருந்தே காஷாயம் பெற்று சந்நியாசியாக வேண்டும் என்றும் சபையோர் முன்னிலையில் இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனர்.

இரவும், பகலுமாக மண்டன மிஸ்ரருக்கும், சங்கரருக்குமிடையே வாத விவாதம் பதினேழு நாட்களுக்கு தொடர்ந்தது. சரசவாணி இருவர் கழுத்திலும் மலர்ந்த புஷ்பங்களால் உருவாக்கப்பட்ட மலர் மாலைகளை அணிவித்து விட்டு தம் வேலைகளை கவனிக்கத் தொடங்கினார். கடைசியில் மண்டன மிஸ்ரர் அணிந்திருந்த மலர்மாலை முதலில் வாடத் தொடங்கியது. இதன் பின்பு மண்டன மிஸ்ரர் தம் தோல்வியை ஏற்றுக் கொண்டார். காஷாயம் தரித்து சங்கரரின் சீடரானார். 

இதைக் கண்ட சரசவாணி தம் கணவரின் பத்தினியான தம்மையும் வென்றால் தான் வெற்றி முழுமை அடையும் என்று கூறினார். முதலில் பெண்ணுடன் விவாதிப்பதா என்று சங்கரர் தயங்கினாலும், அவ்வம்மையார் சங்க கால மகளிரின் புலமையை பல மேற்கோள்களுடன் எடுத்துக்காட்ட பின்னர் சம்மதித்தார். சங்கரர் மேலும் பதினேழு நாட்கள் தொடர்ந்து விவாதித்து வெற்றி பெறும் நிலையில் இருந்தார். அப்பொழுது சரசவாணி பிரம்மசாரியான சங்கரரிடம் காம சாஸ்திரத்தைப் பற்றிக் கேள்வி கேட்டார். சந்நியாசியான சங்கரரால் அதற்குப் பதில் சொல்ல இயலவில்லை. 

சங்கரர் சரசவாணியிடம் தன் தோல்வியைத் தற்காலிகமாக ஒப்புக் கொண்டதுடன் தனக்கு ஒரு மாத காலம் அவகாசம் கொடுக்குமாறும் வேண்டினார். ஒரு மாத காலத்திற்குள் அவரின் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்வதாகவும் கூறிச் சென்றார். சரசவாணியும் அதற்குச் சம்மதித்தார்.

அதன் பிறகு சங்கரர் தன் சீடர்களுடன் காசிக்குச் சென்றார். இல்லறவியலைக் கண்டறியவும், சிற்றின்பத்தின் எல்லையை அறியவும், மது, மங்கை, மோகம், காமம் போன்ற கலைகளை அறியவும், சந்நியாசியான தன் உடலால் இன்பம் எதுவும் அனுபவிக்கக் கூடாது என்றும் முடிவு செய்த அவர் பரகாய பிரவேசம் (கூடு விட்டுக் கூடு பாய்தல்) செய்ய முடிவு செய்தார். 

இதற்காகத் தான் பிரவேசிக்கப் போகும் உடல் கிடைக்கும் வரை காத்திருக்க முடிவு செய்து ஆத்ம யோகத்தில் அமர்ந்தார். சங்கரரின் யோக நிலையில் அந்த நாட்டு மன்னன் அமரூகன் என்பவன் அளவுக்கதிகமாக மது அருந்தியதால் மரணமடைந்தது தெரிந்தது. அவன் அதிகமாக மது அருந்துவதுடன் காமப்பித்து பிடித்து பல கன்னியர்களைக் கொண்டு வந்து இன்பம் அனுபவித்து வந்தவன் என்பதும் தெரிந்தது. 

உடனே தன் சீடர்களில் முக்கியச் சீடரான பத்மபாதர் என்பவரை அழைத்து, “இந்த நாட்டு மன்னன் காமுகன், பல கன்னியர்களுடன் இன்பமுற்றவன். மது அருந்துபவன். அளவுக்கதிகமாக மது அருந்தியதால் அவன் இன்று இறந்து விட்டான். அவன் உடலில் தான் பிரவேசிக்கப் போகிறேன்” என்றார். 

இதைக் கேட்ட சீடர் பத்மபாதர், “தாங்கள் முற்றும் துறந்த சந்நியாசி மற்றும் ஞானி. தாங்கள் இறந்து விட்ட அந்த அரசன் உடலில் பிரவேசித்து அந்தப்புரத்து அழகிகளுடன் இருப்பதாலும், அரண்மனையில் கிடைக்கும் ஆடம்பர வாழ்க்கையில் வாழ்வதாலும் தங்கள் உண்மைத் தன்மைக்கு ஊறு ஏற்பட்டு விடாதா?” என்று கேள்விகளைக் கேட்டார்.

சங்கரர், “தேளாலும், பாம்பாலும் நமக்குப் பயம் உண்டாகிறது. நாமே தேளாகவும், பாம்பாகவும் மாறிவிடும் போது பயம் தேவையில்லை. நான் சரசவாணியின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதற்கு இதுவே சரியான வாய்ப்பு. அரசன் அமரூகன் உடலில் பிரவேசித்து அனுபவப்பூர்வமாக விடை அறிந்து கொள்வேன். ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளாகவே என் உடலுக்குத் திரும்பி விடுவேன். அதுவரை இந்த உடலை அகோபில குகையில் பாதுகாப்பாக மறைத்து வைத்திருங்கள்” என்று கூறியபடி கீழே படுத்தார். 

அந்த உடலிலிருந்து சங்கரரின் ஆவி பிரிந்து சென்று அரண்மனையில் இறந்து கிடந்த அரசன் அமரூகன் உடலுக்குள் பிரவேசித்தது. அமரூகன் உயிர் பெற்று எழுந்தான். அவனுக்குச் சிகிச்சையளித்த வைத்தியரும், அருகிலிருந்த அமைச்சரும் ஆச்சர்யமடைந்தனர். உடனே ராணி, அரசனும் தன் கணவனுமான அமரூகனைக் கட்டிப் பிடித்து ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டாள். அமரூகன் விரும்பும் மதுவை ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிக் கொடுத்தாள். அமரூகன் அதை வாங்கிக் கீழே ஊற்றி விட்டு இந்த விசத்தை இனி குடிக்க மாட்டேன் என்றான். ராணி மீண்டும் மீண்டும் ஊற்றிக் கொடுக்க அவனும் குடிக்க மாட்டேன் என்றவாறு கீழே ஊற்றிக் கொண்டேயிருந்தான்.

மரணத்துக்குப் பின்பு உயிர்த்தெழுந்த மன்னன் தன் எண்ணங்களாலும், குணநலன்களாலும் முற்றிலும் மாறியிருந்ததைக் கண்டு ராணிகளும், அமைச்சர்களும் மகிழ்ந்தனர். அரசனின் உடலில் இருப்பது அமரூகன் உயிரல்ல, வேறு ஏதோ ஒரு மகானின் உயிர் என்பதை உணர்ந்து கொண்டனர். மன்னனை அந்த மகானின் உயிருடன் அப்படியே வைத்துக் கொள்ள விரும்பினர். 

இதனால் சில தூதுவர்களை அனுப்பிச் சுற்றுப்புற காடுகளிலும், குகைகளிலும் யோக வல்லுனர், ஞானி ஒருவரின் உடல் எங்காவது ஒளித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்று தேடி அழிக்க உத்தரவிட்டனர். அவர்களும் உயிரற்ற உடல் எங்கிருந்தாலும் அழிக்கும் நோக்கத்துடன் சென்றனர். சர்வ சக்தி படைத்த மாயையின் வசமான சங்கரர் அரசிகளுடன் கூடி மகிழ்ந்து அம்ரூகன் பெயரால் அமரூகம் எனும் தனி காவியத்தையும் எழுதிக் கொண்டிருந்தார். இதனால் தாம் வந்த காரியத்தையும், தம் சீடர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியையும் மறந்திருந்தார். 

சங்கரர் அமரூகனின் உடலில் பிரவேசித்து ஒரு மாத காலமாகக்கூடிய நிலையில் குரு வராமல் போகவே அவருடைய சீடர்கள் அரசவையை அடைந்தனர். அவர்கள் மன்னர் முன் சில தத்துவப் பாடல்களைச் சொல்ல சங்கரருக்கு பூர்வாசிரம நினைவுகள் திரும்பியது. தான் எழுதிக் கொண்டிருந்த அம்ரூத காவியத்தைச் சீடர்கள் கையில் கொடுத்து விட்டுத் தம் உடலைத் தேடிப் புறப்பட்டார். அம்ரூகன் உடல் கீழே விழுந்தது. இதற்குள் அரச தூதுவர்கள் அகோபில குகையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சங்கரரின் உடலை எடுத்துச் சென்று எரியூட்டத் தொடங்கி இருந்தனர். இதையறிந்த சங்கரர் தன் யோக சக்தியினால் சிதையிலிருந்த தனக்குரிய உடலுக்குள் பிரவேசித்தார். அப்படியே சிதையில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீ அணைந்திடவும் வேண்டினார். மழை பெய்து தீ அணைந்தது.

அதன் பிறகு சங்கரர் சிதையிலிருந்து எழுந்து வந்தார். தான் எழுதிய அம்ரூக காவியத்துடன் மீண்டும் மண்டன மிஸ்ரருடைய இல்லத்திற்குச் சென்று சரசவாணியின் எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் தக்கவாறு பதிலளித்து வெற்றி பெற்றார். அவர் வெற்றி பெற்றதும் மண்டன மிஸ்ரர் மற்றும் அவரது மனைவி சரசவாணி இருவரும் சேர்ந்து தங்களுடைய செல்வம் அனைத்தையும் சங்கரருக்குக் கொடுத்தனர். தங்களைச் சீடராக ஏற்றுக் கொள்ளவும் வேண்டினர். சங்கரர் அதை அவ்வூரிலிருந்த ஏழை எளியவர்களுக்கும், இல்லாதவர்களுக்கும் பகிர்ந்தளித்தார். மண்டன மிஸ்ரருக்கு சுரேஷ்வராச்சார்யா என்ற பெயரில் சந்நியாச தீட்சை அளித்து சிருங்கேரிக்கு அழைத்துச் சென்று அங்கு இருந்த மடத்திற்கு பீடாதிபதியாக்கினார். சரசவாணியை சிருங்கேரி மடத்தின் சாரதையாக இருக்கச் செய்தார். (மண்டன மிஸ்ரர், சரசவாணி ஆகியோர் பிரம்மா, சரசுவதி ஆகியோரின் அம்சம் என்று சொல்கின்றனர்) 

சங்கரர் என்றாலே அவர் சைவ அல்லது வைதிக மதத்திற்கு மட்டுமே ஆச்சார்யார் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் சங்கரரை “ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சார்யர்” என்று சொல்வார்கள். அவர் காலத்தில் இந்து மதப் பிரிவுகளில் ஏகப்பட்ட வேற்றுமைகள் மற்றும் வேதத்தின் அடிப்படை ப்ரமாணத்தை ஏற்காத நிலையிருந்தது. மேலும் பெளத்த மற்றும் சமண சமயங்களால் பெருகிய வேற்றுமைகளால் இந்து மதம் அழிந்து போய்விடும் நிலையும் இருந்தது. இந்நிலையில் சங்கரர் இந்துமத பிரிவுகளிடையிலான சண்டை, சச்சரவுகளை குறைக்க முடிவு செய்தார். அவர் காலத்தில் இந்து மதத்தில் மட்டும் சுமார் 72 பிரிவுகள் இருந்தன. இந்த 72 பிரிவுகளையும் ஆராய்ந்து, பல பிரிவுகளை இணைத்தும், சில பிரிவுகளை ஒதுக்கியும் முடிவில், “சைவம், வைஷ்ணவம், காணாபத்யம், கெளமாரம், செளரம், சாக்தம்” என்று முக்கியமான ஆறு வழிமுறைகளை வகைப்படுத்தினார். அவை;

1. சைவம் – சிவனை வழிபடுபவர்கள் – சைவர்கள் 

2. வைணவம் – விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள் – வைணவர்கள் 

3. காணாபத்யம் – கணங்களுக்கு எல்லாம் அதிபதியான “கணபதி” வழிபாடு செய்பவர்கள் – காணாபத்யர்

4. கெளமாரம் – முருகனை வழிபடுபவர்கள் – கௌமாரர்கள்

5. சௌரம் – சூரியனை வழிபடுபவர்கள் – சௌரர்கள்

6. சாக்தம் – சக்தியை வழிபடுபவர்கள் – சாக்தர்கள்

இவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்ட ஆறு பிரிவுகளும் சொல்லும் பல பெயர்களும் இறைவன் ஒருவனையே சாரும் என்றும் இவையனைத்தும் சேர்ந்து ஷண்மதம் என்றும் சொன்னார்.
ஒவ்வொருவரின் விருப்பமும் ஒவ்வொரு வகைப்படும். அதனால், “இவர் மட்டுமே உனக்குக் கடவுள்” என்று எவரையும் கட்டாயப்படுத்தாமல், இந்த அறுவரில் எவரை விரும்பினாலும் அவரையே முழு முதற் கடவுளாகப் போற்றலாம்” என்று வழி காட்டுகிறது சங்கரரின் அத்வைதம். இதுபோல், “உன்னுடைய விருப்ப தெய்வமே மற்ற கடவுளாகவும் வடிவம் தாங்கி இருக்கின்றது என்றும் இந்தச் சித்தாந்தம் சொல்கிறது. ஆறு விதமான தெய்வ வழிபாடுகளைக் காட்டித் தந்த சங்கரர், அந்தந்தத் தெய்வங்களைப் போற்றுவதற்கான துதிகளையும் தானே இயற்றித் தந்தார்.

இந்நிலையில், சங்கரரின் தாய் வாழ்நாளின் இறுதிப்பகுதியில் இருப்பதை சங்கரருக்கு சிலர் தெரிவித்தனர். இதைக் கேள்வியுற்றதும் தாம் தாய்க்கு அளித்த வாக்குறுதியின் படி தம் சீடர்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொண்டு காலடிக்குத் திரும்பினார். தாய்க்கு வாக்களித்த படி “வெறுமனே” வர முடிந்ததே தவிர,குறித்த காலத்தில் வந்து கோ தானம், மந்திர ஜபம் எல்லாம் செய்து வைக்க அவரால் முடியவில்லை. அவர் தன் தாயின் கால்களைத் தொட்டு வணங்கியபடி, “மாத்ரு பஞ்சகம்” என்று உள்ளம் உருகும் ஐந்து பாடல்களைப் பாடினார்.

தாயின் வேண்டுகோளுக்கேற்ப சிவபெருமானிடம் தாயின் அந்திம காலம் சிரமமில்லாமல் இருக்க வேண்டினார். இவரின் வேண்டுதலை அறிந்த சிவபெருமான் சிவகணங்களை அனுப்பி வைத்தார். சிவகணங்களின் உருவங்களைக் கண்டு அஞ்சிய ஆர்யாம்பாள் சங்கரரிடம், தனக்குப் பயமாக இருக்கிறது சிவகணங்களுடன் கைலாசம் செல்ல முடியாது என்றும் மறுத்தார். உடனே சங்கரர் விஷ்ணுவை வேண்டினார். விஷ்ணுவின் தூதுவர்கள் அவரது தாயாரை வைகுண்டம் அழைத்துச் சென்றனர். 

பழமைவாதிகளான நம்பூதிரி பிராமணர்கள் சன்னியாசியான சங்கரரை இறுதிச் சடங்கு செய்யக் கூடாது என்று தடுத்தனர். நம்பூதிரி பிராமணர்களின் உத்தரவை மீறி அவருக்கு உதவவும் அங்கிருந்த பலரும் மறுத்தனர். அவருடைய தாயின் இறுதிச் சடங்கிற்கு நெருப்பைக் கூட அளிக்க மறுத்தனர். ஆனால் சங்கரர் தன் தாய்க்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி தானே தனியாகத் தன் தாயின் உடலைப் புழக்கடைக்கு எடுத்துச் சென்று வைத்து, வாழைமரப் பட்டைகளைக் கொண்டு அடுக்கி அதைத் தன் யோக சக்தியினால் எரியூட்டினார். 

அதன் பின்பு சிருங்கேரிக்கு திரும்பிய சங்கரர் தன்னைப் பின்பற்றியவர்களுடன் சேர்ந்து அத்வைத தத்துவத்தைப் பிரசாரம் செய்தவாறு இந்திய தேசத்தின் கிழக்குக் கடற்கரையோரமாக தல யாத்திரை மேற்கொண்டார். பூரியில் கோவர்தன மடத்தை நிறுவினார். பின்னர் துவாரகைக்குச் சென்று அங்கு சங்கர மடத்தை நிறுவினார். 

மண்டன மிஸ்ரருக்கு “சுரேஷ்வராச்சார்யா” என்ற பெயரில் சந்நியாச தீட்சை அளித்து சிருங்கேரி மடத்திற்கு பீடாதிபதியாக்கியது போல் பிற சீடர்களான பத்மபாதர், ஹஸ்தாமலகர், தோடகாசார்யா என்ற மூவருக்கும் முறையே ஜகன்னாத மடம், துவாரகாமடம், ஜோஷியோ மடம் ஆகியவற்றின் பீடாதிபதிகளாக நியமித்தார்.

சங்கரரின் சந்நியாச தர்மத்தைப் பின்பற்றியவர்களில் முக்கியமான பத்து பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினார். அவர்கள் தம் ஆசிரமப் பெயரின் பின்னால் சரஸ்வதி, பாரதி, புரி (சிருங்கேரி மடம்), தீர்த்தர், ஆசிரம (துவாரகா மடம்), கிரி, பர்வத, சாகர் (ஜோஷி மடம்), வன, ஆரண்ய (கோவர்தன மடம்) என்று இணைத்துக் கொள்ளுமாறு செய்து “தசநாமி சந்நியாசிகள்” என்ற அமைப்பையும் உருவாக்கினார். இவர்களில் ஆழமான வேதாத்தியானமும், தியானமும் செய்து தன்னை உணர்ந்தவர்கள் பரமஹம்சர்கள் என்றழைக்கப்பட்டனர். 

“சிவானந்த லஹரி” பாடி தம் பக்திப் பரவசத்தை அமுத தாரை வடிவில் உலகிற்கு வழங்கிய சங்கரர், உஜ்ஜயினிக்குச் சென்று மனிதர்களைக் கொன்று குவித்த பைரவர்களை வென்றார். காஞ்சிபுரத்திற்குச் சென்று சாக்தர்களை வென்று கோவில்களைப் புனிதப்படுத்தினார். திருவிடைமருதூருக்குச் சென்று அங்குள்ள ஈசன் கோவிலில் தம் சித்தாந்தத்தை நிலை நிறுத்தினார். திருப்பதிக்குச் சென்று ஏழுமலையான் மீது “விஷ்ணு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்திரம்” பாடி யந்திரங்களை கர்ப்பகிருகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்து கோவிலை கணக்கற்ற பக்தர்கள் தேடி வருமாறு செய்தார்.

கொல்லூரில் மூகாம்பிகை கோவிலுக்கு சங்கரர் செல்கையில், காது கேட்காத, பேச முடியாத ஒரு அறிவு மிக்க அந்தணச் சிறுவனுக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்து ‘ஹஸ்தாமலகன்’ என்று பெயரிட்டு தன்னுடைய முக்கியச் சீடர்களில் ஒருவராக்கிக் கொண்டார். கிரி என்ற சிறுவனை மந்தப் புத்தியுள்ளவன் என்று பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்க அவனை “தோடகாஷ்டகத்தை” சொல்ல வைத்து “தோடகர்” என்று பெயரிட்டார்.

இவர் எழுதிய “சரீரிக் பாஷ்யா”, “சனட் சுஜாத்தியா”, “சஹஸ்ரநாம அத்யாயா”, “விவேக சூடாமணி”, “ஆத்ம போதா”, “அபரோக்ஷ அநுபூதி”, “ஆனந்த லஹரி”, “ஆத்ம அனாத்ம விவேக”, “த்ருக் த்ருஷ்ய விவேக”, “பஜகோவிந்தம்”, “உபதேச சஹஸ்ர” போன்ற பல நூல்கள் இன்றும் இந்து சமய ஆன்மிக ஈடுபாடுடைய பலருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கின்றன.

இப்படி சங்கரரின் அற்புதங்கள் எத்தனையோ உண்டு. இந்தியா முழ்வதும் யாத்திரை சென்று பல அற்புதங்கள் நிகழ்த்திய மகான் சங்கரர் கடைசியாக இமயமலையை நோக்கிச் சென்று பத்ரியில் ஒரு கோவிலைக் கட்டினார். அங்கிருந்து உயர்ந்த இடத்தில் இருந்த கேதார்நாத்தில் ஒரு குகைக்குள் சென்ற சங்கரர் தன்னுடைய முப்பத்திரண்டாம் வயதில் ஈசனுடன் கலந்தார். முப்பத்திரண்டு வயதிற்குள் முக்தியடைந்த அவர் இன்றும் இந்து சமயத்தவர் பலராலும் நினைவில் கொள்ளப்படுகிறார்.

 

 

மத்துவர்

 

தேனி. எம். சுப்பிரமணி

 

 

 

கீதைக்கு பாஷ்யம் எழுதி, அதனை வேதவியாசரிடம் சமர்ப்பணம் செய்வதற்காக பத்ரிநாத் சென்று, பின்னர் பிரம்ம சூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் செய்ததுடன் தசபிரகரணங்கள், உபநிஷத் விளக்கங்கள், ரிக்வேத விளக்கம், அனுவியாக்கியானம் என்று 37 நூல்களை எழுதிய மகான் மத்துவர். “விஷ்ணுவை வழிபடுவதே உண்மையில் பரம்பொருளின் வழிபாடு” என முதன்முறையாக அறிவித்ததுடன் இதற்காக “துவைதம்” எனும் தனிக் கொள்கையை வலியுறுத்திய மகான் மத்துவர். இவர் ராமாயண காலத்தில் வாயு குமாரனாகவும், மகாபாரத காலத்தில் பாண்டவர்களில் பீமனாகவும் இருந்தார் என்றும் சொல்வார்கள். இவரைப் பற்றி இன்னும் தெரிந்து கொள்வோமா?

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி எனும் ஊருக்கருகிலுள்ள பாஜகம் கிராமத்தில் மத்தியகேஹர் எனும் அந்தணர் ஒருவர் வசித்து வந்தார். அவருக்குச் சொந்தமாக இருந்த சிறிது நிலத்தின் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தைக் கொண்டு அவர் வாழக்கை நடத்தி வந்தார். அவர் அந்தப் பகுதியில் புலமை மிக்க அறிஞராக இருந்ததால் அவரை அங்கிருந்த மக்கள் “பட்டர்” என அழைத்தனர். இவருடைய மனைவி வேதவதி. அத்தம்பதியர்களுக்கு ஒரு பெண்ணும் இரு பிள்ளைகளும் பிறந்தனர். ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக இரு பிள்ளைகளும் இளம்வயதிலேயே இறந்து போய் விட்டனர். இதனால் மனம் வருந்திய அத்தம்பதியர்கள் தங்களுக்குப் பின் வாரிசு இல்லையே என்று கவலைப்பட்டனர். 

இதனால் அத்தம்பதியர்கள் தங்களுக்குப் பிள்ளை அளிக்க வேண்டி, அருகிலுள்ள உடுப்பி கோயிலுக்குச் சென்று தினமும் வழிபட்டு வந்தனர். அவர்களின் பன்னிரண்டு ஆண்டு வேண்டுதலின் பலனாக அவர்களுக்கு 1238 ஆம் ஆண்டு விஜயதசமியன்று ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்தக் குழந்தைக்கு அவர்கள் “வாசுதேவன்” என்று பெயரிட்டனர். வாசுதேவன் குழந்தையாயிருக்கும் போதே துடிப்புடனும் விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வமுடையவனாகவும் இருந்தான்.

அவனுக்கு ஐந்து வயதிருக்கும் போது ஒருநாள் வீட்டிலிருந்து அவன் காணாமற் போய் விட்டான். அவன் பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு வாசுதேவன் உடுப்பி கோயிலில் இருப்பதாகத் தகவல் கிடைத்தது. பெற்றோர் உடுப்பி கோயிலுக்கு விரைந்தனர். அங்கே அனந்தேசுவரர் சன்னதி முன்பு பக்தர்களின் கூட்டம் நிறைந்து இருந்தது. சாஸ்திர விதிப்படி திருமாலுக்கு எப்படி பூசை செய்ய வேண்டும் என்று சிறுவன் வாசுதேவன் எடுத்துக் கூறிக் கொண்டிருந்தான். இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு அங்கிருந்த பலரும் வாசுதேவன் சாதாரணக் குழந்தையல்ல, தெய்வக் குழந்தை என்றனர்.

ஒருநாள் மத்யகேஹ பட்டர் வாங்கியிருந்த கடனைத் திரும்பக் கேட்டு வந்தான் ஒருவன். அந்த சமயத்தில் மத்யகேஹ பட்டர் ஊரில் இல்லை. கடன்காரனோ, கடனைத் திருப்பி கொடுக்காமல் இங்கிருந்து போகமாட்டேன் என்று தொல்லை செய்தான். அப்போது ஆறு வயதேயான குழந்தை வாசுதேவன் வேகமாக சமையலறைக்குச் சென்று, அங்கிருந்த சில புளியங்கொட்டைகளை அள்ளிக் கொண்டு வந்து, “உனக்கு பணம்தானே வேண்டும் இதோ வாங்கிக் கொள்” என்று கடன்காரன் கையில் கொடுத்தான். அவன் கொடுத்த புளியங்கொட்டைகள் அனைத்தும் தங்கக் காசுகளாக மாறியிருந்தன. கடன் கொடுத்தவன் அதை வாங்கிக் கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு திரும்பிப் போனான். 

வாசுதேவனுக்கு ஏழு வயதான போது உபநயனம் செய்வித்து குருகுலத்திற்கு அனுப்பினர். குருகுலத்தில் பாடம் பயிலும் சமயத்தில் விளையாட்டு, மல்யுத்தம், ஓடுதல், குதித்தல், நீந்துதல் என அனைத்திலும் முதலாவதாக இருந்தான். ஒரு நாள் ஓர் மலைப்பாம்பு வழியில் படுத்திருக்க, வாசுதேவன் தனது காலால் அழுந்தச் செய்தே அந்த பாம்பை கொன்றான். வீர விளையாட்டுகளில் விஞ்சி நின்ற வாசுதேவன் படிப்பிலோ மிகவும் மந்தமாக இருந்தான். வாசுதேவனின் ஆசிரியர் படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க பல வழிகளில் முயன்றும் அது முடியாததால் கடைசியாக அவனுக்குப் படிப்பு வராது என்ற முடிவுக்கு வந்ததுடன் படிப்பிலிருந்து விலக்கி வீட்டுக்கும் அனுப்பி விட்டார்.

வாசுதேவனின் பெற்றோர், “மகன் இப்படி படிப்பில்லாமல் இருந்தால் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையாமல் போய்விடுவானே..?” என்று மனம் வருந்தினர். இந்நிலையில் அந்தப் பகுதியில் கைரேகை பார்ப்பதில் புகழ் பெற்றிருந்த ஒரு பெரியவரிடம் வாசுதேவனை அழைத்துச் சென்று காண்பித்தனர். வாசுதேவனின் கைரேகைகளைப் பார்த்த அவர், “உங்கள் மகன் ஓர் அவதார புருசர். ராமாயண காலத்தில் வாயு குமாரனாகவும், மகாபாரத காலத்தில் பாண்டவர்களில் பீமனாகவும் இருந்த இவர், இந்தப் பிறவியில் சிறந்த ஞானியாக நாடு முழுவதும் ஒளி வீசப் போகிறார்” என்றார். 

அந்தப் பெரியவர் சொன்னதைக் கேட்ட பின்பு பெற்றோர்களுக்கும் மகன் மேல் புதிய நம்பிக்கை வந்தது. வீட்டில் வாசுதேவனுக்கு அவனது தந்தையே கல்வி கற்பிக்கத் தொடங்கினார். அதன் பிறகு வாசுதேவன் ஓரளவு படிப்பில் ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கினான். பின்னர் தாமாகவே கல்வி கற்க ஆரம்பித்தான். வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் என அனைத்தையும் கற்றுத் தெரிந்து கொண்டான். வாசுதேவன் வேத பாடங்களைப் படித்த பிறகு, பதினைந்தாவது வயதில் வேதங்கள், வேதங்களின் அங்கங்கள், சாஸ்திரங்கள் போன்றவற்றைக் கற்றுத் தேர்ந்த பின்பு துறவியாக வேண்டும் என்று விரும்பினார். 

துறவியாவதற்கு ஒரு குருவிடம் தீட்சை பெறுவது அவசியம் என்பதால் தனக்காக ஒரு குருவைத் தேட ஆரம்பித்தார். உடுப்பியிலிருந்த மடத்தின் தலைவராக இருந்த அச்சுதப்பிரக்ஞர் எனும் துறவியைச் சந்தித்தார். அவரிடம், தான் துறவியாக விரும்புவதால் சீடராக ஏற்றுக் கொள்ளும்படி வேண்டினார். அச்சுதப்பிரக்ஞர், வாசுதேவனை சீடராக ஏற்றுக் கொண்டாலும், துறவியாவதற்கு பெற்றோரின் அனுமதியைப் பெற்று வர வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையை விதித்தார். வாசுதேவன் பெற்றோரிடம் தான் துறவியாக விரும்புவதைத் தெரிவித்தார். அதற்கு அவர் பெற்றோர் சம்மதிக்கவில்லை. 

“நாங்கள் மறைந்த பிறகு உத்தரக் கிரியைகள் செய்ய எங்களுக்கு வேறு மகன்களும் இல்லை. அக்கிரியைகள் செய்யாமல் போனால் எங்களுக்கு நற்கதி கிடைக்காதே” என்று சொல்லி அவர் துறவியாவதைத் தடுத்தனர். உடனே வாசுதேவன், “உங்களுக்கு கடைசிக் காலத்திலும், மரணத்திற்குப் பின்பும் செய்ய வேண்டிய கிரியைகள் செய்ய அடுத்த ஆண்டே தங்களுக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான். அதன் பிறகு நான் சந்நியாசம் மேற்கொள்கிறேன்” என்று பெற்றோரிடம் சொன்னார். அவர் சொன்னபடியே அடுத்த ஆண்டு அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. வாசுதேவனுக்கு சந்நியாசத்திற்கு பெற்றோரின் அனுமதியும் கிடைத்தது.

வாசுதேவன் குருவிடம் சென்று, சந்நியாச தீட்சை பெற்றுக் கொண்டார். அங்கு அவருக்கு பூரணபிரக்ஞர் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. அந்தப் பெயருக்குப் “பூரண அறிவினை உடையவர்” என்று பொருள். குருவான அச்சுதப்பிரக்ஞர் வேதபாடங்களில் கரை கண்ட பண்டிதர். பூரணபிரக்ஞர் வேதங்கள், வேதங்களின் அங்கங்கள், சாஸ்திரங்களில் மேலும் கூடுதல் அறிவு பெற்றார். வேதாந்தத்தைப் படிக்கவும், ஆராய்ச்சி செய்யவும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதன் பிறகு அவருக்கும் குருவுக்குமிடையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படத் தொடங்கியது. 

இதனால் அடிக்கடி குருவுடன் வாதங்கள் செய்யத் தொடங்கினார். இதனால் சிறிது சிறிதாகப் பூரணபிரக்ஞரிடன் அறிவுத்திறன் ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியிலும் தெரியத் தொடங்கியது. பூரணபிரக்ஞரின் தகுதி, ஞானம் பற்றிய செய்திகள் பரவத் தொடங்கியது. தொடக்கத்தில் தன் சீடரின் கருத்துக்களை ஒப்புக் கொள்ளாத அவரின் குரு அச்சுதப்பிரக்ஞர், பூரணபிரக்ஞர் எந்தவொரு விசயத்தையும் அணுகும் விதத்திலிருந்த புதுமையையும், அவர் வாதங்களில் இருந்த அசைக்க முடியாத உண்மை உண்டு என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டு அவரையே மடத்தின் தலைவராக நியமித்தார். இவ்வாறு அனந்தேசுவரர் கோவில் பீடத்தின் தலைமைப் பதவியில் பூரணபிரக்ஞர் அமர்ந்த பிறகு அவருடைய குரு அவரின் மிகையான அறிவைக் கருத்தில் கொண்டு ஆனந்த தீர்த்தர் என்கிற பெயரிட்டார். இதை மத்துவர் என்றும் மத்துவாச்சாரியார் என்றும் மக்கள் போற்றிப் புகழத் தொடங்கினார்.

மத்துவருக்கு ஆதிசங்கரரின் அத்வைதக் கொள்கை சரியானதாகத் தோன்றவில்லை. எனவே சங்கரரின் சீடர்கள் மக்களைத் தவறான வழியில் கொண்டு செல்வதாகப்பட்டதால் நாடு முழுவதும் மதத்தைப் பற்றியும், கடவுளைப் பற்றியும் தம்முடைய கருத்துக்களைக் கூறுவது என மத்துவர் முடிவு செய்தார். இதன்படி மத்துவர் தனது குருவான அச்சுதப்பிரக்ஞர் மற்றும் சில சீடர்களுடன் தென்னிந்தியாவிலிருந்த சில ராஜ்யங்களுக்கு யாத்திரை செல்லத் தொடங்கினார். 

அந்தக் காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் பல சிறு அரசுகள் செயல்பட்டு வந்தன. அவை அடிக்கடி போரிட்டுக் கொள்வது வழக்கம். ஆனால் அனைத்து அரசுகளிலும் பண்டிதர்களுக்கு மிகுந்த மரியாதை செய்யப்பட்டு வந்தது. சபையில் ஒரு பண்டிதரை மற்றொரு பண்டிதர் வாதத்தில் வென்றுவிட்டால் அப்பண்டிதரின் வழக்கங்களையும், கொள்கைகளையும் அந்த அரசின் அரசனும் மக்களும் ஏற்றுக் கொள்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். 

மத்துவர் முதலில் மங்களூருக்குச் சென்றார். அங்கு தம்மை வாதத்தில் எதிர்த்தவர்களை எல்லாம் மிகச் சுலபமாக வென்றார். அதன் பிறகு திருவாங்கூர் சென்றார். அந்த சமயத்தில் சிருங்கேரி மடத்தின் தலைவராக இருந்த வித்யாசங்கரரும் திருவாங்கூர் வந்திருந்தார். திருவாங்கூர் அரசவையில் இருவருக்குமிடையே நடந்த விவாதத்தில் மத்துவர் வெற்றி பெற்றார். இப்படியே தென்னிந்தியாவிலிருந்த பல அரசவைகளில் வெற்றி பெற்ற அவரின் புகழ் பரவத் தொடங்கியது. அதே சமயம் தோல்வியடைந்த சங்கரரின் சீடர்கள் மட்டும் அவர் மீது வெறுப்பு கொண்டனர். மத்துவரையும் அவரது சீடர்களையும் துன்புறுத்தத் தொடங்கினர். இதற்காக மத்துவர் கலங்கவில்லை.

உடுப்பி திரும்பிய அவர் முதலில் பகவத்கீதைக்கு ஒரு விரிவுரை எழுதினார். பின்னர் வேதாந்த சூத்திரங்களுக்குப் பாஷியம் செய்யும் வேலையை எடுத்துக் கொண்டார். இதற்காகப் பல வருடங்கள் உடுப்பியிலேயே தங்கியிருந்த அவர் வட இந்தியாவிற்கு யாத்திரை செல்ல நினைத்தார். வட இந்தியாவில் முகம்மதியர்களின் ஆட்சியும் ஆதிக்கமும் அதிகம் இருந்தது. இதனால் முகம்மதியர்களின் அரசுப் பகுதிகளின் வழியாக செல்ல வேண்டியிருந்தது. மத்துவருக்கு உருது, பார்சி மொழிகள் தெரிந்திருந்ததால் முகம்மதியச் சிற்றரரசர்களை அவர் எளிதில் கவர்ந்து விடுவார். அதனால் முகம்மதியர்களிடமிருந்து அவருக்கு எந்தத் துன்பமும் ஏற்படவில்லை. 

வட இந்தியாவில் பல இடங்களுக்குச் சென்று விட்டுக் கடைசியாக ஹரித்துவாரம் போனார். அங்கே பல நாட்கள் தியானத்தில் ஈடுபட்டார். சில நாட்கள் இமயமலைக் குகைகளுக்குச் சென்று அங்கே தனியாகவும் இருந்தார். அதன் பின்பு மறுபடியும் ஹரித்துவாரம் திரும்பி வந்தார். திரும்பிய அவர் “விஷ்ணுவை வழிபடுவதே உண்மையில் பரம்பொருளின் வழிபாடு” என முதன்முறையாக அறிவித்தார். அங்கு வேதாந்த சூத்திரங்களுக்குத் தான் எழுதிய பாஷியத்தையும் வெளியிட்டார். 

இதன் பிறகு ஹரித்துவாரத்திலிருந்து மீண்டும் தன் யாத்திரையைத் தொடங்கினார். அப்படிச் செல்லுமிடங்களில் பகவான் விஷ்ணுவின் பெருமைகளைச் சொல்லி வைணவ மதத்தில் இணைந்து விஷ்ணுவை வழிபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். வட இந்தியாவிலிருந்து திரும்பும் வழியில் சாளுக்கியர் ஆட்சிப்பகுதியின் தலைநகராக இருந்த கல்யாண் எனுமிடத்தில் மத்வர் தங்கினார். அங்கு பல பண்டிதர்கள் வசித்தனர். அவர்களில் சோபணபட்டர் என்பவருடன் வாதம் புரிந்தார். இதில் சோபணபட்டர் மத்வரிடம் தோற்றுப் போனார். இதனால் அவரும் அவருடன் சேர்ந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வைணவர்களாகி விட்டனர். இதன் பிறகு கல்யாணில் ஒரு மடத்தை நிறுவி அந்த மடத்தின் தலைவராக சோபணபட்டரை நியமித்து ஊர் திரும்பினார். 

உடுப்பி திரும்பியதும் குரு அச்சுதப்பிரக்ஞருக்கும் வைஷ்ணவ தீட்சை அளித்து அவரையும் சீடராக்கிக் கொண்டார். அக்காலத்தில் சிவன் மற்றும் சக்தி கோயில்களில் உயிர்ப்பலி கொடுக்கும் வழக்கம் இருந்து வந்தது. அதை மத்துவர் கடுமையாக எதிர்க்கத் தொடங்கினார். 

உடுப்பிக்கு அருகில்தான் சங்கரரின் சிருங்கேரி மடம் இருந்தது. இம்மடத்தின் தலைவராக இருந்த பத்மதீர்த்தர் என்பவருக்கு தென்னாட்டு அரசர்களில் பலர் சீடர்களாக இருந்தனர். எனவே அரசர்களின் துணையுடன் மத்துவருக்கும் அவரது சீடர்களுக்கும் பல கொடுமைகள் இழைக்கப்பட்டன. பத்மதீர்த்தரின் சீடர்கள் சிலர் மத்துவரின் குடிசையில் இருந்த பல நூல்களை எடுத்துச் சென்று யாருக்கும் தெரியாமல் மண்ணிற்குள் புதைத்து விட்டனர். மத்துவர் இது குறித்து கும்பலா நாட்டின் அரசன் ஜெயசிம்ஹ சாளுக்கியனிடம் தெரிவித்ததுடன், தனது நூல்களையும் மீட்டுத்தர வேண்டினார். அரசனும் தன் படைவீரர்களை அனுப்பி அவருடைய நூல்களைத் திருடிச் சென்றவர்களைக் கண்டுபிடித்து, அவர்கள் ஒளித்து வைத்திருந்த மத்துவரின் நூல்களைத் திருப்பிக் கொண்டு வந்து கொடுக்கச் செய்தார். 

மத்துவரின் வாதத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு அவருடைய வழக்கத்துக்கு மாற்றப்பட்டவர்களில் திரிவிக்கிரமபண்டிதர் என்பவரும் ஒருவர். திரிவிக்கிரமபாண்டியர் பல பகுதிகளில் பெயர் பெற்றிருந்தவர். அவர் வைணவரானதை அறிந்து பலரும் வைணவர்களாக மாறினர். ஜெயசிம்ஹனின் கும்பலா அரசுப் பகுதிகளில் மத்துவர் யாத்திரை செய்து கொண்டிருந்த போது அவருடைய தாய், தந்தையர் காலமாகினர். அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளிலேயே மகன் புகழ் பரவியது கண்டு மகிழ்ந்தனர். 

மத்துவர் குமாரதாரா, நேத்ரவதி என்ற ஆறுகளின் சங்கமத்தில் தம் வாழ்வின் கடைசிக் காலத்தை அமைதியுடன் கழித்தார். தன்னுடைய நேரம் அனைத்தையும் நூல்கள் எழுதுவதில் செலவிட்டார். 23ஆம் வயதில் கீதைக்கு பாஷ்யம் எழுதி, அதனை வேதவியாசரிடம் சமர்பணம் செய்வதற்காக பத்ரிநாத் சென்று, பின்னர் பிரம்ம சூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் செய்த இவர் கன்னடம், சமஸ்கிருதம், தமிழ், இந்தி, உருது, தெலுங்கு, வங்காளி போன்ற மொழிகளிலும் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார். தசபிரகரணங்கள், உபநிஷத் விளக்கங்கள், ரிக்வேத விளக்கம், அனுவியாக்கியானம் என்று 37 நூல்களை இவர் எழுதியிருக்கிறார். இவற்றுள் அவர் எழுதிய மத்துவபாஷியம், உபநிசத் விளக்கங்கள் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை. 

இங்கிருந்தவாறே தன் சீடர்கள் பலரையும் வைணவக் கொள்கைகளைப் பரப்பவும், பிற சமயப் பண்டிதர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்யவும் அனுப்பி வைத்தார். அவர்களும் மத்துவர் கொள்கையை பல இடங்களுக்கும் சென்று சொற்பொழிவுகள் மற்றும் விவாதங்கள் மூலம் பரப்பினர். மத்துவர் பத்மநாபதீர்த்தர் என்கிற முக்கியச் சீடரை இப்பணிகளுக்குத் தலைவராகவும் நியமித்தார். மத்துவர் உருவாக்கிய உடுப்பி கிருஷ்ணன் கோயிலை நிர்வகிப்பதற்கென்று எட்டு சீடர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவையும் நியமித்தார். 

மத்துவரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த உடுப்பி கிருஷ்ணன் கோயிலிலுள்ள கிருஷ்ணன் சிலை, அந்தக் கோயிலுக்கு எப்படி வந்தது என்பது குறித்து இரண்டு கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன. அதில் ஒன்று கிருஷ்ணர் சிலை உருவான கதை. இன்னொன்று இந்த சிலை மத்துவரிடம் வந்து சேர்ந்த கதை.

முதலில் சிலை உருவான கதையைப் படிப்போமா?

தேவகி மகனாய்ப் பிறந்து ஓரிரவில் யசோதை மகனாய் வளர்ந்தவர் கிருஷ்ணர். 

கிருஷ்ணனின் பாலபருவத்தை, தான் அனுபவிக்கவில்லை என்னும் வருத்தம் தேவகிக்கு இருந்தது. ஒரு முறை கிருஷ்ணரிடம் இதைத் தெரிவித்ததும் கிருஷ்ணரும் தனது பாலலீலைகளை தாய்க்கு நடத்திக் காட்டினாராம். தேவகியோடு ருக்மணியும் இதைக் கண்டு களித்தாள்.

உடனே ருக்மணிதேவி, “ப்ரபோ! தங்களின் குழ்ந்தை வடிவமும் லீலைகளும் எனது உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொண்டன. அந்த பாலகிருஷ்ணர் மனதில் பதிந்து விட்டது. எனக்கு அந்த வடிவம் விக்கிரகமாக வேண்டும். விக்கிரகத்தை எனது பூஜை அறையில் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதைத் தாங்கள் உருவாக்கித் தரவேண்டும்” என்று கிருஷ்ணரிடம் வேண்டினாள்

கிருஷ்ணன் உடனே தேவலோக சிற்பியான விஸ்வகர்மாவை அழைத்தார். பாலகிருஷ்ண உருவத்தில் சாளகிராம சிலை வடிவம் அமைத்துத் தரச் சொன்னார். அவர் வடித்த சாளகிராம சிலையை ருக்மணிதேவி தினமும் பூஜித்து வந்தாள். 

கிருஷ்ணர் தனது இறுதிக் காலம்வரை பழைய துவாரகையில் வசித்து, பின்னர் கிருஷ்ணரின் சங்கல்பத்தால் பழைய துவாரகை நீரில் மூழ்கிய போது ருக்மணி 

பூஜை செய்து வந்த கிருஷ்ண சிலையும் மூழ்கிப் போய்விட்டது. 

இந்தச்சிலை கோபி என்று சொல்லப்படும் ஒருவித களிமண்ணால் முழுவதும் மூடப்பட்டு காலப் போக்கில் பாறை போல இறுகி சமுத்திரக் கரையில் ஒதுங்கிக் கிடந்தது. பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து கப்பலோட்டி ஒருவனுக்கு இந்தப்பாறை கண்ணில் பட்டது. தனது கப்பலில் பாரத்தை சமநிலையில் வைக்க அதை உபயோகப்படுத்தி வந்தான்.

இனி இந்த சிலை மத்துவர் கைக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தது? என்பது குறித்த இரண்டாவது கதையைப் படிப்போமா?

மத்துவர் ஒருநாள் தனியாக உடுப்பிக்கு அருகிலுள்ள பண்டேஸ்வரா கடற்கரையோரப் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தார். அங்கு கடலில் ஒரு கப்பல் மேற்கு நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்தது. அது மால்பே என்னும் இடத்தினை கடக்கும் சமயம் பெரும் சூறாவளிக் காற்றில் சிக்கிக் கொண்டது. அந்தச் சூறாவளிக் காற்றில் கப்பலே மூழ்கிவிடும் என்ற நிலையில் இருந்தது.

இதைப் பார்த்த மத்துவர் அந்தக் கடும்புயலைத் தடுத்து நிறுத்தும் பொருட்டு விஷ்ணுவை வேண்டியபடி, தனது மேல் அங்கவஸ்த்திரத்தை எடுத்துக் கப்பல் இருக்கும் திசை நோக்கி வீசினார்.

என்ன ஆச்சர்யம்! வேகமாக விசீக் கொண்டிருந்த அந்தப்புயல் வெள்ளை அங்கவஸ்திரத்தைக் கண்டதும் சட்டென ஓய்ந்து அடங்கியது. புயலில் மூழ்க இருந்த அந்தக் கப்பல் கரைக்கு வந்து ஒதுங்கியது. அந்தக் கப்பலோட்டிய மாலுமி கரைக்கு ஒடி வந்து மத்வாச்சாரியாரின் காலில் வீழ்ந்து வணங்கினான்.

“ஐயா! உங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்? இந்தப் புயலால் வந்த பெரும் ஆபத்திலிருந்து எங்களையும் கப்பலையும் காப்பாறி விட்டீர்கள். ஐயா இதற்கு அன்பளிப்பாக இந்தக் கப்பலிலுள்ள எந்தப் பொருட்களையும் தாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம்” என்றான்.

மத்வர் புன்னகை தவழ தனக்கு எந்தப் பொருளும் வேண்டாமென்று மறுப்பு தெரிவித்தார். ஆனால் அப்போதுதான் அந்தக் கப்பலில் இருந்த அந்த கோபிப் பாறையை நோக்கினார். அவருக்கு அந்தப் பாறைக்குள் மறைந்திருந்த கிருஷ்ணர் சிலை ஒன்றும் தெரிந்தது. கப்பலோட்டும் மாலுமியிடம் அந்தப் பாறையை மட்டும் கொடுக்கும்படி கேட்டார்.

கப்பல் மாலுமி, “கப்பலில் எவ்வளவு விலையுயர்ந்த பொருட்களெல்லாம் இருக்கிறது. அதையெல்லாம் வேண்டாமென்று சொன்னவர் கப்பலின் கீழ் பாரத்தைச் சமப்படுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த சிறிய பாறையைப் போய்க் கேட்கிறாரே…” என்று வியப்புடன் பார்த்தபடி அந்தப் பாறையை எடுத்துக் கொண்டு வந்து கொடுத்தான்.

அந்தப் பாறையை மிகவும் பக்தியுடன் பெற்றுக் கொண்டு அதைத் தன் தலையில் வைத்துச் சுமந்து கொண்டு பக்திப் பரவசத்துடன் பாடியபடி உடுப்பி நோக்கி நடந்து சென்றார். அந்த சமயம் அவர் பக்திப் பரவசத்தில் பாடிய பாடல்கள், தற்போது “த்வாத்சஸ ஸ்தோத்திரம்” என்று வழங்கப்படுகிறது.

கப்பலோட்டிய மாலுமியிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டு வந்த அந்த வெள்ளை மண்பாறையைத் திருக்குளத்தில் நீராட்டிய போது, கிருஷ்ணரின் சாளக்கிராம சிலை வெளிப்பட மத்வர் பரவசத்துடன் விழுந்து வணங்கினார். அந்தத் திருக்குளம் தற்போது “மத்வசரோவர்” என்று பெயர் பெற்றது. அந்தக் குளத்தின் தீர்த்தம் தான் தற்போதும் உடுப்பி கிருஷ்ண பகவானின் ஆராதனைக்கும், அபிஷேகத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அந்தச் சிலைக்கு நீராட்டியதும் அது மேலும் ஸாந்நித்யம் பெற்று பிரகாசித்தது. உடனே முறைப்படி கிருஷ்ணமடத்தில் பிரதிஷ்டை செய்தார். அதுதான் தற்போது உடுப்பி கிருஷ்ணன் கோயில் என்று புகழ் பெற்று விளங்குகிறது.

மத்துவர் கொள்கைப்படி கடவுள், ஜீவன், ஜடப்பொருள் என்ற மூன்றும் ஆதி அந்தமற்றவை. ஜடப்பொருட்களும், ஜீவனும் கடவுளிலிருந்து வேறுபட்டவை. ஜீவன்கள் எல்லையற்றவை. தங்களுக்குள் பல வித்தியாசம் கொண்டவை. ஜீவனுக்கும், பரமாத்மாவுக்குமுள்ள தொடர்பு முதலாளி, தொழிலாளிக்குமுள்ள தொடர்பைப் போன்றது. விஷ்ணுவை வழிபடுவதால் கடவுளின் குணங்கள் மனிதனுக்குக் கிடைக்கின்றன. ஆனால் அவன் எப்போதும் கடவுளுக்கு இணையாக ஆக முடியாது. இது போன்ற மத்துவரின் கொள்கைகள் ஒரு மத வழக்கமாகவே உருவாயின. இவர் கொள்கை அனைத்தும் துவைதம் எனப்படுகின்றன. 

1317ஆம் வருஷம் மாக சுக்லபக்ஷ நவமியில் அனந்தேஸ்வரர் கோவிலில் தனது சீடர்களுக்கு பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென அவர் மீது மலர்களாக விழுந்து அவரை மூடி ஒரு பூங்குன்று உருவானது. இதை அவரிடம் பாடம் கற்ற மாணவர்கள், கோவிலுக்கு வந்தவர்கள் எல்லாம் நேரடியாகப் பார்த்தனர். அவருடைய சீடர்கள் சிறிது நேரத்திற்குப் பின்பு மலர்களை விலக்கிப் பார்த்தனர். அங்கு மத்துவரை காணவில்லை. அவர் இன்றும் பத்ரிகாஸ்ரமத்தில் வேதவியாசர் அருகில் அமர்ந்து பாடம் கேட்பதாக ஒரு நம்பிக்கை நிலவுகிறது

 

 

குருநானக்

 

தேனி. எம். சுப்பிரமணி

 

 

 

அந்தக்காலத்தில் மக்களிடம் அதிகமாக இருந்த தீண்டாமை, மூடநம்பிக்கை போன்றவற்றைக் கடுமையாகக் கண்டித்ததுடன் மனிதனாகப் பிறந்தவர்கள் சாதி, மதம் எனும் பெயரில் பிரிந்து விடாமல் மக்கள் எனும் ஒரே நிலையில் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்று உபதேசித்ததுடன், மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடையவர்களாகவும், அவர்களுக்குள் ஒற்றுமையுடனும், அமைதியாகவும் வாழ வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி பல இடங்களுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து, ஆனந்தம், சாந்தி என்கிற தம் உபதேசங்களை உள்நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும் சுற்றுப்பயணம் செய்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்த ஒரு அற்புத மகான் குருநானக். 

1469 ஆம் ஆண்டு (ஏப்ரல் மாதம் 15 ஆம் நாள் என்றும், அக்டோபர் 20 ஆம் நாள் என்றும் இரு வேறு நாட்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.) பாகிஸ்தானில் லாகூருக்கு அருகில் 35 மைல் தொலைவிலுள்ள ராயி கோயி தல்வந்தி (தற்போது நான்கானா சாஹிப் என பெயர் மாற்றமடைந்துள்ளது. எனும் கிராமத்தில் “சத்சிரி” எனும் சாதியைச் சேர்ந்த மேத்தா காலு – திருப்தா தம்பதியருக்கு மகனாகப் பிறந்தவர் நானக். இவர் சிறு குழந்தையாக இருந்த போதே தன் வயதுச் சிறுவர்களைச் சேர்த்துக் கொண்டு, “நீங்கள் புது விளையாட்டு விளையாட விரும்பினால் என்னைப் போல் உட்கார்ந்து கொண்டு கண்களை மூடி மனத்துக்குள் “சத்திய கர்த்தர்” என்று சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள். உங்களுக்கு வேண்டியது கிடைக்கும்” என்பார். அந்த அளவுக்கு அவருக்குச் சிறு வயதிலேயே கடவுள் பக்தி அதிகமாக இருந்தது. 

கிராம மணியக்காரராக இருந்த நானக்கின் தந்தை மேத்தா காலு, நானக்குக்கு ஏழு வயதான போது அவரை கோபால பண்டிதர் என்பவரிடம் கல்வி கற்க அழைத்துச் சென்றார். கோபால பண்டிதர் நானக்கை தன்னருகில் அமர வைத்துப் படிக்கச் சொன்னார்.

நானக் அவரிடம், “நீங்கள் எனக்கு என்ன சொல்லித் தருவீர்கள்?’ என்று கேட்டார். 

அவர், “கடைக் கணக்கு வழக்கு, கணிதம் மற்றும் பலவற்றையும் கற்பிப்பேன்?” என்றார். 

“எனக்கு இந்தப் படிப்புகளையெல்லாம் படிக்க விருப்பமில்லை. இந்தப் படிப்புகளெல்லாம் நிலையில்லாத உலகில் அழிந்து விடக் கூடியவை. கடைசிக் காலத்தில் கூட வாழ்க்கைக்குப் பயன்படக்கூடிய கல்வியையே நான் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறேன்” என்றார் நானக்.

வாழ்க்கைக்கு உதவும் படிப்புகள் என்று அவர் சொல்லித் தரும் படிப்புகள் கடைசிக் காலத்தில் பயன்படாது என்று சிறுவனான நானக் சொன்னதைக் கேட்டு கோபால பண்டிதர் திகைத்துப் போனார். இந்தச் சிறு வயதில் கடைசிக் காலம் வரை சிந்தித்த அவருடைய திறன் கண்டு வியந்தும் போனார். ஆனால் அதை வெளியில் காட்டிக் கொள்ளாமல் அவருக்குப் பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து வந்தார். 

நானக் அந்தப் பாடங்களைக் கேட்டுக் கொண்டாலும் அதைக் கற்றுக் கொள்வதில் விருப்பமில்லாமலே இருந்து வந்தார். இதைக் கண்ட பண்டிதர் நானக்கின் தந்தையைச் சந்தித்து, “உங்கள் மகனுக்கு இந்தக் கணக்கு வழக்குப் படிப்பில் ஆர்வமில்லை. வேறு படிப்பில் சேர்த்து விடுங்கள்” என்றார். 

நானக்கின் தந்தையும் தம் பையனுக்கு கணிதம், இந்திப் பாடங்களில் நாட்டமில்லை எனக் கண்டதும் சமஸ்கிருதம் மொழியைக் கற்றுக் கொள்வதற்காக விரஜ்லால் பண்டிதர் என்பவரிடம் சேர்த்து விட்டார். விரஜ்லால் பண்டிதர் சிறுவனான நானக்கின் அறிவைக் கண்டு வியந்து போனார்.

ஒரு முறை பண்டிதர் “ஓம்” என்று எழுதிச் சொல்லித் தந்தார். 

அங்கிருந்த மாணவர்கள் பண்டிதர் சொன்னதைக் கேட்டுக் கொண்டனர். 

ஆனால் நானக் மட்டும் அப்படியிருக்கவில்லை. “ஓம் என்பதற்குப் பொருள் என்ன?” என்று கேட்டார்.

பண்டிதர், “நான் சொல்வதை மட்டும் நீ கேட்டுத் தெரிந்து கொள். அதற்கு உனக்கு பொருள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. நான் அதன் பொருளைச் சொல்லித் தர மாட்டேன்” என்றார்.

உடனே நானக், “பொருள் தெரியாமல் என்ன படித்தும் என்ன பயன்? நான் உங்களுக்கு ஓம் என்பதன் பிரணவப் பொருளை விளக்கிச் சொல்கிறேன்” என்று கூறியபடி அதற்கான பொருளை விளக்கினார்.

பண்டிதர் அசந்து போனார். 

அதன் பிறகு பண்டிதர் நானக்கின் தந்தையைச் சந்தித்து, “உங்கள் மகனுக்கு நான் பாடம் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. இனி என்னிடம் பாடம் கற்றுக் கொள்ள அனுப்ப வேண்டாம்” என்று சொல்லி விட்டார். 

நானக்கின் தந்தை தன் மகனை என்ன செய்வது? என்று குழம்பிப் போனார். அடுத்து பார்ஸி மொழியாவது கற்றுக் கொள்ளட்டும் என்று குதுபுதீன் மௌலவி என்பவரிடம் கொண்டு போய்ச் சேர்த்து விட்டார். நானக் அந்தப் படிப்பிலும் ஆர்வம் காட்டவில்லை. ஆனால் நானக் கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்ல முடியாத குதுபுதீன் மௌலவி, நானக்கிற்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாது என்று அவரைத் திருப்பி அனுப்பி விட்டார். 

நானக்கின் தந்தை இனி அவரைப் படிக்க அனுப்புவது வீண் என்று உணர்ந்தார். தன் வீட்டிலிருக்கும் எருமை மாடுகளைக் காட்டிற்கு ஓட்டிச் சென்று மேய்த்து வரும்படி சொன்னார். நானக்கும் அதன்படி எருமை மாடுகளைக் காட்டிற்கு ஓட்டிச் செல்வார். மாடுகளை மேயவிட்ட பின் அங்கு ஏதாவது மரத்தடி நிழலில் அமர்ந்து கடவுள் குறித்த தியானத்தில் அமர்ந்து விடுவார்.

இப்படி ஒரு நாள் அவர் தியானத்தில் அமர்ந்திருந்த போது, அவர் மேய்க்கக் கொண்டு சென்ற எருமை மாடுகள் ஒரு ஜாட் சாதிக்காரனின் வயலில் புகுந்து வயலின் ஒரு பகுதியை நாசம் செய்து விட்டன. அந்த வயல்காரன் கிராமத்துப் பெரிய மணியக்காரரிடம் புகார் செய்தான்.

அவர் நானக்கைக் கூப்பிட்டு “எருமைகளை மேயவிட்டு இவருடைய வயலை ஏன் நாசம் செய்தாய்?” என்று கேட்டார்.

அதற்கு நானக், “அழித்தவன் அவனே. அவனே இதைச் சரியும் செய்வான். இதில் நீங்களோ, நானோ ஒன்றும் செய்ய முடியாது.” என்று சொல்ல மணியகாரர் திகைத்துப் போனார். நானக்கின் தந்தையை அழைத்து வயல்காரனுக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கு இழப்பீடு அளிக்க உத்தரவிட்டார். நானக்கின் தந்தை வயல்காரனுக்கு இழப்பை ஈடு செய்து கொடுத்தார். 

நானக்கை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அவர் தந்தை தவித்துப் போனார். நானக்கின் மேல் கோபம் கொள்ளத் தொடங்கினார். இதையறிந்த நானக்கின் சகோதரி நானக்ஜீ தன் கணவனிடம் சொல்லி, நானக்கை சுல்தான்பூருக்கு அழைத்து வந்து அங்கிருந்த தௌலத்கான் லோடி என்பவரின் மளிகைக் கடையில் வேலைக்குச் சேர்த்து விட்டாள். 

நானக்கிற்கு பதினெட்டு வயதானதும் மூலசந்திரர் என்பவருடைய பெண்ணான சுலக்சனா என்பவரைத் திருமணம் செய்து வைத்தனர். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் பிறந்தனர். அவர்களுக்கு ஸ்ரீ சந்திரன், லட்சுமிதாஸ் என்று பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தனர். 

நானக் மளிகைக் கடையில் வேலை பார்த்த போது, யாராவது பணமில்லை என்று சொன்னாலும் பொருளைக் கொடுத்து அனுப்பி விடுவார். “பணம் இல்லை என்பதற்காக அவருக்கு வேண்டிய பொருட்களைக் கொடுக்காமல் இருக்கலாமா?” என்று கேட்பார். இதனால் அவருடைய சம்பளத்தில் இலவசமாகக் கொடுக்கும் பொருள்களுக்குப் பணப்பிடித்தம் செய்யப்பட்டு குறைவான சம்பளமே கிடைத்து வந்தது. 

ஒரு சமயம் நானக் ஒருவருக்கு கோதுமை மாவு நிறுத்துக் கொண்டிருந்தார். இப்படி நிறுத்துக் கொண்டிருந்த போது, ஒரு சேர், இரண்டு சேர் என்று எண்ணிக் கொண்டே வந்தார். இப்படியே பன்னிரண்டுக்குப் பிறகு பதின்மூன்று என்ற இடத்தில் “தேரா” என்று சொல்லியபடி சிந்தித்தார். தேரா என்பதற்கு பதின்மூன்று என்றும், உன்னுடையது என்றும் இரு பொருள் உண்டு. “இவ்வுலகில் என்னுடையது என்ன இருக்கிறது? எல்லாம் உன்னுடையதுதான்“ என்று கூறி மொத்த மாவையும் அம்மனிதனுக்கே கொடுத்து அனுப்பி விட்டார்.

இதனால் அந்த மளிகைக் கடை வேலையிலிருந்து நானக் விலக்கப்பட்டார். 

அதன் பிறகு அவர் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் மக்களிடையே இருந்த பகைமை, ஆசை, வெறுப்பு ஆகியவற்றை ஒழிப்பதற்கு முழு மூச்சுடன் முயற்சி செய்தார். இந்துக்களானாலும் சரி, இசுலாமியர்களானாலும் சரி அனைவரும் பரமபிதாவான இறைவனின் சேவகர்களே. உலகில் கெட்டவனே கிடையாது. ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறர் குற்றத்தைக் காண்பதை விட்டுவிட்டு, முதலில் தம் குற்றத்தைக் காண வேண்டும். பின்னர் அதை நீக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் மனித வாழ்க்கை முழுமையடையும்” என்று பிறருக்குச் சேவை செய்யும் நோக்குடன் தன் ஆன்மிகப் பணியைப் புதிய வழியில் தொடங்கினார். 

நானக் ஒரு சமூக சீர்திருத்தக் கருத்துடையவர். அந்தக்காலத்தில் மக்களிடம் அதிகமாக இருந்த தீண்டாமை, மூடநம்பிக்கை போன்றவற்றைக் கடுமையாகக் கண்டித்ததுடன் மனிதனாகப் பிறந்தவர்கள் சாதி, மதம் எனும் பெயரில் பிரிந்துவிடாமல் மக்கள் எனும் ஒரே நிலையில் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்று உபதேசித்தார். மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடையவர்களாகவும், அவர்களுக்குள் ஒற்றுமையுடன் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி பல இடங்களுக்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனந்தம், சாந்தி என்கிற தம் உபதேசங்களை உள்நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும் சுற்றுப்பயணம் செய்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தார். 

இவர் முதன்முதலில் ஜமனாபாத் என்ற ஊரிலிருந்த லாலோ எனும் தச்சன் வீட்டில் தங்கினார். அங்கிருந்து டில்லி, கயா, காசி, ஹரித்துவார், பூரி முதலிய இடங்களுக்குச் சென்றார். பின் அவர் தென்னிந்தியாவில் இராமேசுவரம், அற்புதகிரி மற்றும் இலங்கை முதலிய இடங்களுக்குச் சென்று மதப் பிரச்சாரம் செய்தார். தெற்கிலிருந்து திரும்பி கத்வால், ஹேமகூடம், திஹரி, சர்மௌர், கோரக்பூர், சிக்கிம், பூடான், திபெத் ஆகிய இடங்களுக்குச் சென்று மதப் பிரச்சாரம் செய்தார். 

அதன் பிறகு நானக் பலுசிஸ்தான் வழியாக மெக்கா சென்றார். இந்த யாத்திரையில் ஈரான், கந்தகார், காபூல், பாக்தாத் முதலிய இடங்களில் “ஸத்ய நாம்” உபதேசங்கள் செய்தார். “உலகில் எல்லாச் செயல்களும் இறைவன் விருப்பப்படி நடக்கின்றன. எனவே சண்டை, சச்சரவு, உயர்வு – தாழ்வு வேற்றுமைகளை விட்டு உண்மையான மனத்துடன் இறைவனை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எம்மனிதன் அருள், அறம், அன்பு, உண்மை உடையவனாகத் திகழ்கிறானோ அவனே வாழ்க்கையில் இன்பம் பெறுகிறான்” என்று குருநானக் உபதேசம் செய்தார். 

நானக்கின் உபதேசம் எல்லா மதத்தவர்களையும் கவர்ந்தது. திபெத்தியர்கள் குருநானக்ஜியைப் புத்தராகவே பார்த்தனர். “குரு கோம்ப்கா மஹராஜ்” என்று அவரை அழைத்தனர். இப்படி அவர் பயணித்த இடங்களில் சில அற்புதங்களையும் அவர் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்.

ஒரு சமயம், சிக்கிம் என்ற இடத்தில் இருக்கும் மக்கள் இவரிடம், அங்கு இருக்கும் நதி எப்போதுமே உறைந்து போய் இருப்பதால் அதை உபயோகிக்க முடிவதில்லை என்றும் குடிக்கக் கூட நீர் கிடைப்பதில்லை எனவும் கூறினர்.

நானக் அந்த நதியில் காலை வைத்தார். அந்த நதியும் அவரது பாதங்களைத் தொட்டு மகிழ்ந்து புனிதமானது. அவர் கால் விட்ட இடங்கள் எல்லாம் இன்று வரை உறையாமல் இருக்கிறதாம். அந்த இடத்தின் பெயர் “லாச்சன் கோம்பா (Lachen Gompa) எனப்படுகிறது. அங்கு இருக்கும் மக்கள் நானக்கை ‘ரிம்பொச்சே நானக்குரு’ என்று அழைக்கிறார்கள். 

இப்படி அவரது உபதேசத்தைக் கேட்டும், அற்புதத்தைக் கண்டும் பலரும் அவருடைய சீடர்களாகினர். அவர்களுக்கெல்லாம் குருவாக விளங்கிய நானக் அதன் பிறகு, குருநானக் என்று அழைக்கப்படலானார். குருநானக்கின் உபதேசம் மிகவும் வித்தியாசமானது.

குருநானக் அரேபியாவில் பிரச்சாரம் செய்யச் சென்ற போது, ஒருமுறை அவர் மெக்காவின் பக்கம் கால் நீட்டிப் படுத்தார். உடனே அங்கிருந்த இசுலாமிய மதக்குருக்களுக்குக் கோபம் வந்தது. “அல்லவின் இல்லத்தின் பக்கம் காலை வைத்துப் படுக்காதே” என்று அவர்கள் கூறினார்கள். நானக் அவர்களிடம், “ஹாஜி அவர்களே, நீங்கள் சொல்வது சரிதான். அல்லாவின் இல்லம் எந்தப் பக்கம் இல்லையென்று சொல்லுங்கள். அப்பக்கம் என் கால்களை வைக்காமல் படுத்துக் கொள்கிறேன்.” என்றார்.

அனைவரும் இப்பதிலைக் கேட்டுத் திகைத்தனர். எல்லா இடங்களிலும் கடவுள் உண்டு என்பதை உணர்ந்த மதகுருக்கள் எப்பக்கம் காலை வைத்துப் படுக்கச் சொல்வது என்று புரியாமல் விழித்தனர்.

குருநானக் உபதேசம் செய்த முறை இத்தகையது. எவ்வளவு நேரடியாக, எளிமையாக இசுலாமிய மதக் குருக்களுக்கு அவர் தம் கருத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதனால் அவரது உபதேசங்கள் மதக்குருக்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் சாதாரண மக்கள் மனத்திலும் நன்கு பதிந்தன. குருநானக் உபதேசங்களைக் கேட்டு பலரும், அவரது கொள்கைகளுக்கு உடன்பட்டு அவருடைய புதிய வழிமுறைக்கு வரத் தொடங்கினர்.

குருநானக், மூன்று அத்தியாவசிய கடமைகளில் மனிதனின் வாழ்க்கை முறையைச் சுருக்கமாக கூறுகிறார்:

நாம் ஜபோ, கிராத் கர்னி மற்றும் வாண்ட் கே ஷாக்கோ எனும் மூன்று கடமைகள் மனித வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானவை. இவற்றின் பொருளாவது தெய்வீகப் பெயரை (வாஹெகுரு) தியானம் செய்க, கண்ணியமாகவும் நேர்மையாகவும் பணி செய்யுங்கள் மற்றும் ஒருவர் பெற்ற பலன்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் அது. 

இந்து, இசுலாம், பௌத்தம், சமணம் ஆகிய எல்லா மதத்தவரின் புனிதத் தலங்களுக்கும் குருநானக் பயணம் செய்தார். அனைத்து இடங்களிலும் “சத்திய கர்த்தர்” (கடவுள்) நினைவுடன் வணங்க வேண்டும் என்று உபதேசம் செய்தார். அனைத்து மதத்தினர்களையும் அவர் ஒன்று சேர்க்க வந்தார். இதனால் எல்லா மதத்தவரும் குருநானக்கிடம் மிகுந்த மரியாதை கொண்டிருந்தனர்.

இந்தப் புனிதப் பயணத்தின் போது ஒரு நாள் இரவு, ஒரு புனித ஸ்தலத்துக்கு வந்தார். அங்கு தங்குவதற்கு இடம் கிடைக்காமல் ஒரு புனித மடம் சென்றடைந்தார். அந்த மடத்தின் தலைவர், குருநானக்கைப் பற்றி நன்கு அறிந்தவர். ஆனால் மடத்தில் எந்த அறையும் காலியாக இல்லாததால், அவருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை.

தன் நிலையை நேரடியாக சொல்ல முடியாமல் தவித்த தலைவர் குருநானக்கிடம், பால் நிரம்பி வழியக் கூடிய நிலையில் இருந்த ஒரு கிண்ணத்தை நீட்டினார். அதன் உட்பொருளை, அதாவது மடம் நிரம்பி வழிகிறது, இடம் இல்லை என்பதை மறைமுகமாகத் தெரிவித்தார். 

மடத்தின் தலைவர், மடத்தில் தங்க இடமில்லை என்பதைத் தன்னிடம் சொல்ல முடியாமல் மறைமுகமாக சொல்ல வருவதைப் புரிந்து கொண்ட குருநானக் சிறிது நேரம் பால் கிண்ணத்தைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு யோசித்தார். 

பின்னர் தன்னிடமிருந்த மல்லிகைப்பூவிலிருந்து சில இதழ்களைக் கிள்ளி எடுத்துப் பாலின் மீது போட்டுக் கிண்ணத்தை மடத்தலைவரிடம் திரும்பவும் கொடுத்தார்.

மடத் தலைவரும், வழிய வழிய பால் ஊற்றப்பட்ட கிண்ணத்தில் மல்லிகை இதழ்களைப் போட்டதும் எந்த மாறுதலும் எற்படாதது போல தன்னை அங்கு அனுமதித்தால் யாருக்கும் தொந்தரவில்லாமல் இருக்க முடியும் என்று குறிப்பால் உணர்த்தியதைப் புரிந்து கொண்டு அவரை மடத்துக்குள் அனுமதித்தார்.

இப்படி குருநானக்கின் உபதேசங்களும், அணுகுமுறைகளும் பலரையும் அவர் வழியில் ஈர்த்தன. அவரால் ஈர்க்கப்பட்ட பலரும் அவர்களது சீடர்களாயினர். அவருக்குப் பல சீடர்கள் இருந்த போதும், பாலா, மர்தானா என்கிற இருவர் நண்பர்களாகவும், முக்கியச் சீடர்களாகவும் இருந்தனர். அவ்விரு சீடர்களும் அவருடன் எப்போதும் இருப்பர். அவர்களைப் பற்றியும் பல கதைகள் சொல்லப்படுவதுண்டு. 

ஒரு முறை குருநானக் பஞ்சாப்பில் உள்ள அப்தால் என்ற கிராமத்திற்கு யாத்திரையாகச் சென்றார்.

அங்கு “பாவா வலீ கந்தாரி” எனும் ஆடம்பரமிக்க சந்நியாசி ஒருவர் இருந்தார். அப்பகுதியில் தண்ணீர் ஊற்று ஒன்றுதான் இருந்தது. அதுவும் அச்சந்நியாசியின் அதிகாரத்தில் இருந்தது.

குருநானக்குக்காக அவருடைய சீடர் மர்தானா பலமுறை நீர் கேட்டும் தர மறுத்தார் அச்சந்நியாசி. சீடர் மர்தானா குருநானக்கிடம் திரும்பி வந்து, அந்தச் சந்நியாசி நீர் தர மறுப்பதாகச் சொன்னார். 

உடனே குருநானக் தானிருந்த இடத்தினருகே தரையில் இலேசாகக் கீறினார். அந்த இடத்தில் நீரூற்று வந்தது. அங்கு தண்ணீர் நிறைய வந்தது. இதனால் அந்த சந்நியாசியின் நீரூற்று வற்றிப் போய் விட்டது. இதனால் கோபமடைந்த அந்த சந்நியாசி மலையுச்சிக்குச் சென்று ஒரு பெரிய பாறையை உருட்டி விட்டார். அதை நானக் தம் உள்ளங்கையினால் தடுத்து நிறுத்தினார். அந்த இடத்தில்தான் இன்று சீக்கிய மதத்தவர்களுக்கான சீக்கியரின் கோயில் ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதனைப் “பஞ்சா சாஹிப்” என்று அழைக்கின்றனர். (இன்னும் அந்தப் பாறை கீழே விழாமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருக்கிறது. அந்தப் பாறையில் குருநானக்கின் ஐந்து விரல்கள் அப்படியே பதிந்திருக்கிறது என்கிறார்கள்) 

சீக்கியர்கள் உலகவாழ்க்கையைத் துறக்குமாறு அவர்களுக்குக் கூறப்படவில்லை. ஆனால் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள். சீக்கிய வழிபாட்டில் மிகமுக்கிய பகுதி சேவா (சேவை) என்பதாகும். இதனை அதிக அளவில் சீக்கியக் கோவில்களில் (குருத்துவாராக்களில்) காணலாம். எந்த வகையான மதம் அல்லது சமூக பொருளாதார நிலையில் உள்ள மக்களும் இக்கோயிலுக்குள் வரவேற்கப்படுவார்கள். அங்கு அனைவருக்கும் “லங்கார்” (அனைவருக்கும் உணவு) வழங்கப்படும். இதற்கு குருநானக்கின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தைக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

குருநானக்குக்கு 12 வயதாக இருந்த போது அவரது தந்தை அவரிடம் ஒரு சிறு தொகையை அளித்து ஏதேனும் வியாபாரம் செய்து காண்பிக்கச் சொன்னாராம். அந்தத் தொகைக்கு உணவுப் பண்டங்களை விலைக்கு வாங்கி அந்த ஊரின் ஏழை எளியவர்களுக்கு வழங்கி விட்டு, அதுவே சிறந்த வணிகம் என்று தந்தையிடம் கூறினாராம்.

அவர் முதலில் அப்படி உணவு வழங்கிய ஸ்தலம் “ஸச்சா ஸௌதா” (உண்மை வணிகம்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவர் உருவாக்கிய இந்தப் பகிர்ந்துண்ணும் முறையே இன்று உலகில் உள்ள அனைத்து சீக்கிய வழிபாட்டுத் தலங்களிலும் லங்கர் என்கிற பெயரில் அற்புதத் தொண்டாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. 

இப்படி பல இடங்களுக்கும் சென்று, மனிதர்களுக்குள் இருக்கும் சமய வேறுபாடுகளை அகற்றிடவும், புதிய வழிபாட்டு முறையை விளக்கியும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் சுற்றுப்பயணம் செய்து தனது கொள்கைகளைப் பிரச்சாரம் செய்தார். அதன் பிறகு குருநானக் கர்தார்பூர் என்ற ஊரில் வந்து தங்கினார். அதன் பின்னர் அங்கிருந்தவாறே போதனைகள் செய்தார். 

கடைசியாக 1539 ஆம் ஆண்டில் (மே மாதம் 7 ஆம் தேதி என்றும், செப்டம்பர் மாதம் 22 ஆம் நாள் என்றும், வேறு சில நாட்களையும் குறிப்பிடுகின்றனர்) குருநானக் பூதவுடலைத் துறந்து அமரரானார். அந்த சமயத்தில் அவருடைய பல சீடர்கள் அவருடன் இருந்தனர். அவர்களில் இந்துக்களும், இசுலாமியர்களும் குருநானக் தங்கள் குரு என்றும், அவரது உடலைத் தங்கள் சமய வழக்கப்படியே இறுதிச் சடங்குகள் செய்ய வேண்டும் என்று சண்டையிடத் தொடங்கினர். சாதி, மத வேற்றுமைகளை ஒழிக்கப் பாடுபட்ட குருநானக்கின் சீடர்கள் இவ்வாறு சண்டையிட்டது அவ்ருடைய கொள்கைகளுக்கு முரணாக இருந்தது. கடைசியில் அங்கே அவர் உடலைப் போர்த்தியிருந்த துணியினை விலக்கினார்கள்.

என்ன ஆச்சர்யம்! அங்கு குருநானக் உடல் இல்லை. அவர் உடல் இருந்த இடத்தில் பூக்கள்தான் இருந்தன. அந்தப் பூக்களை எடுத்துப் பகிர்ந்து கொண்டு இரு சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அவரவர் சமய வழக்கப்படி இறுதிச் சடங்குகள் செய்தனர். 

சமூக மறு சீரமைப்பாளராக வாழ்ந்த குருநானக் மறைந்து விட்ட பின்பு, அவருடைய கொள்கைகள், அவருக்குப் பின்பு வந்த சீடர்கள் மூலம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு சீக்கிய சமயம் தோன்றியது. சீக்கிய சமய வழியிலான நடைமுறைகள் 1699 ஆம் ஆண்டில் மார்ச் 30 முதல் குரு கோபிந்த்சிங் என்பவரால் முறைப்படுத்தப்பட்டது. 

குருநானக் மறைந்து விட்டாலும், அவரது உபதேசங்கள் இன்றும் சீக்கியர்கள் மட்டுமில்லாமல் அனைவரது மனத்திலும் பதிந்திருக்கின்றன. அவருடைய உபதேசங்கள் பல இருந்தாலும், “மனிதனாகப் பிறந்தும், யார் பிறருக்கு உபகாரம் செய்யவில்லையோ, அவருடைய பிறவி வீணே” என்ற உபதேசம் இன்றைய சமூகத்திற்கு அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது

 

ஆதிசங்கரர்

 

தேனி. எம். சுப்பிரமணி

 

 

 

இந்து மதத்தில் மட்டும் முன்பு 72 பிரிவுகள் இருந்தன. ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் தாங்கள் விரும்பும் தெய்வமே முதற்கடவுள் என்கிற எண்ணம் இருந்தது. இதனால் இந்தப் பிரிவுகளிடையே அடிக்கடி சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டன. இந்தப் பிரச்சனைகளைக் குறைக்க முயன்றதுடன் 72 பிரிவுகளையும் ஆராய்ந்து, பல பிரிவுகளை இணைத்தும், சில பிரிவுகளைத் தவிர்த்தும் முடிவில், “சைவம், வைஷ்ணவம், காணாபத்யம், கெளமாரம், செளரம், சாக்தம்” என்று வகைப்படுத்தியதுடன், அத்வைதம் எனும் கொள்கையை வலியுறுத்திய ஆன்மிக மகான் ஆதிசங்கரர். இந்த மகானைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோமா?

கேரள மாநிலத்தின் பூர்ணா நதிக்கரையில் “காலடி” என்ற ஊரில் இறைவழிபாட்டிலும், தான தருமங்கள் செய்வதிலும் புகழ் பெற்று விளங்கிய சிவகுரு, ஆர்யாம்பாள் தம்பதிகளுக்கு, பல ஆண்டுகளாகக் குழந்தை இல்லாமல் இருந்து வந்தது. இதனால் இத்தம்பதியர்கள் மன வருத்தமடைந்தனர்.

அவர்கள் திருச்சூருக்குச் சென்று “வடுகநாதன்” என்ற பெயரில் அங்கு குடிகொண்டிருக்கும் சிவபெருமானிடம் தங்களுக்குக் குழந்தை வரம் தர வேண்டி ஒரு மண்டலம் விரதம் இருந்தனர். இவ்விரதத்தில் மனம் மகிழ்ந்த சிவபெருமான் அவர்கள் முன்பு தோன்றினார். அவர்களிடம் “உங்களுக்குத் தீய குணங்களுள்ள பல குழந்தைகள் வேண்டுமா அல்லது நற்குணமும் இறைபக்தியும் கொண்டு, பலருக்கும் வழிகாட்டியாய் விளங்கக் கூடிய ஒரு குழந்தை வேண்டுமா?” என்று கேட்டார். இதைக் கேட்ட தம்பதியர்கள் இருவரும் சேர்ந்தவாறு, “எங்களுக்கு நற்குணமுடைய ஒரு குழந்தை போதும்” என்றனர். 

சிவபெருமானும், “உங்கள் விருப்பப்படியே நற்குணமுடைய ஒரு குழந்தை உங்களுக்குப் பிறக்கும். ஆனால் அந்தக் குழந்தை குறுகிய காலமே உயிர் வாழும். அந்தக் குறுகிய காலத்தில் உலகம் போற்றும் மகானாகவும் இருப்பார்.” என்று சொல்லி மறைந்தார். 

சிவபெருமான் அளித்த வரத்தின்படி 788 ஆம் ஆண்டு வசந்த ருதுவில் வைசாக சுக்லபக்ஷத்தின் ஐந்தாம் நாள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் அந்தத் தம்பதியருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அத்தம்பதியரும் அந்தக் குழந்தைக்கு சிவபெருமானின் திருநாமங்களில் ஒன்றான “எல்லா நலனும் அளிப்பவர்” என்கிற பொருளிலான “சங்கரன்” என்கிற பெயரைச் சூட்டினர். 

சங்கரன் சிறு குழந்தையாக இருந்த போதே மிகச்சிறந்த அறிவுத் திறனுடன் விளங்கினார். சங்கரனுக்கு ஏழு வயதான போது அவர் தந்தை காலமானார். தந்தை காலமான பின்பு அவரது தாய் அவருக்கு உபநயனம் செய்வித்து அக்கால வழக்கப்படி குருகுலத்திற்கு வேதபாடங்கள் கற்றுக் கொள்ள அனுப்பினார். குருகுலத்தில் படித்த போது, மாணவர்கள் தினமும் பிச்சை எடுத்து வந்து அதை இறைவனுக்கு நைவேத்தியமாகப் படைத்து, அதன் பின்பு உண்பதுதான் வழக்கம்.

ஒரு முறை சங்கரர் ஏகாதசி விரதம் முடித்து விட்டு, மறுநாள் துவாதசி நாளில் பிச்சைக்குச் சென்றார். அயாசகன் என்னும் ஏழை அந்தணர் வீட்டின் முன்பு நின்று, “எனக்குப் பிச்சை இடுங்கள்” என்று அழைத்தார். வீட்டிலிருந்து எந்தப் பதிலுமில்லை. பிச்சை எடுக்கும் போது மூன்றுமுறை அழைக்க சாஸ்திரம் அனுமதிக்கிறது. இதனால் மீண்டும் இருமுறை “எனக்குப் பிச்சை இடுங்கள்” என்று அழைத்தார். 

பிச்சை கேட்கும் குழந்தைக் குரலைக் கேட்டு, அந்த ஏழை அந்தணனின் மனைவி வாசலுக்கு வந்து பார்த்தார். அங்கு பச்சிளம் பாலகனான சங்கரர் பிச்சைப் பாத்திரத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தார். பிச்சை கேட்கும் பாலகனைப் பார்த்த ஏழையான அவள், தன் கணவர் ஏகாதசி விரதமிருந்து விட்டு துவாதசியன்று விரதம் முடிப்பதற்காக சாப்பிட வைத்திருந்த நெல்லிக்கனியை எடுத்து வந்து அந்தப் பிச்சைப் பாத்திரத்தில் இட்டாள். 

தனக்காக, கணவனுக்கென வைத்திருந்த ஒரே ஒரு நெல்லிக்கனியையும் நல்ல மனதுடன் பிச்சை அளித்த அந்தப் பெண்மணியின் ஏழமை நிலை கண்டு வருந்திய சங்கரர் திருமகளை வேண்டி, “கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்” என்ற துதியை இயற்றிப் பாட ஆரம்பித்தார். அவர் பாடி முடித்ததும் அந்த வீட்டின் கூரையிலிருந்து தங்க நெல்லிக்கனிகள் பல அந்த வீடு முழுவதும் சிதறி விழுந்தன. 

அன்றிலிருந்து சங்கரரின் அற்புதச் செயல்கள் தொடங்கின. முதுமை அடைந்த அவரது தாயால் ஆற்றிற்குச் செல்ல முடியவில்லை. இதைக் கண்ட அவர் தன் தாய் இருக்கும்படி ஆற்றைச் செல்ல வைக்க நினைத்தார். அதன்படி பூர்ணா நதியை அவர் தாய் இருந்த வீட்டிற்குப் பின்புறமாகச் செல்லும்படி பணித்தார். பூர்ணா நதியும் தன் போக்கை மாற்றி சங்கரர் வீட்டின் பின்புறமாகச் செல்லத் தொடங்கியது. 

சங்கரரின் அற்புதச் செயல்களைப் போலவே, இளம் வயதிலேயே அவரது புலமையும் நாடு முழுவதும் பரவத் தொடங்கியது. இதையறிந்த அத்தேசத்து மன்னர் சங்கரரை தன் அரசவையில் புலவராக்க விருப்பம் கொண்டார். ஒரு யானை மற்றும் விலையுயர்ந்த பரிசுப் பொருட்களையும் கொடுத்து அவரை அரசவைக்கு அழைத்து வர தன் மந்திரியை அனுப்பி வைத்தார். அந்தப் பரிசுப் பொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்ள மறுத்த சங்கரர் தனக்கு “அரசவைப் பணியை விட ஆன்மிகப் பணியே விருப்பம். எனவே மன்னரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற இயலாது” என்று சொல்லி மந்திரியைத் திருப்பி அனுப்பினார். 

மந்திரி மன்னரிடம் சங்கரர் சொன்ன பதிலைச் சொல்லவும், மன்னருக்கு சங்கரரை நேரில் காணும் ஆவல் ஏற்பட்டது. மறுநாள் அவர் சங்கரரைப் பார்க்கப் புறப்பட்டார். அவர் சங்கரரிடம் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் மற்றும் சில நூல்களைப் பரிசாக வழங்கினார். சங்கரர் நூல்களை மட்டும் கையில் எடுத்துக் கொண்டு பொற்காசுகள் அனைத்தையும் அவரிடமே திருப்பி வழங்கினார். மன்னர் அவருடைய ஆன்மிக எண்ணத்தையும், அதற்கான செயல்பாட்டையும் பாராட்டி விடை பெற்றுச் சென்றார்.

இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு சங்கரர் வீட்டுச் சூழலிலிருந்து வெளியேற விரும்பினார். ஆனால் சங்கரரின் தாய் வயதாகிவிட்ட நிலையில், மகனுக்குத் திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பினார். இதற்காக மகனைத் திருமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்தி வந்தார். ஆனால் சங்கரர் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து தான் சந்நியாசத்தை விரும்புவதாகத் தெரிவித்து வந்தார். சங்கரரின் தாய் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. 
இந்நிலையில் ஒருநாள் பூர்ணா நதியில் சங்கரரும் அவரது தாயாரும் குளிக்கச் சென்றிருந்தனர். அப்பொழுது ஒரு முதலை சங்கரர் கால்களைக் கவ்வி நீரினுள் இழுக்கத் தொடங்கியது. இதைப் பார்த்த சங்கரரின் தாய் பயந்து மகனைக் காப்பாற்றும்படி கூச்சலிடத் தொடங்கினார். அப்பொழுது தாயை அமைதிப்படுத்திய சங்கரர் தன் தாயிடம் “தாயே! நீங்கள் என்னை சந்நியாசம் ஏற்க அனுமதித்தால், இந்த முதலை என்னை விட்டு விடும், இல்லாவிட்டால் அதற்கு இரையாகி விடுவேன்,” எனக் கதறினார்.

தன் பிள்ளை உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் தாயும் சந்நியாசத்திற்கு அனுமதித்தார். அதன் பிறகு அந்த முதலை அழகான கந்தர்வனாக மாறியது. அவன் சங்கரரை வணங்கினான். சங்கரர் அன்று முதல் வீட்டைத் துறந்து ஞானியாகக் கிளம்பினார். 

அப்போது அவரது தாய் மகனிடம், தான் உலகைத் துறக்கும் காலத்தில் (மரணமடையும் நிலையில்) சங்கரர் எங்கிருந்தாலும் தாயிடம் வந்து சேர வேண்டும் என்பதுடன் மகனாகத் தாயின் இறுதிச் சடங்குகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார். சங்கரரும் தாயின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதாக உறுதியளித்து, தன் வாழ்வின் குறிக்கோளை நோக்கி, இமயமலை நோக்கிச் செல்லத் தொடங்கினார். 

சங்கரர் இமயமலை நோக்கிச் செல்லும் போது வழியிலிருந்த பல புனிதத் தலங்களுக்கும் சென்று வணங்கினார். இமயமலைக்குச் சென்ற அவர் பத்ரிநாத் பகுதியிலிருந்த கோவிந்த பகவத் பாதர் என்பவரைச் சந்தித்தார். அவர் மாண்டூக்ய, காரிக போன்ற உபநிடதங்களை எழுதிய கவுடபாதரின் சீடராவார். தனக்கென ஒரு குருவைத் தேடிக் கொண்டிருந்த சங்கரர் அவரைக் குருவாக ஏற்றுக் கொண்டு வேதபாடங்களைக் கற்றுக் கொள்ள முடிவு செய்தார்.

அவரிடம், தான் கேரளாவிலிருந்து வருவதாகவும், தன்னுடைய இளம் வயதில் தந்தை காலமான பின்பு தாயின் பராமரிப்பில் அருகிலுள்ள குருகுலத்திற்குச் சென்று வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் கற்றதையும் தெரிவித்தார். தனக்கு தாய் திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பியதையும், தான் அதை மறுத்து ஆன்மிக வழியில் ஈடுபட விரும்பியதையும் தெரிவித்தார். இதற்காக ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது தன் காலை முதலை ஒன்று கடித்ததாகவும், அதிலிருந்து விடுபட அம்மாவிடம் அனுமதி பெற்று ஆபத்த சந்நியாசத்தை மேற்கொண்டதையும் தெரிவித்தார். தற்போது முழு சந்நியாச தீட்சை அளித்து வேதாந்தத்தைத் தனக்கு முழுமையாகக் கற்றுத் தரும்படியும் வேண்டினார். 

அவருடைய உண்மையான பேச்சைக் கேட்டு மகிழ்ச்சியுற்ற கோவிந்த பகவத் பாதர் அவரைத் தம் சீடராக ஏற்றுக் கொண்டு துறவறத்தில் உயர்ந்ததும், சிறந்ததுமான “பரமஹம்ச சந்நியாச தீட்சை” அளித்து தாம் தம் குருவிடமிருந்து கற்றவற்றைப் போதித்தார். வேதங்கள் முழுவதையும் அவருக்குக் கற்றுக் கொடுத்ததுடன் அத்வைத சித்தாந்தத்தையும் எடுத்துச் சொன்னார். 

அத்வைத சித்தாந்தத்தில் உலகில் தத்தம் கர்ம வினையினால் தோன்றும் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் உறையும் இறை தத்துவம் அல்லது ஆத்ம தத்துவம் ஒன்றே என்பதும், இறைவனும் ஆத்மாவும் ஒன்றே என்றும் கற்பிக்கப்படுகிறது. குருகுலவாசம் முடிந்த பின்னர் சங்கரரை பாரத நாடு முழுவதும் யாத்திரை மேற்கொண்டு அத்வைதக் கொள்கைகளை அனைவருக்கும் உணர்த்தும்படி கோவிந்த பகவத் பாதர் அறிவுறுத்தினார். 

குருவின் அறிவுறுத்தலுக்குப் பின்பு சங்கரர் காசி நோக்கிச் சென்றார். சங்கரர் காசியிலிருந்து தொடங்கி பாரதத்தில் பல சமயத் தலைவர்களுடன் சமயக் கருத்துக்களிலான விவாதங்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெற்றார். அத்துடன் தன் குருவின் கட்டளைப்படி அத்வைதக் கொள்கைகளை நாடு முழுவதும் விளக்கிச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்.

ஒருநாள் சங்கரர் ஆற்றுக்குக் குளிக்கச் சென்று கொண்டிருந்தார். அவரைப் புலையன் ஒருவன் பின் தொடர்ந்து வந்தான். அவன் பின்னால் நான்கு நாய்கள் வந்து கொண்டிருந்தன. அவனது கையில் கள் குடம் ஒன்று இருந்தது. கருப்பான அவன், குளித்து பலநாள் ஆனதால் அவனிடமிருந்து துர்நாற்றம் வீசியது. அவன் மாமிசத்தைச் சாப்பிட்டபடி சங்கரரை நெருங்கினான். 

இதைக் கண்ட சங்கரர், “டேய், விலகிப் போடா!” என்று எச்சரித்தார். அவன் உடனே, “நீயும் கடவுள். நானும் கடவுள். எனக்குள்ளும் உனக்குள்ளும் ஒரே ஒளியே இருக்கிறது. நான் ஏன் உன்னைக் கண்டு விலக வேண்டும்?” என்று எதிர்க் கேள்வி கேட்டான். அப்போது சங்கரரின் உள்ளத்தில் ஞானஒளி தோன்றியது. இதையடுத்து “மனீஷா பஞ்சகம்” என்னும் பாடலைப் பாடினார். அப்போது அங்கு புலையன் வேடத்தில் வந்த சிவபெருமான் காசிவிஸ்வநாதராக மாறிக் காட்சியளித்தார். 

இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம்தான் சங்கரருக்கு அத்வைத ஞானம் முழுமையாகக் கிடைத்தது. இதன் மூலம் சாதியும் பேதமும் கூடாது என்ற உண்மையையும், உருவத்தைக் கண்டு யாரையும் இகழக்கூடாது என்ற உண்மையையும் சங்கரர் மூலமாக இறைவன் உலகுக்கு உணர்த்தினார் என்று சங்கர விஜயம் போன்ற நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

 


ஞானிக்கு பக்தி அவசியமா?

 

ஒரு சமயம், ஆதிசங்கரர் ஆகாய வழியில் வானில் பறந்து சென்ற போது, மூவுலகிலும் இருப்பவரான நாரதர் எங்கோ வேகமாகச் செல்வதைப் பார்த்தார்.

“அவசரமாக எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களே?” என்று கேட்டார். 

“இன்று ஏகாதசி. குருவாயூரப்பனை தரிசிக்க செல்கிறேன். நீங்களும் வாருங்களேன்” என்று சங்கரரையும் அழைத்தார் நாரதர். 

“விக்ரக ஆராதனை செய்வதும், நாமஜபமாக இறைவனின் பெயரை உச்சரிப்பதும் பாமரருக்குத் தான் தேவை. ஆத்மஞானம் பெற்றவர்களுக்கு தேவையல்ல” என்ற கருத்துடைய சங்கரர் அவருடன் செல்ல மறுத்துவிட்டு தன் ஆகாயப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தார். 

குருவாயூர் கோயிலைக் கடந்து செல்லும் போது, சங்கரர் வானில் இருந்து கோயிலின் வடக்குவாசலில் போய் விழுந்தார். குருவாயூரப்பனின் லீலையை எண்ணி வியந்து, தன்னுடைய கருத்து தவறானது என்பதை உணர்ந்து வருந்தினார். பெருமாளிடம் தன்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டினார்.

அவர் முன் தோன்றிய குருவாயூரப்பன், “ஞானிக்கும் பக்தி அவசியம்’ என்று எடுத்துக் கூறினார். நீலமணிவண்ணனான கண்ணனின் பெருமைகளை எண்ணி ஆதிசங்கரர் அவ்விடத்தில் 41நாட்கள் வரை தியானத்தில் ஆழ்ந்து குருவாயூரப்பனை வழிபாடு செய்தார். 

இன்றும் குருவாயூரப்பன் வீதி உலா வரும்போது ஆதிசங்கரர் வழிபட்ட இடத்தில் மேளதாளங்கள் இசைக்காமல் அமைதியாகக் கடந்து செல்கின்றனர். அப்போது குருவாயூரப்பனிடம் ஆதிசங்கரர் மன்னிப்பு கேட்பதாக ஐதீகம். (தொன்ம நம்பிக்கை). என்றும் சொல்கிறார்கள்.

 


 

அத்வைதம் மூலம் உலகிற்கு ஒரு புது ஒளி ஏற்றிய சங்கரர் தன் புலமையால் வேதாந்த சூத்திரங்களை எழுதிய பட்ட பாஸ்கராவை விவாதத்தில் வென்றார். இதுபோல் தண்டிக்கும், மயூராவிற்கும் வேதாந்தத்தைக் கற்பித்தார். அபினவ குப்தா, முராரி மிஸ்ரா, உதயணாசாரியர், தர்ம குப்தர், குமரில, பிரபாகரா போன்றோரையும் பல்வேறு இடங்களில் நடந்த விவாதங்களில் வென்றார். இப்படி நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் தன் புலமையால் வெற்றியைப் பெற்று தன் கொள்கைகளை வலியுறுத்திச் சென்று கொண்டிருந்தார். அவருடன் விவாதத்தில் தோற்ற பலரும் அவருடைய சீடராக மாறினார்கள். 

இந்நிலையில் சங்கரர் மஹிஷ்மதியில் கர்மமீமாம்சத்தில் தேர்ந்தவரும், சந்நியாசிகளை வெறுப்பவருமான மண்டன மிஸ்ரர் என்பவரை சந்தித்தார். சங்கரர் மண்டன மிஸ்ரரை பொதுவான விவாதத்திற்கு அழைத்தார். விவாதத்திற்கு ஒப்புக்கொண்ட அவர் சகல சாஸ்திரங்களிலும் பண்டிதையான தம் மனைவி சரசவாணியை (பாரத தேவி என்றும் குறிப்பிடுவர்) நடுவராகக் கொள்ள சம்மதித்தார். சங்கரர் தோல்வியுற்றால் கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தைத் தழுவி திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும், மண்டன மிஸ்ரர் தோற்றால் தம் மனைவியிடமிருந்தே காஷாயம் பெற்று சந்நியாசியாக வேண்டும் என்றும் சபையோர் முன்னிலையில் இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனர்.

இரவும், பகலுமாக மண்டன மிஸ்ரருக்கும், சங்கரருக்குமிடையே வாத விவாதம் பதினேழு நாட்களுக்கு தொடர்ந்தது. சரசவாணி இருவர் கழுத்திலும் மலர்ந்த புஷ்பங்களால் உருவாக்கப்பட்ட மலர் மாலைகளை அணிவித்து விட்டு தம் வேலைகளை கவனிக்கத் தொடங்கினார். கடைசியில் மண்டன மிஸ்ரர் அணிந்திருந்த மலர்மாலை முதலில் வாடத் தொடங்கியது. இதன் பின்பு மண்டன மிஸ்ரர் தம் தோல்வியை ஏற்றுக் கொண்டார். காஷாயம் தரித்து சங்கரரின் சீடரானார். 

இதைக் கண்ட சரசவாணி தம் கணவரின் பத்தினியான தம்மையும் வென்றால் தான் வெற்றி முழுமை அடையும் என்று கூறினார். முதலில் பெண்ணுடன் விவாதிப்பதா என்று சங்கரர் தயங்கினாலும், அவ்வம்மையார் சங்க கால மகளிரின் புலமையை பல மேற்கோள்களுடன் எடுத்துக்காட்ட பின்னர் சம்மதித்தார். சங்கரர் மேலும் பதினேழு நாட்கள் தொடர்ந்து விவாதித்து வெற்றி பெறும் நிலையில் இருந்தார். அப்பொழுது சரசவாணி பிரம்மசாரியான சங்கரரிடம் காம சாஸ்திரத்தைப் பற்றிக் கேள்வி கேட்டார். சந்நியாசியான சங்கரரால் அதற்குப் பதில் சொல்ல இயலவில்லை. 

சங்கரர் சரசவாணியிடம் தன் தோல்வியைத் தற்காலிகமாக ஒப்புக் கொண்டதுடன் தனக்கு ஒரு மாத காலம் அவகாசம் கொடுக்குமாறும் வேண்டினார். ஒரு மாத காலத்திற்குள் அவரின் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்வதாகவும் கூறிச் சென்றார். சரசவாணியும் அதற்குச் சம்மதித்தார்.

அதன் பிறகு சங்கரர் தன் சீடர்களுடன் காசிக்குச் சென்றார். இல்லறவியலைக் கண்டறியவும், சிற்றின்பத்தின் எல்லையை அறியவும், மது, மங்கை, மோகம், காமம் போன்ற கலைகளை அறியவும், சந்நியாசியான தன் உடலால் இன்பம் எதுவும் அனுபவிக்கக் கூடாது என்றும் முடிவு செய்த அவர் பரகாய பிரவேசம் (கூடு விட்டுக் கூடு பாய்தல்) செய்ய முடிவு செய்தார். 

இதற்காகத் தான் பிரவேசிக்கப் போகும் உடல் கிடைக்கும் வரை காத்திருக்க முடிவு செய்து ஆத்ம யோகத்தில் அமர்ந்தார். சங்கரரின் யோக நிலையில் அந்த நாட்டு மன்னன் அமரூகன் என்பவன் அளவுக்கதிகமாக மது அருந்தியதால் மரணமடைந்தது தெரிந்தது. அவன் அதிகமாக மது அருந்துவதுடன் காமப்பித்து பிடித்து பல கன்னியர்களைக் கொண்டு வந்து இன்பம் அனுபவித்து வந்தவன் என்பதும் தெரிந்தது. 

உடனே தன் சீடர்களில் முக்கியச் சீடரான பத்மபாதர் என்பவரை அழைத்து, “இந்த நாட்டு மன்னன் காமுகன், பல கன்னியர்களுடன் இன்பமுற்றவன். மது அருந்துபவன். அளவுக்கதிகமாக மது அருந்தியதால் அவன் இன்று இறந்து விட்டான். அவன் உடலில் தான் பிரவேசிக்கப் போகிறேன்” என்றார். 

இதைக் கேட்ட சீடர் பத்மபாதர், “தாங்கள் முற்றும் துறந்த சந்நியாசி மற்றும் ஞானி. தாங்கள் இறந்து விட்ட அந்த அரசன் உடலில் பிரவேசித்து அந்தப்புரத்து அழகிகளுடன் இருப்பதாலும், அரண்மனையில் கிடைக்கும் ஆடம்பர வாழ்க்கையில் வாழ்வதாலும் தங்கள் உண்மைத் தன்மைக்கு ஊறு ஏற்பட்டு விடாதா?” என்று கேள்விகளைக் கேட்டார்.

சங்கரர், “தேளாலும், பாம்பாலும் நமக்குப் பயம் உண்டாகிறது. நாமே தேளாகவும், பாம்பாகவும் மாறிவிடும் போது பயம் தேவையில்லை. நான் சரசவாணியின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதற்கு இதுவே சரியான வாய்ப்பு. அரசன் அமரூகன் உடலில் பிரவேசித்து அனுபவப்பூர்வமாக விடை அறிந்து கொள்வேன். ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளாகவே என் உடலுக்குத் திரும்பி விடுவேன். அதுவரை இந்த உடலை அகோபில குகையில் பாதுகாப்பாக மறைத்து வைத்திருங்கள்” என்று கூறியபடி கீழே படுத்தார். 

அந்த உடலிலிருந்து சங்கரரின் ஆவி பிரிந்து சென்று அரண்மனையில் இறந்து கிடந்த அரசன் அமரூகன் உடலுக்குள் பிரவேசித்தது. அமரூகன் உயிர் பெற்று எழுந்தான். அவனுக்குச் சிகிச்சையளித்த வைத்தியரும், அருகிலிருந்த அமைச்சரும் ஆச்சர்யமடைந்தனர். உடனே ராணி, அரசனும் தன் கணவனுமான அமரூகனைக் கட்டிப் பிடித்து ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டாள். அமரூகன் விரும்பும் மதுவை ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிக் கொடுத்தாள். அமரூகன் அதை வாங்கிக் கீழே ஊற்றி விட்டு இந்த விசத்தை இனி குடிக்க மாட்டேன் என்றான். ராணி மீண்டும் மீண்டும் ஊற்றிக் கொடுக்க அவனும் குடிக்க மாட்டேன் என்றவாறு கீழே ஊற்றிக் கொண்டேயிருந்தான்.

மரணத்துக்குப் பின்பு உயிர்த்தெழுந்த மன்னன் தன் எண்ணங்களாலும், குணநலன்களாலும் முற்றிலும் மாறியிருந்ததைக் கண்டு ராணிகளும், அமைச்சர்களும் மகிழ்ந்தனர். அரசனின் உடலில் இருப்பது அமரூகன் உயிரல்ல, வேறு ஏதோ ஒரு மகானின் உயிர் என்பதை உணர்ந்து கொண்டனர். மன்னனை அந்த மகானின் உயிருடன் அப்படியே வைத்துக் கொள்ள விரும்பினர். 

இதனால் சில தூதுவர்களை அனுப்பிச் சுற்றுப்புற காடுகளிலும், குகைகளிலும் யோக வல்லுனர், ஞானி ஒருவரின் உடல் எங்காவது ஒளித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்று தேடி அழிக்க உத்தரவிட்டனர். அவர்களும் உயிரற்ற உடல் எங்கிருந்தாலும் அழிக்கும் நோக்கத்துடன் சென்றனர். சர்வ சக்தி படைத்த மாயையின் வசமான சங்கரர் அரசிகளுடன் கூடி மகிழ்ந்து அம்ரூகன் பெயரால் அமரூகம் எனும் தனி காவியத்தையும் எழுதிக் கொண்டிருந்தார். இதனால் தாம் வந்த காரியத்தையும், தம் சீடர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியையும் மறந்திருந்தார். 

சங்கரர் அமரூகனின் உடலில் பிரவேசித்து ஒரு மாத காலமாகக்கூடிய நிலையில் குரு வராமல் போகவே அவருடைய சீடர்கள் அரசவையை அடைந்தனர். அவர்கள் மன்னர் முன் சில தத்துவப் பாடல்களைச் சொல்ல சங்கரருக்கு பூர்வாசிரம நினைவுகள் திரும்பியது. தான் எழுதிக் கொண்டிருந்த அம்ரூத காவியத்தைச் சீடர்கள் கையில் கொடுத்து விட்டுத் தம் உடலைத் தேடிப் புறப்பட்டார். அம்ரூகன் உடல் கீழே விழுந்தது. இதற்குள் அரச தூதுவர்கள் அகோபில குகையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சங்கரரின் உடலை எடுத்துச் சென்று எரியூட்டத் தொடங்கி இருந்தனர். இதையறிந்த சங்கரர் தன் யோக சக்தியினால் சிதையிலிருந்த தனக்குரிய உடலுக்குள் பிரவேசித்தார். அப்படியே சிதையில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீ அணைந்திடவும் வேண்டினார். மழை பெய்து தீ அணைந்தது.

அதன் பிறகு சங்கரர் சிதையிலிருந்து எழுந்து வந்தார். தான் எழுதிய அம்ரூக காவியத்துடன் மீண்டும் மண்டன மிஸ்ரருடைய இல்லத்திற்குச் சென்று சரசவாணியின் எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் தக்கவாறு பதிலளித்து வெற்றி பெற்றார். அவர் வெற்றி பெற்றதும் மண்டன மிஸ்ரர் மற்றும் அவரது மனைவி சரசவாணி இருவரும் சேர்ந்து தங்களுடைய செல்வம் அனைத்தையும் சங்கரருக்குக் கொடுத்தனர். தங்களைச் சீடராக ஏற்றுக் கொள்ளவும் வேண்டினர். சங்கரர் அதை அவ்வூரிலிருந்த ஏழை எளியவர்களுக்கும், இல்லாதவர்களுக்கும் பகிர்ந்தளித்தார். மண்டன மிஸ்ரருக்கு சுரேஷ்வராச்சார்யா என்ற பெயரில் சந்நியாச தீட்சை அளித்து சிருங்கேரிக்கு அழைத்துச் சென்று அங்கு இருந்த மடத்திற்கு பீடாதிபதியாக்கினார். சரசவாணியை சிருங்கேரி மடத்தின் சாரதையாக இருக்கச் செய்தார். (மண்டன மிஸ்ரர், சரசவாணி ஆகியோர் பிரம்மா, சரசுவதி ஆகியோரின் அம்சம் என்று சொல்கின்றனர்) 

சங்கரர் என்றாலே அவர் சைவ அல்லது வைதிக மதத்திற்கு மட்டுமே ஆச்சார்யார் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் சங்கரரை “ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சார்யர்” என்று சொல்வார்கள். அவர் காலத்தில் இந்து மதப் பிரிவுகளில் ஏகப்பட்ட வேற்றுமைகள் மற்றும் வேதத்தின் அடிப்படை ப்ரமாணத்தை ஏற்காத நிலையிருந்தது. மேலும் பெளத்த மற்றும் சமண சமயங்களால் பெருகிய வேற்றுமைகளால் இந்து மதம் அழிந்து போய்விடும் நிலையும் இருந்தது. இந்நிலையில் சங்கரர் இந்துமத பிரிவுகளிடையிலான சண்டை, சச்சரவுகளை குறைக்க முடிவு செய்தார். அவர் காலத்தில் இந்து மதத்தில் மட்டும் சுமார் 72 பிரிவுகள் இருந்தன. இந்த 72 பிரிவுகளையும் ஆராய்ந்து, பல பிரிவுகளை இணைத்தும், சில பிரிவுகளை ஒதுக்கியும் முடிவில், “சைவம், வைஷ்ணவம், காணாபத்யம், கெளமாரம், செளரம், சாக்தம்” என்று முக்கியமான ஆறு வழிமுறைகளை வகைப்படுத்தினார். அவை;

1. சைவம் – சிவனை வழிபடுபவர்கள் – சைவர்கள் 

2. வைணவம் – விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள் – வைணவர்கள் 

3. காணாபத்யம் – கணங்களுக்கு எல்லாம் அதிபதியான “கணபதி” வழிபாடு செய்பவர்கள் – காணாபத்யர்

4. கெளமாரம் – முருகனை வழிபடுபவர்கள் – கௌமாரர்கள்

5. சௌரம் – சூரியனை வழிபடுபவர்கள் – சௌரர்கள்

6. சாக்தம் – சக்தியை வழிபடுபவர்கள் – சாக்தர்கள்

இவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்ட ஆறு பிரிவுகளும் சொல்லும் பல பெயர்களும் இறைவன் ஒருவனையே சாரும் என்றும் இவையனைத்தும் சேர்ந்து ஷண்மதம் என்றும் சொன்னார்.
ஒவ்வொருவரின் விருப்பமும் ஒவ்வொரு வகைப்படும். அதனால், “இவர் மட்டுமே உனக்குக் கடவுள்” என்று எவரையும் கட்டாயப்படுத்தாமல், இந்த அறுவரில் எவரை விரும்பினாலும் அவரையே முழு முதற் கடவுளாகப் போற்றலாம்” என்று வழி காட்டுகிறது சங்கரரின் அத்வைதம். இதுபோல், “உன்னுடைய விருப்ப தெய்வமே மற்ற கடவுளாகவும் வடிவம் தாங்கி இருக்கின்றது என்றும் இந்தச் சித்தாந்தம் சொல்கிறது. ஆறு விதமான தெய்வ வழிபாடுகளைக் காட்டித் தந்த சங்கரர், அந்தந்தத் தெய்வங்களைப் போற்றுவதற்கான துதிகளையும் தானே இயற்றித் தந்தார்.

இந்நிலையில், சங்கரரின் தாய் வாழ்நாளின் இறுதிப்பகுதியில் இருப்பதை சங்கரருக்கு சிலர் தெரிவித்தனர். இதைக் கேள்வியுற்றதும் தாம் தாய்க்கு அளித்த வாக்குறுதியின் படி தம் சீடர்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொண்டு காலடிக்குத் திரும்பினார். தாய்க்கு வாக்களித்த படி “வெறுமனே” வர முடிந்ததே தவிர,குறித்த காலத்தில் வந்து கோ தானம், மந்திர ஜபம் எல்லாம் செய்து வைக்க அவரால் முடியவில்லை. அவர் தன் தாயின் கால்களைத் தொட்டு வணங்கியபடி, “மாத்ரு பஞ்சகம்” என்று உள்ளம் உருகும் ஐந்து பாடல்களைப் பாடினார்.

தாயின் வேண்டுகோளுக்கேற்ப சிவபெருமானிடம் தாயின் அந்திம காலம் சிரமமில்லாமல் இருக்க வேண்டினார். இவரின் வேண்டுதலை அறிந்த சிவபெருமான் சிவகணங்களை அனுப்பி வைத்தார். சிவகணங்களின் உருவங்களைக் கண்டு அஞ்சிய ஆர்யாம்பாள் சங்கரரிடம், தனக்குப் பயமாக இருக்கிறது சிவகணங்களுடன் கைலாசம் செல்ல முடியாது என்றும் மறுத்தார். உடனே சங்கரர் விஷ்ணுவை வேண்டினார். விஷ்ணுவின் தூதுவர்கள் அவரது தாயாரை வைகுண்டம் அழைத்துச் சென்றனர். 

பழமைவாதிகளான நம்பூதிரி பிராமணர்கள் சன்னியாசியான சங்கரரை இறுதிச் சடங்கு செய்யக் கூடாது என்று தடுத்தனர். நம்பூதிரி பிராமணர்களின் உத்தரவை மீறி அவருக்கு உதவவும் அங்கிருந்த பலரும் மறுத்தனர். அவருடைய தாயின் இறுதிச் சடங்கிற்கு நெருப்பைக் கூட அளிக்க மறுத்தனர். ஆனால் சங்கரர் தன் தாய்க்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிப்படி தானே தனியாகத் தன் தாயின் உடலைப் புழக்கடைக்கு எடுத்துச் சென்று வைத்து, வாழைமரப் பட்டைகளைக் கொண்டு அடுக்கி அதைத் தன் யோக சக்தியினால் எரியூட்டினார். 

அதன் பின்பு சிருங்கேரிக்கு திரும்பிய சங்கரர் தன்னைப் பின்பற்றியவர்களுடன் சேர்ந்து அத்வைத தத்துவத்தைப் பிரசாரம் செய்தவாறு இந்திய தேசத்தின் கிழக்குக் கடற்கரையோரமாக தல யாத்திரை மேற்கொண்டார். பூரியில் கோவர்தன மடத்தை நிறுவினார். பின்னர் துவாரகைக்குச் சென்று அங்கு சங்கர மடத்தை நிறுவினார். 

மண்டன மிஸ்ரருக்கு “சுரேஷ்வராச்சார்யா” என்ற பெயரில் சந்நியாச தீட்சை அளித்து சிருங்கேரி மடத்திற்கு பீடாதிபதியாக்கியது போல் பிற சீடர்களான பத்மபாதர், ஹஸ்தாமலகர், தோடகாசார்யா என்ற மூவருக்கும் முறையே ஜகன்னாத மடம், துவாரகாமடம், ஜோஷியோ மடம் ஆகியவற்றின் பீடாதிபதிகளாக நியமித்தார்.

சங்கரரின் சந்நியாச தர்மத்தைப் பின்பற்றியவர்களில் முக்கியமான பத்து பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினார். அவர்கள் தம் ஆசிரமப் பெயரின் பின்னால் சரஸ்வதி, பாரதி, புரி (சிருங்கேரி மடம்), தீர்த்தர், ஆசிரம (துவாரகா மடம்), கிரி, பர்வத, சாகர் (ஜோஷி மடம்), வன, ஆரண்ய (கோவர்தன மடம்) என்று இணைத்துக் கொள்ளுமாறு செய்து “தசநாமி சந்நியாசிகள்” என்ற அமைப்பையும் உருவாக்கினார். இவர்களில் ஆழமான வேதாத்தியானமும், தியானமும் செய்து தன்னை உணர்ந்தவர்கள் பரமஹம்சர்கள் என்றழைக்கப்பட்டனர். 

“சிவானந்த லஹரி” பாடி தம் பக்திப் பரவசத்தை அமுத தாரை வடிவில் உலகிற்கு வழங்கிய சங்கரர், உஜ்ஜயினிக்குச் சென்று மனிதர்களைக் கொன்று குவித்த பைரவர்களை வென்றார். காஞ்சிபுரத்திற்குச் சென்று சாக்தர்களை வென்று கோவில்களைப் புனிதப்படுத்தினார். திருவிடைமருதூருக்குச் சென்று அங்குள்ள ஈசன் கோவிலில் தம் சித்தாந்தத்தை நிலை நிறுத்தினார். திருப்பதிக்குச் சென்று ஏழுமலையான் மீது “விஷ்ணு பாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்திரம்” பாடி யந்திரங்களை கர்ப்பகிருகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்து கோவிலை கணக்கற்ற பக்தர்கள் தேடி வருமாறு செய்தார்.

கொல்லூரில் மூகாம்பிகை கோவிலுக்கு சங்கரர் செல்கையில், காது கேட்காத, பேச முடியாத ஒரு அறிவு மிக்க அந்தணச் சிறுவனுக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்து ‘ஹஸ்தாமலகன்’ என்று பெயரிட்டு தன்னுடைய முக்கியச் சீடர்களில் ஒருவராக்கிக் கொண்டார். கிரி என்ற சிறுவனை மந்தப் புத்தியுள்ளவன் என்று பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்க அவனை “தோடகாஷ்டகத்தை” சொல்ல வைத்து “தோடகர்” என்று பெயரிட்டார்.

இவர் எழுதிய “சரீரிக் பாஷ்யா”, “சனட் சுஜாத்தியா”, “சஹஸ்ரநாம அத்யாயா”, “விவேக சூடாமணி”, “ஆத்ம போதா”, “அபரோக்ஷ அநுபூதி”, “ஆனந்த லஹரி”, “ஆத்ம அனாத்ம விவேக”, “த்ருக் த்ருஷ்ய விவேக”, “பஜகோவிந்தம்”, “உபதேச சஹஸ்ர” போன்ற பல நூல்கள் இன்றும் இந்து சமய ஆன்மிக ஈடுபாடுடைய பலருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கின்றன.

இப்படி சங்கரரின் அற்புதங்கள் எத்தனையோ உண்டு. இந்தியா முழ்வதும் யாத்திரை சென்று பல அற்புதங்கள் நிகழ்த்திய மகான் சங்கரர் கடைசியாக இமயமலையை நோக்கிச் சென்று பத்ரியில் ஒரு கோவிலைக் கட்டினார். அங்கிருந்து உயர்ந்த இடத்தில் இருந்த கேதார்நாத்தில் ஒரு குகைக்குள் சென்ற சங்கரர் தன்னுடைய முப்பத்திரண்டாம் வயதில் ஈசனுடன் கலந்தார். முப்பத்திரண்டு வயதிற்குள் முக்தியடைந்த அவர் இன்றும் இந்து சமயத்தவர் பலராலும் நினைவில் கொள்ளப்படுகிறார்.

 

Thanks n Regards

Jeevanandam K

 

இந்திய அரசியலமைப்பு


 

இந்திய அரசியலமைப்பு – 1

இந்திய அரசியலமைப்பு

 இந்தியாவின் முதல் அரசியலமைப்பு சபைக் கூட்டம் டிசம்பர்- 9, 1946-ம் ஆண்டு நடை பெற்றது. 
   இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் நவம்பர் 26, 1949. 
  நமது நாட்டில் பொது நல அரசு அமைப்பதற்கும் இவைகளே வழிகாட்டி வருகின்றன.
  தென் ஆப்பிரிக்கா: பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் சட்டத் திருத்த முறை.

அரசியல்அமைப்புசட்டத்திருத்தங்கள்

 அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது அரசிய லமைப்பில் அடங்கியுள்ள வகையங்களைக் குறிக்கும். 
 இந்திய அரசியலமைப்பிற்கு முகப்புரை வழங்கிய பெருமை ஜவஹர்லால் நேருவைச் சாரும்.

இந்தியஅரசும்அதன்எல்லைகளும்:

 அடிப்படை உரிமையை நெருக்கடி கால அறிவிப்பின் மூலம் குடியரசுத் தலைவர் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க முடியும். 

அடிப்படைக் கடமைகள்

 மாநிலங்கள் அவைக்கான தேர்தல் மறைமுகமானது.
 சட்டங்கள் இயற்றும் அதிகாரங்களோடு நாடாளுமன்றத்திற்கு அரசியலமைப்பு திருத்தம் கொண்டு வரும் அதிகாரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர்கள் (Sessions of Parliament) :

குடியரசுத்தலைவரின்அதிகாரங்கள்

1.
நிர்வாக அதிகாரங்கள்

 இவரது அங்கீகாரம் இல்லாது எந்த மசோதாவும் சட்டமாகாது. 
 ஆங்கிலோ – இந்தியர் சமூகத்தினர் சட்டப் பேரவையில் பிரதிநிதித்துவம் பெறத்தவறினால் ஆங்கிலோ இந்தியர் சட்டப் பேரவையில் உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்படுகின்றார். 

 மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், மாவட்ட நீதி பதிகள், தலைமை வழக்குரைஞர் ஆகியோரையும் ஆளுநரே நியமனம் செய்கின்றார். 

 முதலமைச்சர் கட்சித் கொறடாக்களையும் நியமனம் செய்கின்றார். 

அமைச்சர்குழு சட்டமன்ற உறுப்பினரல்லாத ஒருவரும் அமைச் சராக நியமிக்கப்படலாம். ஆனால் அவர் ஆறுமாத காலத்திற்குள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.

உச்சநீதிமன்றம் இந்திய உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதியையும் மற்றும் இருபத்தைந்து நீதிபதிகளையும் கொண்டிருக்கும்.  தலைமை நீதிபதியும் மற்ற நீதிபதிகளும் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுவார்கள். உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் அறுபத்தைந்து வயது நிறைவுபெறும் வரை பதவி வகிப் பார்கள்.  உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பு (Jurisdiction of supreme court) அடிப்படை உரிமைகள் செயலாக்குவது தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதலேற்பு அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டது. உச்சநீதிமன்றம் இந்த உரிமைகள் தொடர்பாக பணிப்புரைகள் (உண்ழ்ங்ஸ்ரீற்ண்ர்ய்ள்) ஆணைகள் (ஞழ்க்ங்ழ்ள்) அல்லது நீதிப்பேராணைகள் (ரழ்ண்ற்ள்) பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தைக் கொண் டுள்ளது.

உள்ளாட்சி அல்லது பஞ்சாயத்துராஜ் பஞ்சாயத்து இராஜ்யம் 1959-ம் ஆண்டு அக் டோபர் திங்கள் 2-ம் நாளன்று பண்டித ஜவ ஹர்லால் நேருவினால் துவக்க செய்த முதல் மாநிலங்கள் ஆந்திரப் பிரதேசமும் ராஜஸ் தானும் ஆகும்.   அரசியலமைப்பின் 73-வது மற்றும் 74-வது திருத்தங்கள் 1992-ம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்களில் இயற்றப்பட்டன. 1993-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள்  73-வது திருத்தத்தின்கீழ் 11-வது இணைப்புப் பட்டியல் 29 வகை அதிகாரங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றின்மீது முழுமையான அதிகாரத்தைப் பஞ்சாயத்துக்கள் பெற்றுள்ளன.  12-வது இணைப்புப் பட்டியல் 18 வகை அதி காரங்களை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு களைக் கொண்டுள்ளன.  ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு கிராம சபைக்கும் மற்றும் கிராமம் இடைப்பட்ட மற்றும் மாவட்ட நிலைகளில் பஞ்சாயத்துக்கள் அமையப்பெறவும் 73-வது திருத்தம் வகை செய்கின்றது. 

அவசர நிலைகள் இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலைகள் – மூன்று

1. தேசிய நெருக்கடி நிலை

2. மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி

3. நிதி நெருக்கடி நிலை தேசிய நெருக்கடியை (National Emergency) விவரிக்கும் ஷரத்து – ஆழ்ற் 352 தேசிய நெருக்கடி நிலையை அறிவிப்பவர் – ஜனாதிபதி தேசிய நெருக்கடி நிலையை அறிவிப்பதற்கான காரணங்கள்

1. போர்

2. போர் மூலம் அபாயம்

3. வெளிநாட்டவர் ஆக்கிரமிப்பு

4. வெளிநாட்டவர் ஆக்கிரமிப்பிற்கான அபாயம்

5. உள்நாட்டுக் கலவரம் தேசிய நெருக்கடியின் கால அளவு 6 மாதங்கள் மட்டும்.
  6 மாதத்திற்குப் பிறகு, மேலும் 6 மாதத்திற்கு நீட்டிக்க அதிகாரம் பெற்றவர் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி ஆட்சியை குறிக்கும் ஷரத்து – ஆழ்ற் 356 ் முதன்முதலில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலான வருடம் 1951 முதன்முதலில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல் படுத்தப்பட்ட மாநிலம் பஞ்சாப் இந்தியாவில் இதுவரை ஜனாதிபதி ஆட்சி 102 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அதிக முறை ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்ட மாநிலம் பஞ்சாப்இந்தியாவில் அதிகமுறை ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்தியவர் இந்திராகாந்தி நிதி நெருக்கடி நிலையைப் பற்றிக் கூறும் ஷரத்து- ஆழ்ற் 360 நிதி நெருக்கடி நிலை பயன்படுத்தப்படும்போது பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி பெறவேண்டிய கால அளவு 6 மாதங்கள் நிதி நெருக்கடி நிலைக்கு ஆறுமாதத்திற்கு ஒருமுறை பாராளுமன்ற அனுமதி தேவையில்லை. நிதி நெருக்கடி நிலை இந்தியாவில் ஒருமுறை கூட பயன்படுத்தப்படவில்லை. 1. மாநில அரசுப் பணியாளர்களின் (உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட) சம்பளம் குறைக்கப்படும். 2. மத்திய அரசின் பணியாளர்களின் (உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட) சம்பளம் குறைக்கப்படும்.நெருக்கடி நிலையின்போது பாதிக்கப்படாத அடிப்படை உரிமை ஆழ்ற் 21

நிதி ஆணையகம் நிதி ஆணையகத்தை நிர்மாணிப்பவர் – ஜனாதிபதி  நிதிஆணையத்தின் பதவிக்காலம் – 5 ஆண்டுகள் நிதி ஆணையகத்தின் மொத்த உறுப்பினர்கள் – 5 பேர் நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் – ஐவரில் ஒருவர் தலைவராக நியமிக்கப்படுவர் நிதி ஆணையகம் என்பது – இந்திய அரசியல் அமைப்பின்படி அமைக்கப்பட்டது. முதல் நிதி ஆணையகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு – 1951 முதல் நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் – கே.சி. நிகோய் பத்தாவது நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் – கே.சி. பந்த் பதினோராவது நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் – ஏ.எம். குஸ்ரோ நிதிக்குழுவின் முக்கியப் பணிகள்: மத்திய – மாநில அரசுகளுக்கிடையே வரி ஆதாரங்களைப் பிரித்துக் கொடுப்பது மத்திய அரசினால் மாநில அரசுகளுக்கு கொடுக்கப்படும் நிதி உதவியை பெறுவதற்கான விதிமுறைகளை வகுப்பது

தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையகம் என்பது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு. தேர்தல் ஆணையகம் அமைக்கக் காரணமான அரசியல் சாசனம் ஆழ்ற் லி 324 தேர்தல் ஆணையகம் என்பது மூன்று நபர் கமிஷன் ஆகும். தேர்தல் ஆணையகத்தின் மூன்று ஆணையர் களுக்கும் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் சமம். தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் சாசனத்தின்படி பாதுகாப்பப்படும் ஷரத்து ஆழ்ற் லி 324 (5)  தேர்தல் ஆணையர்களின் பதவிக்காலம் 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை ் தேர்தல் ஆணையகத்தின் ஆணையர்களை நியமிப்பவர் ஜனாதிபதி.  ஜனாதிபதி, உபஜனாதிபதி, லோக்சபா, ராஜ்யசபா தேர்தல்களை நடத்தும் பொறுப்பை பெற்றது தேர்தல் ஆணையகம்.  தேர்தலின்போது வாக்குசீட்டுகளைப் பாதுகாப்பது மற்றும் சீரமைக்கும் பணியைச் செய்வது தேர்தல் ஆணையகம்புதிய கட்சிகளைப் பதிவு செய்வது மற்றும் தேர்தல் கட்சிகளை அங்கீகரிப்பது – தேர்தல் ஆணையகம்.  முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் கட்சிகளுக்கு இடையே ஏற்படும் தகராறுகளைத் தீர்க்கும் பொறுப்பைப் பெற்றது – தேர்தல் ஆணையகம்.  கட்சியில் பிளவு தோன்றினால் தாய் கட்சியை யும் புதுக் கட்சியையும் தீர்மானிப்பது – தேர்தல் ஆணையகம் ஆகும்.

திட்டக்குழு திட்டக்குழுவின் தலைவர் – பிரதமர் திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் – மாநில முதலமைச்சர்கள் திட்டக்குழு என்பது – ஒரு ஆலோசனைக் குழு தற்போதைய திட்டக் குழுவின் தலைவர் – பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தற்போதைய திட்டக் குழுவின் துணைத்தலைவர் மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா  ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் மீதான ஆலோசனையைத் தரும் அமைப்பு – திட்டக்குழு

தேசிய வளர்ச்சிக்குழு தேசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் – பிரதமர் ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் நடைமுறைப் படுத்தப்பட முடிவான அங்கீகாரம் தரவேண்டிய அமைப்பு – தேசிய வளர்ச்சிக்குழு ஆகும்.

இணைப்புப் பட்டியல்கள ் தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள பட்டியல்களில் எண்ணிக்கை 12 ஆகும்.  அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட போது இருந்த பட்டியல்களின் எண்ணிக்கை 8 தான்.  1951, 1985, 1992, 1992 ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு பட்டியல்கள் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத் தங்கள் மூலம் பின்னர் இணைத்துக் கொள்ளப் பட்டன. 

பட்டியல் -1

இந்திய யூனியனின் அடங்கியுள்ள மாநிலங் களையும், மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகளையும் பற்றி விவரிப்பது முதல் பட்டியலாகும். தற்சமயம் 28 மாநிலங்களும், 6 மத்திய ஆட்சிப் பகுதிகளும் (யூனியன் பிரதேசங்கள்) ஒரு தேசிய தலைநகர் பகுதியும் இந்தியாவில் உள்ளன.

பட்டியல் -2

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர், துணைக் குடியர சுத் தலைவர், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை சபாநாயகர்கள், உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மாநில ஆளுநர்கள், தலைமைக் கணக்காய்வர், சட்டமன்றத் தலைவர் ஆகியோரது சம்பளம் மற்றும் பிற வசதிகள் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஐந்து பிரிவுகளைக் கொண்டது.

பட்டியல் -3

பதவிப்பிரமாணம் மற்றும் உறுதி மொழிகள் பற்றி விளக்குவது மூன்றாவது பட்டியலாகும். மத்திய மாநில அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தலைமைக் கணக்காய்வர் ஆகியோரது பதவிப்பிரமாணம், இரகசியக் காப்புக் பிரமாணம் மற்றும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய உறுதிமொழிகள் இப்பட்டியலில் விளக்கப் பட்டுள்ளன.

பட்டியல் -4

மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர்கள் ஒதுக்கீடு தொடர்பானது நான்காவது பட்டியல். மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் மாநிலங்களவையில் (ராஜ்யசபா) உறுப்பினர் களைப் பிரித்தளிப்பது பற்றிய விளக்கம் தரப்படுகிறது

பட்டியல் -5

தாழ்த்தப்பட்டோர் (SC) மற்றும் பழங்குடி மக்கள் (ST) வாழும் பகுதிகளின் கட்டுப்பாடும் நிர்வாகமும் பற்றி விளக்குகிறது. பாராளுமன்றத் தில் எளிதான மெஜாரிட்டி மூலம் இப்பட்டியல் களைத் திருத்த இயலும் என்பது குறிப்பிடத் தகுந்தது.

பட்டியல் -6

அசாம், மேகாலயா, மிசோரம் மாநிலங்களில் பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளின் நிர்வாகம் பற்றி ஆறாவது பட்டியல் விவரிக்கிறது.இப்பட்டியலும் எளிமையான மெஜாரிட்டி மூலம் பாராளுமன்றத்தில் திருத்தப்படலாம்.

பட்டியல் -7

மத்திய – மாநில அரசுகளின் அதிகாரம் செயல்பாடுகள் பற்றி ஏழாவது பட்டியல் விளக்குகிறது. இதில் மூன்று பட்டியல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

(
) மத்தியப் பட்டியல்

இது மத்திய அரசுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள் பற்றியது. மத்தியப் பட்டியலில் மொத்தம் 97 துறைகள் உள்ளன. இவற்றில் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் கொண்டது மத்திய அரசு, பாதுகாப்பு, அணுசக்தி, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், விமான, கப்பல் போக்குவரத்துக்கள், காப்பீட்டுக் கழகங்கள், மக்கள்தொகை, நதிகள், தொலைபேசி, பண அச்சடிப்பு இது போன்ற முக்கியமான 97 துறைகள் மத்திய அரசின் அதிகாரத்தில் உள்ளன.

() மாநிலப்பட்டியல்

இது மாநில அரசுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள் பற்றியது. ஆரம்பத்தில் மாநிலப் பட்டியலில் இருந்த துறைகள் 66. இவற்றில் கல்வியும், விளையாட்டும் பொதுப்பட்டியலுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டமையால், தற்போது 64 துறைகள் மட்டுமே மாநில அரசின் அதிகாரத்திற்குள் வருகின்றன. விவசாய வருமானவரி, நகராட்சி. சிறைச்சாலைகள், சுங்கக் கட்டணங்கள், கேளிக்கை வரி போன்ற 64 துறைகள் மாநிலப்பட்டியலில் உள்ளன. இத்துறைகளில் சட்டம் இயற்றும் உரிமை பெற்றவை மாநில அரசுகள்.

(
) பொதுப்பட்டியல்

இது மத்திய அரசுக்கும், மாநில அரசுகளுக்கும் உள்ள பொதுவான அதிகாரங்களைப் பற்றிப் பேசுகிறது. பொதுப் பட்டியலின் தொடக்கத்தில் 47 துறைகள் இருந்தன. கல்வியும் விளையாட்டும் தற்போது பொதுப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டதால் தற்போது பொதுப்பட்டியலில் உள்ள துறைகள் மொத்தம் 49. காடுகள், மின்சாரம், தொழிற்சாலைகள், உணவுப் பொருட்கள், திருமணம், கல்வி, விளையாட்டு உட்பட 49 துறைகள்மீது சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் பெற்றவை மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் ஆகும்.

பட்டியல் -8

அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 22 மொழிகளைப் பற்றி விவரிப்பது எட்டாவது பட்டியல் ஆகும். அசாம், பெங்காளி, குஜராத்தி, இந்தி, கன்னடம், காஷ்மீரி, கொங்கணி, மலையாளம், மணிப்புரி, மராத்தி, நேபாளி, ஒரியா, பஞ்சாபி, சமஸ்கிருதம், சிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, உருது, மைதிலி, போடோ, சாந்தலி, டோக்ரி என்பன எட்டாவது பட்டியல் குறிப்பிடும் மொழி களாகும். 2003-ம் ஆண்டு மைதிலி, போடோ, சாந்தலி, டோக்ரி ஆகிய நான்கு மொழிகள் இப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன.

பட்டியல் -9 :

நீதிமன்றங்களின் மறுபரிசீலனைக்கு அப்பாற் பட்ட சட்டங்களைப் பற்றி விவரிப்பது ஒன்பதா வது பட்டியலாகும். அரசியல் சட்டத்திருத்தம் -1 இன் மூலம் 1951-ம் ஆண்டு இப்பட்டியல் இணைக் கப்பட்டது. நிலக்குத்தகை, நிலவரி, ரயில்வே, தொழிற்சாலைகள் இது போன்றவற்றின் சட்டங் களும் ஆணைகளும் இதில் உள்ளன. 9-வது பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட முதல் சட்டம் ஜமீன் தாரி ஒழிப்புச் சட்டமாகும். தமிழ்நாட்டில் 69% பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் மசோதா 1993-ல் 85-வது சட்டத்திருத்தத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டு இப்பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பட்டியல் -10 :

கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம் பற்றி விவரிப்பது பத்தாவது பட்டியலாகும். 1985-ம் ஆண்டு 52-வது சட்டத் திருத்தத்தின் மூலமாக இப்பட்டியல் அர சியலமைப்பில் இணைக்கப்பட்டது. இச்சட்டப்படி பாராளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாய்க்கட்சியை விட்டு விலகி புதிய கட்சியில் சேர்ந்தாலோ, புதிய கட்சியை உருவாக்கினாலோ அவரது உறுப்பினர் பதவியை இழக்க நேரிடும். மூன்றில் ஒரு பங்கு கட்சியினர் தாய்கட்சியை விட்டு விலகினால் அச்சமயம் பதவி பறிபோகாது. அது கட்சிப்பிளவு எனக் கருதப்படும்.

பட்டியல் -11 :

பஞ்சாயத்து மற்றும் ஊராட்சி நிறுவனங் களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுய ஆட்சி அதிகாரம் பற்றி பதினோராவது பட்டியல் விளக்குகிறது. 1992-ம் ஆண்டு, 73-வது சட்டத் திருத்தத்தின்படி, 29 துறைகளில் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டியல் -12:

இது நகர்பாலிகா மற்றும் நகரப்பஞ்சாயத்து களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுய அதிகாரம் தொடர்பானது பனிரெண்டாவது பட்டியலாகும். 1992-ல் 74 சட்டத்திருத்தத்தின்படி, இது அர சியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது. நகரப் பஞ்சாயத்துக்கள் 18 துறைகளில் பெற்றுள்ள அதிகாரங்கள் பற்றி இப்பட்டியலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

எதிர்த்து வழக்கு போடுவதையும் இது தடை செய்தது.

இந்திய மொழிகள் இந்தியாவில் 1652-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் உள்ளன. ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலான மக்கள் 33 மொழிகளை பேசுகின்றனர். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற மொழிகள் தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் முக்கிய மொழிகள் ஆகும். இந்தி, மராத்தி, குஜராத்தி, பஞ்சாபி போன்ற மொழிகள் வட இந்தியாவில் பேசப்படும் முக்கிய மொழிகள் ஆகும். இந்தியாவில் பொதுவான இணைப்பு மொழியாக ஆங்கில மொழி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை 22 ஆகும்.
 அமைச்சகத்திலிருந்து ஆளுநருக்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு தகவலும் முதலமைச்சரின் வாயிலாகவே செல்ல வேண்டும். முதலமைச்சரின் நம்பிக்கையை ஓர் அமைச்சர் இழப்பாராயின், அவர் பதவி விலக வேண்டும். முதலமைச்சரின் தலையாய பணி தனது அமைச் சரவையை அமைப்பதாகும்.  அரசியலமைப்பின் 164-ம் அங்கத்தின் கீழ் முதலமைச்சரையும் முதலமைச்சரின் பரிந்துரை மீது அனைத்து அமைச்சர்களையும் ஆளுநர் நியமனம் செய்கின்றார்.  மாநிலத்தின் பெயரளவிலான ஒரு தலைவராக ஆளுநர் உள்ளார். உண்மை செயலாக்க அதிகாரங்கள் யாவும் முதலமைச்சரின் தலைமையிலான ஓர் அமைச்சர் குழுவினால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.  அமைச்சரவையின் தலைவர் முதலமைச்சராவார்.  ஒரு நபரின் தண்டனையைக் குறைக்கவும் அல் லது அதை நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி வைக்கவும் அல்லது குற்ற மன்னிப்புகள் வழங்க வும் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், மரண தண்டனையை மன்னிக்கும் அதிகாரத்தை அவர் பெற்றிருக்கவில்லை.

முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்படும் ஒரு சட்டம் பெற்றுள்ள அதே சக்தியை ஆளுநரால் பிறப் பிக்கப்படும் அவசரச் சட்டமும் பெற்றுள்ளது. மாநிலத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்களையும் அவர் நியமனம் செய்கின்றார்.  சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுள் ஆறில் ஒரு பங்கினரையும் சட்டப் பேரவையில் ஆங்கிலோ இந்தியச் சமுதாயத்தைச் சார்ந்த ஒன்று அல்லது இரண்டு உறுப்பினர்களையும் ஆளுநர் நியமிக்கிறார்.  ஆளுநரின் கலந்தாலோசிப்புடன் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர்.  முதலமைச்சரை ஆளுநர் பதவியில் அமர்த்து கின்றார். முதலமைச்சரின் அறிவுரையின்படி ஏனைய அமைச்சர்கள் அவரால் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர். மாநில அரசாங்கத்தின் செயலாட்சி அதிகாரங் கள் அனைத்தும் ஆளுநரிடம் ஒப்படைக்கப் பட்டுள்ளன.  ஆளுநருக்குரிய தகுதிகள், பதவிக்காலம், தனிச் சலுகைகள் மற்றும் பலவற்றை அரசியலமைப்பு விவரிக்கின்றது.  மாநில ஆளுநரின் பதவிக்காலம் பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுகளாகும். ஆனால் அவர் குடியரசுத் தலைவர் மனநிறைவைப் பெற்றுள்ள காலம் வரை பதவி வகிக்கின்றார்.  ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்படுவதற்கு முன் னர் மாநில முதலமைச்சர் கலந்தாலோசிக்கப் படுகின்றார். மாநிலச் சட்டப்பேரவைச் சபாநாயகரின் கடமைகள், அதிகாரங்கள், சலுகைகள் யாவும் மக்களவைச் சபாநாயகர் பெற்றுள்ளவை களுக்குப் பெருவாரியாக ஒத்துள்ளன. 

ஆளுநர் சட்டப் பேரவை தனது உறுப்பினர்களுள் இருவரை முறையே சபாநாயகராகவும், துணைச் சபாநாயகராகவும் தேர்ந்தெடுக்கின்றது.  சட்டப் பேரவையின் அனுமதியின்றி அதன் கூட்டங்களில் அறுபது நாட்களுக்குப் பங்கேற் காத ஓர் உறுப்பினரின் பதவியைப் பேரவை பறிக்கலாம். 

சபாநாயகர் சட்டப் பேரவையின் ஓர் உறுப்பினராக இருக்க குறைந்தது 25 வயதடைந்தவராயிருத்தல் வேண்டும்.  இதில் சிக்கிம் மாநிலச் சட்டப்பேரவை ஒரு விதிவிலக்காகும். அங்கு 30 உறுப்பினர்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. சட்டப்பேரவையின் அதிகபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 500-க்கு மிகையின்றியும் குறைந்த பட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 60-க்குக் குறைவின்றியும் இருத்தல் வேண்டும்.  வயது வந்தோர் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில், சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலிருந்து மக்களால் நேரிடையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப் பினர்களை அது கொண்டுள்ளது. சட்டப் பேரவையின் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும். ஆனால் அது முன்கூட்டியே கலைக்கப்படலாம். நாட்டில் நெருக்கடி நிலை நிலவும் பட்சத்தில் அதன் ஆயுட்காலம், நாடாளுமன்றச் சட்டத்தினால் நீட்டிக்கப் படலாம். சட்டப் பேரவையின் உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மக்கள் தொகையைச் சார்ந்து வேறுபடுகின்றது.  சட்டப் பேரவை ஓர் உண்மையான மக்கள் அவையாகும்.  ஒரு மாநிலத்தின் சட்டமன்ற மேலவையை உருவாக்க அல்லது நீக்க அரசியலமைப்பின் அங்கம் 169-ன் கீழ் மூன்றில் இரண்டு பங்குப் பெரும்பான்மையுடன் ஒரு தீர்மானத்தைச் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலச் சட்டப்பேரவை நிறைவேற்ற வேண்டும். 

மாநிலச் சட்டப் பேரவை மாநிலச் சட்டமன்றம் ஓரவை அல்லது ஈரவை யைக் கொண்டிருக்கலாம். அவை சட்டப் பேரவை அல்லது விதான் சபா என்றும் சட்டமேலவை அல்லது விதான் பரிஷத் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.  மாநில அமைச்சர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ளவர்கள் துணை அமைச்சர்கள் எனப் படுவர்.

மாநிலச் சட்ட மேலவை மாநில அமைச்சர்களில் சிலர் சில துறைகளில் தனித்துப் பொறுப்பு வகிக்கிறார்கள்.   காபினெட் என்பது சிறிய குழுவாயினும் அது அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் மிக்க உறுப்பாகும்.  அமைச்சர்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படு கிறார்கள். அவை,

1. காபினெட் அமைச்சர்கள் 2. மாநில அமைச் சர்கள் 3. துணை அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள், மக்கள் அவைக்கு தனித்தனி யாகவும், கூட்டமாகவும் பொறுப்புடையவர்கள். குடியரசுத் தலைவர் மக்கள் அவையில் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர் கொண்ட கட்சியின் தலைவரை அழைத்து பிரதமராக நியமித்து அமைச்சரவையை அமைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்வார்.

அமைச்சரவை பிரதமர் அரசாங்கத்தின் செயல்பாட்டுத் தலைவர், நிர்வாகத் துறையின் தலைவருமாவார்.  மாநிலங்களவையில் ஒட்டெடுப்பின் போது சமநிலை ஏற்படும் போது மட்டும், ஒட்டுப் போடும் உரிமை பெற்றவர் துணைக் குடியரசுத் தலைவர்.

பிரதமர் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தைக் குடியரசுத் தலைவரிடம்தான் கொடுக்க வேண்டும். துணைக் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்காக எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் போட்டி இடலாம்.

துணைக் குடியரசுத் தலைவர் ஐந்தாண்டு காலம் பதவி வகிப்பார். துணைக் குடியரசுத் தலைவர்மீது குற்ற விசாரணை ஒன்றை மாநிலங்கள் அவையில் தாக்கல் செய்து மக்களவையிலும் அது நிறைவேற்றப்பட்டால் அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படலாம்.  பாராளுமன்றத்தின் இரண்டு அவை உறுப்பினர் களைக் கொண்ட வாக்காளர் குழுமம் (Electoral College) மூலமாக, விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் ஒற்றை வாக்குமுறை மூலமாக, துணைக் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப் படுவார். இதில் இரகசிய வாக்களிப்பு முறை பின்பற்றப்படுகிறது. குடியரசுத் தலைவர் இறக்க நேரிட்டாலோ, பதவி காலியாகும் போதோ, நீக்கப்பட்டாலோ, அப் பதவி காலியாக இருக்கும் போதோ அப் பதவியை ஏற்பவர் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.ராஜ்யசபாவின் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவ தில்லை. இந்தியத் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் தமது பதவியின் வாயிலாகவே ராஜ்யசபாவின் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறார்.  துணைக் குடியரசுத் தலைவர் ஐந்தாண்டு காலம் பதவி வகிப்பார்.  நிதி நிலை மிகவும் மோசமாகும் போது குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கலாம்.

துணைக் குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களில் அரசியலமைப்பு இயங்குமுறை செயலற்றுப் போகும் போது மாநில நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கலாம். போர் அல்லது அயல்நாட்டு ஆக்கிரமிப்பு அல்லது ஆயுதம் தாங்கியோரின் தேசிய நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கலாம்.  அரசியலமைப்பு சட்டங்கள் பற்றிய சந்தேகம் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஏற்பட்டால் அவர் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி விளக்கம் பெற இயலும்.

5.
நெருக்கடி நிலை தொடர்பான அதிகாரங்கள்: குற்றவாளிகள் எவரையும் மன்னிக்கவோ தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கவோ, குறைக் கவோ குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் உண்டு, மரண தண்டனையில் இருந்து மன்னிப்பு வழங்கும் அதிகாரத்தை பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர்.  இந்தியாவின் நிதி ஆணையகத்தை (Finance Commission) அமைக்கும் பொறுப்பு இவருக்கு உண்டு.

4.
நீதி தொடர்பான அதிகாரங்கள் : இந்திய அரசின் எதிர்பாராத செலவு (Contingency Fund) நிதிக்குப் பொறுப்பானவர் குடியரசுத் தலைவர்.  நிதி மசோதாவை பாராளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவரின் முன் அனுமதியின்றி தாக்கல் செய்ய இயலாது. பாராளுமன்றம் கூடாதபோது அவசரச் சட்டத்தைப் பிறப்பிக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரமுள்ளது.

3.
நிதி தொடர்பான அதிகாரங்கள்  பாராளுமன்றத்தைக் கலைக்கும் அதிகாரமும் குடியரசுத் தலைவருக்கு உண்டு. மாநிலங்களவை 12 உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்யவும், மக்களவையில் 2 ஆங்கிலோ – இந்திய இனத்தினரை நியமனம் செய்யவும் அதிகாரம் அவருக்கு உண்டு.  பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அவையையோ ஒத்திப்போடவோ அல்லது கூட்டங்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வரவோ அதிகாரம் பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர்.  பாராளுமன்றத்தைக் கூட்டும் உரிமை பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.  இந்தியத் தலைமை வழக்கறிஞர், இந்திய தலைமை கணக்காய்வர், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர், இந்தியாவின் தூதுவர்கள், மாநில ஆளுநர்கள், உச்சநீதிமன்ற மற்றும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மத்திய தேர்வாணையத்தின் தலை வர், முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதிகள் போன்ற முக்கியமான பதவிகளில் உரிய நபர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார். 

2.
சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் : பிரதமரை நியமிக்கும் அதிகாரம் படைத்தவரும் அவரே, பிரதமரின் ஆலோசனைப்படி மற்ற அமைச்சர்களைக் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார்.  மத்திய அரசின் அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங் களுக்கு குடியரசுத்தலைவரின் பெயரிலேயே செயல்படுத்தப்படுகின்றன.  மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரம் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரிடம் உள்ளது.  குடியரசுத் தலைவரை பதவிநீக்கம் செய்யக் கோரும் குற்றச்சாட்டு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் கொண்டுவரப் பட்டு குற்ற விசாரணை நிறைவேற மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல் தேவைப்படும். குடியரசுத் தலைவர் மீதான குற்ற விசாரணைக் கான முன்னறிவிப்பு கால அவகாசம் 14 நாட்களாகும்.  குடியரசுத் தலைவரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய குற்ற விசாரணை முறை மூலம் இதைச் செய்யலாம். ஒருவர் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம்.  குடியரசுத் தலைவர் தனது ராஜினாமாவை துணைக் குடியரசுத் தலைவரிடம்தான் அளிக்க வேண்டும். இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் தேர்வுக் குழுமம் (Electoral College) மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படு கிறார்.  மக்களவையில் உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும், மாநிலச் சட்டமன்றங்களில் உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும் குடியரசுத் தலைவரைத் தேர்ந்து எடுப்பார்கள். ஒற்றை மாற்று வாக்கு எனப்படும் ரகசியத் தேர்வு முறையில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்.  குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு ஏதேனும் பிரச்னை ஏற்பட்டால் அது உச்சநீதிமன்றத்தால் தீர்த்து வைக்கப்படும்இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள்  இவர் இந்திய அரசின் தலைவரும் ஆவார். “பெயரளவிலான தலைவர்’ (Nominal Chief), “சட்டப்படியான தலைவர்’ (Legal Chief), “நாட்டின் தலைவர்’ (ஐங்ஹக் ர்ச் ற்ட்ங் ள்ற்ஹற்ங்), “நடைமுறைத் தலைவர்’ (எர்ழ்ம்ஹப் ஈட்ண்ங்ச்), “முப்படைகளின் தலைவர்’ என்ற சிறப்புப் பெயர்களும் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவருக்கு உண்டு. இந்திய நாட்டின் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவர் ஆவார்.  3. குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் – பொதுவாக நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெறும்.

குடியரசுத்தலைவர்:- 2. பருவக்காலக் கூட்டத்தொடர் – பொதுவாக ஜூலை மாதத்தில் கூடும். 1. வரவு – செலவு அறிக்கை கூட்டத் தொடர் – பொதுவாக ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதத்தில் கூடும்.நாடாளுமன்றம் ஆண்டிற்கு மூன்று முறை கூட்டப்படுகிறது. 

கூட்டத் தொடர்கள் பின்வருமாறு: இரண்டு கூட்டங்களுக்கும் இடையில் ஆறு மாதங்களுக்கு மிகாமல் இடைவெளி இருக்கும் வகையில் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தைக் கூட்ட ஆணையிடுவார்.  அரசியலமைப்பின்படி நாடாளுமன்றம் ஒரு ஆண்டில் குறைந்தது இரண்டு முறை கூட்டப்பட வேண்டும்.  நிதி மசோதாக்கள் மாநில அவையினால் 14 நாட்கள் மட்டுமே தாமதப்படுத்தலாம்.  நிதி மசோதாவைப் பொறுத்தவரை மக்கள் அவையின் ஒப்புதலே முடிவானது.  சட்டமியற்ற மசோதா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும். சட்டம் இயற்றுதல், நிர்வாக மேற்பார்வை, வரவு – செலவு அறிக்கை நிறைவேற்றுதல், பொது மக்களின் குறைகளைப் போக்குதல், முன்னேற்றத் திட்டங்களை உருவாக்குதல், பன்னாட்டு உறவுகளைப் பராமரித்தல் போன்ற பணிகளை ஆற்றி வருகிறது.மக்கள் அவை ஒரு துணைத்தலைவரையும் (Deputy Speaker) தேர்ந்தெடுக்கும். 

நாடாளுமன்றத்தின் பணிகள்(Functions of Parliament): மக்கள் அவையின் தலைவர் (Speaker) நாடாளுமன்ற முதல் கூட்டத்தில் அவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.  தற்போது மக்களவையில் 545 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். நெருக்கடி நிலைமை (Emergency) பிரகடனப் படுத்தும் காலங்களில் மக்கள் அவையின் காலத்தை ஓர் ஆண்டுக்கு மேற்படாமலும் நெருக்கடி நிலையை முடிவுக்கு கொண்டுவந்த பிறகு ஆறு மாதத்திற்கு மேற்படாமலும் சட்டத்தினால் நீட்டிக்கலாம்.  மக்கள் அவையின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆகும்.  ஆங்கிலோ – இந்திய சமூகத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் இருவரை நியமன உறுப்பினர்களாக நியமிப்பார். 525 உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களிலிருந்தும், 18 உறுப்பினர்கள் யூனியன் பிரதேசங்களிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.  மக்கள் அவை 565-க்கு மிகாத உறுப்பினர் களைக் கொண்டது.  துணைக் குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத காலங்களில் துணைத் தலைவர் மாநிலங்கள் அவைக்குத் தலைமை தாங்குவார்.

மக்கள் அவை (Lok Sabha): ஒரு துணைத்தலைவர், மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். இந்தியத் துணைக்குடியரசுத் தலைவர் தன்னு டைய பதவியின் அடிப்படையில் மாநிலங்கள் அவையின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்பார்.  இதன் உறுப்பினர்கள் ஆறு ஆண்டு காலம் பதவி வகிப்பார்கள். மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் இரண் டாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை விலக காலியான இடங்களுக்கு மீண்டும் தேர்தல் நடைபெறும்.  மாநிலங்கள் சார்பாக உறுப்பினர்கள் மாநிலங் களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற பேரவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப் படுவார்கள். உறுப்பினர்கள் அந்தந்த மாநிலங்களின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.  மாநிலங்கள் அவை 250-க்கு மிகாத உறுப் பினர்களைக் கொண்டது. இதில் பன்னிருவரை (12) இலக்கியம், அறிவியல், கலை மற்றும் சமூக சேவை இவற்றில் சிறந்த அறிவும் அல்லது அனு பவமும் கொண்டவர்களைக் குடியரசுத் தலைவர் உறுப்பினர்களாக நியமிப்பார். மீதமுள்ள 238 உறுப்பினர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும், மத்திய ஆட்சிப் பகுதி களிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்.  இந்திய நாடாளுமன்றம், இந்திய குடியரசுத் தலைவரையும், மாநிலங்கள் அவை, மக்கள் அவை எனப்படும் இரண்டு அவைகளையும் கொண்டுள்ளது.  ரஷ்யாவின் அரசியலமைப்பிலிருந்து இவை பெறப்பட்டன.

மாநிலங்கள் அவை (Rajya Sabha): 42-வது சட்டத்திருத்தம் மூலம் பகுதி ஒய லி ஆ (அங்கம் 51 ஆ)லி ல் அடிப்படைக் கடமைகள் சேர்க்கப்பட்டன.  அடிப்படைக் கடமைகள் என்ற பகுதி 1976-ம் ஆண்டில்தான் இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது.  டாக்டர் அம்பேத்கர் அடிப்படை உரிமையை மனிதனின் இருதயமும் உயர்சக்தியும் ஆகும் என்று குறிப்பிடுகிறார். 6. அரசியலமைப்பு தீர்வு வழிகளுக்கான உரிமை (அரசியலமைப்புப் பிரிவு – 32):

ஐந்துவகையானநீதிப்பேராணைகள்:

1.
ஆட்கொணர் நீதிப்பேராணை (Writ of Habeas Corpus) :

தவறாக ஒருவர் காவலில் வைக்கப்பட்டால், அவருக்கு நீதி வழங்கும் நீதிமன்றம் காவலில் வைத்த அதிகாரிக்கோ அல்லது அரசாங்கத் திற்கோ ஆணை வழங்கி, காவலில் வைக்கப்பட்ட வரை நீதிமன்றத்தின்முன் கொண்டுவரச் செய்வதாகும். காவலில் வைக்கப்பட்டது சரியென நியாயப்படுத்த வேண்டியது காவல் துறையின் கடமை, இல்லையேல் அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும்.

2.
கட்டளை நீதிப்பேராணை (Writ of Mandamus):

ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை உடனடியாக செய்யக்கோரி நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பிப்பதாகும். இவ்வாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதும் குறிப்பிட்ட அலுவலர் அச்செயலை உடனடியாகச் செய்ய வேண்டியவராகிறார்.

3.
தடை நீதிப்பேராணை (Writ of Prohibition): 

நீதிமன்றம் ஓர் அதிகாரிக்கு ஆணை பிறப்பித்து அவரது எல்லைக்குட்படாத ஒரு செயலைச் செய்யாதிருக்குமாறு ஆணை பிறப்பிப்ப தாகும்.

4.
உரிமைவினா நீதிப் பேராணை (Writ of Quo warranto):

பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் நியாயமான கோரிக் கையின் அடிப்படையில், அரசாங்கத்தின் அலுவலர் ஒருவரை அவர் எந்த அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட பதவியை வகிக்கிறார் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தக் கோரும் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவாகும்.

5.
தடைமாற்று நீதிப்பேராணை (Writ of Certiorary):

நீதிமன்றம் தனது கீழ்பட்ட ஒரு அதிகாரிக்கோ அல்லது நீதிமன்றத்துக்கோ ஆணை பிறப்பித்து, குறிப்பிட்ட நீதிமன்றச் செயல்முறைகளையும் ஆவணங்களையும் தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ மாற்றச் செய்து நியாயமான பரிசீலனைக்கு அனுப்பச் செய்வதாகும். 5. பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் (அரசிய லமைப்புப் பிரிவு 29-30):் 4. சமயச் சுதந்திரத்திற்கான உரிமை (அரசிய லமைப்புப் பிரிவு 25-28): 3. சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை (அரசிய லமைப்புப் பிரிவு 23-24):  2. சுதந்திரத்திற்கான உரிமை (அரசியலமைப்புப் பிரிவு 19-22):  1. சமத்துவ உரிமை (அரசியலமைப்பு பிரிவு 14-18): 1978-ல் 44-வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்தின்படி சொத்துரிமையானது அடிப் படை உரிமையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப் பட்டதால், தற்போது ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் உள்ளன.  இந்திய அரசியலமைப்பு, தொடக்கத்தில் ஏழு அடிப்படை உரிமைகளைக் கொண்டிருந்தது.இந்தியாவின் 28-வது மாநிலம் ஜார்கண்ட்.

அடிப்படைஉரிமைகள்:இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலமாக, முதன்முதலாக அமைக்கப்பட்ட மாநிலம் ஆந்திரப்பிரதேசமாகும். இது 1953-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. புதிய மாநிலங்களை உருவாக்கத் தேவையான சட்ட வழிமுறைகளைப் பற்றிப் பேசுவது சட்டப்பிரிவு- 4 . புதிய மாநிலத்தை உருவாக்குவது, பழைய மாநிலங்களைச் சுருக்குவது, எல்லைகளை மாற்று வது இவற்றை விவரிப்பது சட்டப்பிரிவு- 3 . புதிய மாநிலங்களை உருவாக்கும் பாராளுமன்ற உரிமைகளை விவரிப்பது சட்டப்பிரிவு- 2 .இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 28 ஆகும். மத்திய ஆட்சிப் பகுதி யான யூனியன் பிரதேசங்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 6 ஆகும். ஒரு தேசிய தலைநகர் பகுதி (டெல்லி)யும் உள்ளன. இந்திய அரசியலமைப்பில் பகுதி-1, இந்திய அர சும் அதன் எல்லைகளும் பற்றி விளக்குகிறது. 1976-ம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட 42-வது சட்டத் திருத்தத்தின்படி முகவுரையில் சமதர்ம (Socialist), மதச்சார்பற்ற (Secular), ஒருமைப் பாடு (Integrity) எனும் மூன்று சொற்கள் சேர்க்கப்பட்டன. இந்திய அரசியலமைப்பு முகவுரை இதுவரை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே திருத்தப்பட்டுள்ளது.  இந்திய அரசியலமைப்பின் திறவுக்கோல், “இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம்’ என்று போற்றப்படுவது முகவுரைதான். அமெரிக்க நாட்டின் அரசியலமைப்பைப் முக வுரை எனும் கொள்கையை இந்திய அரசியல மைப்பு வல்லுநர்கள் எடுத்துக் கொண்டனர்.  இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு அடிப்படையான பண்புகளை விளக்கும் பகுதியாக முகவுரை (Preamble) அமைகிறது. அரசியலமைப்புச் சட்டம் சாதாரணச் சட்டத்தினின்றும் வேறுபட்டது. 

இந்தியஅரசியலமைப்புமுகவுரை: சட்டமன்றத்தில் இயற்றப்படும் சட்டங்கள் சாதாரண சட்டங்கள் ஆகும். இந்திய அரசியலமைப்பு “கூட்டாட்சி முறை’ என்ற தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.  முதல் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்தம் 1951-ம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்டது.  கனடா: மாநிலங்களுக்கு இடை யேயான இலவச வர்த்தக முறை ரஷ்யா: அடிப்படைக் கடமைகள்  ஆஸ்திரேலியா: பொதுபட்டியல் முறைஜெர்மனி: நெருக்கடிநிலையின் போது அடிப்படை உரிமைகள் நீக்கப்படுவது  குடியரசு முறை அரசாங்கம்:

அரசியலமைப்பின் முன்னுரை

துணை ஜனாதிபதியின் பொறுப்புகள்

அரசியலமைப்பைத் திருத்தும் முறைகள்

உச்சநீதிமன்றத்தின் அமைப்பும் இயக்கமும்

அயர்லாந்து அரசின் வழிநெறிக் கோட்பாடுகள்:

ஜனாதிபதி முறை தேர்வு (தேர்தல்)

ஜனாதிபதியால், ராஜ்யசபைக்கு நியமிக்கப்படும் நியமன உறுப்பினர்கள்

பலமான மத்திய அரசாங்கம்:

எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மத்திய அரசின் கீழ் வருவது அமெரிக்கா:

1. சுதந்திரமான நீதித்துறை

2. நீதிப்புனராய்வு

3. அடிப்படை உரிமைகள்

4. உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம்

5. நீதிபதிகளை நீக்கும் முறை. 

இங்கிலாந்து:

1. சட்டமியற்றும் முறை:

2. சட்டத்தின் பணி

3. ஒற்றைக் குடியுரிமை

4. பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கம்

5. கேபினட் முறை அரசாங்கம்

6. வெஸ்ட் மினிஸ்டர் முறை அரசாங்கம்

7. சட்டத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு

8. மேல் சபையை விட கீழ் சபைக்கு அதிக அதிகாரம்

9. பாராளுமன்றத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சர்கள். பதினெட்டு வயது நிரம்பிய ஒவ்வொரு குடிமகனும், சாதி, மதம், நிறம், பாலினப் பாகுபாடு இன்றி தேர்தலில் வாக்களிக்க உரிமை பெற்றுள்ளனர். 

இந்தியஅரசியலமைப்புமுறைபெறப்பட்டநாடுகள்மற்றும்கொள்கைகள்:- இந்திய அரசியலமைப்பு வயது வந்தோர் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை வழங்க உறுதியளிக்கிறது.  அரசியலமைப்பின் காவலனாக நீதித்துறை விளங்குகிறது. இந்திய குடிமக்களின் உரிமை களையும் சுதந்திரங்களையும் நீதித்துறை இதன் மூலம் பாதுகாக்கிறது. ஒரு சட்டம் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டது அல்லது புறம்பானது என்று தீர்ப்பு வழங்கத்தக்க அதிகாரத்திற்கே நீதிப் புனராய்வு என்று பெயர்.  நமது அரசியலமைப்பு, சுதந்திரமான நீதித்துறையை வழங்குகிறது. இந்திய உச்சநீதிமன்றமும், உயர்நீதிமன்றங்களும் சட்டங்களை நீதிப் புனராய்வு செய்யும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளன.   இந்திய அரசியலமைப்பின் நான்காம் பகுதியில் அரசுக் கொள்கையினை நெறிபடுத்தும் கோட் பாடுகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன (அங்கங்கள் 36 முதல் 51 வரை).  அடிப்படை உரிமைகள் தனிமனித நலனுக்கும், பொது நலனுக்கும் இடையே சம நிலையை ஏற்படுத்துகின்றன. அடிப்படை உரிமைகள் சட்டத்தின் முன் எல்லா குடிமக்களுக்கும் சமத்துவத்தை வழங்குகின்றன.  இந்திய அரசியலமைப்பின் மூன்றாம் பகுதியில் அடிப்படை உரிமைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. (அங்கங்கள் 12 முதல் 35 வரை). இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசாக விளங்குகிறது. அரசு மதத் தலையீட்டிலிருந்து விடுபட்டது. எந்தக் குறிப்பிட்ட மதத்தையும் சாராதது. குடிமக்கள் அனைவருக்கும் சுதந்திரமான தெய்வ நம்பிக்கை, வழிபாட்டுச் சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  நெருக்கடிகாலச் சமயங்களில் அதிகாரங்களை மத்திய அரசே, ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ஒற்றையாட்சிக் கூறுகள் உள்ளன. அதிகாரங்கள் மத்திய பட்டியல், மாநில பட்டியல், பொதுப் பட்டியல் என்ற மூன்று பட்டியல்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.   மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாநில அர சாங்கத்திற்கும் அதிகாரங்கள் தனித்தனியே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.   இந்திய அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி முறையும் ஒற்றையாட்சி முறையும் ஒன்றாகக் கொண்டுள்ள ஓர் அரசியலமைப்பாக விளங்குகிறது.   இந்திய அரசியலமைப்பு நெகிழும் இயல்பும், நெகிழா இயல்பும் கொண்டுள்ளது. தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள சரத்துகள் மற்றும் பட்டியல்களின் எண்ணிக்கை 444 சரத்துகள், 12 பட்டியல்கள்.  இந்திய அரசியலமைப்பு வரையப்பட்டபோது இருந்த சரத்துகள் மற்றும் பட்டியல்களின் எண்ணிக்கை: 395 சரத்துகள், 8 பட்டியல்கள்.  பிரிட்டன், அயர்லாந்து, கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளின் அரசிய லமைப்புகளே இந்திய அரசியலமைப்புக்கு மூலாதாரமாக இருந்தன.   இந்திய அரசியலமைப்பு மிக விரிவாக எழுதப்பட்ட ஆவணமாகும்.  இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது ஜனவரி 26, 1950. டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் அவர்கள் வரைவுக் குழுவின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றிருந்தார்.  தலைவராக சச்சிதானந்த சின்ஹா செயல் பட்டார். அவர் மறைவுக்குப் பின்னர் டாக்டர் இராஜேந்திர பிரசாத் தலைவராகச் செயல் பட்டார்.

Thanks n Regards

Jeevanandam K

இந்திய அரசியலமைப்பு- பாகம்-2


 

இந்திய அரசியலமைப்புபாகம்-2

இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலைகள் – மூன்று

1. தேசிய நெருக்கடி நிலை

2. மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி

3. நிதி நெருக்கடி நிலை

* தேசிய நெருக்கடியை (National Emergency) விவரிக்கும் ஷரத்து – ஆழ்ற் 352

* தேசிய நெருக்கடி நிலையை அறிவிப்பவர் – ஜனாதிபதி

* தேசிய நெருக்கடி நிலையை அறிவிப்பதற்கான காரணங்கள்

1. போர்

2. போர் மூலம் அபாயம்

3. வெளிநாட்டவர் ஆக்கிரமிப்பு

4. வெளிநாட்டவர் ஆக்கிரமிப்பிற்கான அபாயம்

5. உள்நாட்டுக் கலவரம்

* தேசிய நெருக்கடியின் கால அளவு 6 மாதங்கள் மட்டும்.

* 6 மாதத்திற்குப் பிறகு, மேலும் 6 மாதத்திற்கு நீட்டிக்க அதிகாரம் பெற்றவர் ஜனாதிபதி

* ஜனாதிபதி ஆட்சியை குறிக்கும் ஷரத்து – ஆழ்ற் 356

* ் முதன்முதலில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலான வருடம் 1951

* முதன்முதலில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல் படுத்தப்பட்ட மாநிலம் பஞ்சாப்

* இந்தியாவில் இதுவரை ஜனாதிபதி ஆட்சி 102 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

* இந்தியாவில் அதிக முறை ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்ட மாநிலம் பஞ்சாப்

* இந்தியாவில் அதிகமுறை ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்தியவர் இந்திராகாந்தி

* நிதி நெருக்கடி நிலையைப் பற்றிக் கூறும் ஷரத்து- ஆழ்ற் 360

* நிதி நெருக்கடி நிலை பயன்படுத்தப்படும்போது பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி பெறவேண்டிய கால அளவு 6 மாதங்கள்

* நிதி நெருக்கடி நிலைக்கு ஆறுமாதத்திற்கு ஒருமுறை பாராளுமன்ற அனுமதி தேவையில்லை.

* நிதி நெருக்கடி நிலை இந்தியாவில் ஒருமுறை கூட பயன்படுத்தப்படவில்லை.

* 1. மாநில அரசுப் பணியாளர்களின் (உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட) சம்பளம் குறைக்கப்படும்.

* 2. மத்திய அரசின் பணியாளர்களின் (உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட) சம்பளம் குறைக்கப்படும்.

* நெருக்கடி நிலையின்போது பாதிக்கப்படாத அடிப்படை உரிமை ஆழ்ற் 21

நிதி ஆணையகம்

* நிதி ஆணையகத்தை நிர்மாணிப்பவர் – ஜனாதிபதி

* நிதிஆணையத்தின் பதவிக்காலம் – 5 ஆண்டுகள்

* நிதி ஆணையகத்தின் மொத்த உறுப்பினர்கள் – 5 பேர்

* நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் – ஐவரில் ஒருவர் தலைவராக நியமிக்கப்படுவர்

* நிதி ஆணையகம் என்பது – இந்திய அரசியல் அமைப்பின்படி அமைக்கப்பட்டது.

* முதல் நிதி ஆணையகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு – 1951

* முதல் நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் – கே.சி. நிகோய்

* பத்தாவது நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் – கே.சி. பந்த்

* பதினோராவது நிதி ஆணையகத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் – ஏ.எம். குஸ்ரோ

* நிதிக்குழுவின் முக்கியப் பணிகள்: மத்திய – மாநில அரசுகளுக்கிடையே வரி ஆதாரங்களைப் பிரித்துக் கொடுப்பது மத்திய அரசினால் மாநில அரசுகளுக்கு கொடுக்கப்படும் நிதி உதவியை பெறுவதற்கான விதிமுறைகளை வகுப்பது.

தேர்தல் ஆணையம்

* தேர்தல் ஆணையகம் என்பது ஒரு நிரந்தர அமைப்பு.

* தேர்தல் ஆணையகம் அமைக்கக் காரணமான அரசியல் சாசனம் ஆழ்ற் லி 324

* தேர்தல் ஆணையகம் என்பது மூன்று நபர் கமிஷன் ஆகும்.

* தேர்தல் ஆணையகத்தின் மூன்று ஆணையர் களுக்கும் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் சமம்.

* தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் சாசனத்தின்படி பாதுகாப்பப்படும் ஷரத்து ஆழ்ற் லி 324 (5)

* தேர்தல் ஆணையர்களின் பதவிக்காலம் 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை

* ் தேர்தல் ஆணையகத்தின் ஆணையர்களை நியமிப்பவர் ஜனாதிபதி.

* ஜனாதிபதி, உபஜனாதிபதி, லோக்சபா, ராஜ்யசபா தேர்தல்களை நடத்தும் பொறுப்பை பெற்றது தேர்தல் ஆணையகம்.

* தேர்தலின்போது வாக்குசீட்டுகளைப் பாதுகாப்பது மற்றும் சீரமைக்கும் பணியைச் செய்வது தேர்தல் ஆணையகம்

* புதிய கட்சிகளைப் பதிவு செய்வது மற்றும் தேர்தல் கட்சிகளை அங்கீகரிப்பது – தேர்தல் ஆணையகம்.

* முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் கட்சிகளுக்கு இடையே ஏற்படும் தகராறுகளைத் தீர்க்கும் பொறுப்பைப் பெற்றது – தேர்தல் ஆணையகம்.

* கட்சியில் பிளவு தோன்றினால் தாய் கட்சியை யும் புதுக் கட்சியையும் தீர்மானிப்பது – தேர்தல் ஆணையகம் ஆகும்.

திட்டக்குழு

* திட்டக்குழுவின் தலைவர் – பிரதமர்

* திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் – மாநில முதலமைச்சர்கள்

* திட்டக்குழு என்பது – ஒரு ஆலோசனைக் குழு

* தற்போதைய திட்டக் குழுவின் தலைவர் – பிரதமர் மன்மோகன் சிங்

* தற்போதைய திட்டக் குழுவின் துணைத்தலைவர் மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா

* ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் மீதான ஆலோசனையைத் தரும் அமைப்பு – திட்டக்குழு

தேசிய வளர்ச்சிக்குழு

* தேசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் – பிரதமர்

* ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் நடைமுறைப் படுத்தப்பட முடிவான அங்கீகாரம் தரவேண்டிய அமைப்பு – தேசிய வளர்ச்சிக்குழு ஆகும்.

இணைப்புப் பட்டியல்கள

* ் தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள பட்டியல்களில் எண்ணிக்கை 12 ஆகும். 

* அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட போது இருந்த பட்டியல்களின் எண்ணிக்கை 8 தான். 

* 1951, 1985, 1992, 1992 ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு பட்டியல்கள் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத் தங்கள் மூலம் பின்னர் இணைத்துக் கொள்ளப் பட்டன. 

பட்டியல் -1

இந்திய யூனியனின் அடங்கியுள்ள மாநிலங் களையும், மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகளையும் பற்றி விவரிப்பது முதல் பட்டியலாகும். தற்சமயம் 28 மாநிலங்களும், 6 மத்திய ஆட்சிப் பகுதிகளும் (யூனியன் பிரதேசங்கள்) ஒரு தேசிய தலைநகர் பகுதியும் இந்தியாவில் உள்ளன.

பட்டியல் -2

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர், துணைக் குடியர சுத் தலைவர், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை சபாநாயகர்கள், உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மாநில ஆளுநர்கள், தலைமைக் கணக்காய்வர், சட்டமன்றத் தலைவர் ஆகியோரது சம்பளம் மற்றும் பிற வசதிகள் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஐந்து பிரிவுகளைக் கொண்டது.

பட்டியல் -3

பதவிப்பிரமாணம் மற்றும் உறுதி மொழிகள் பற்றி விளக்குவது மூன்றாவது பட்டியலாகும். மத்திய மாநில அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தலைமைக் கணக்காய்வர் ஆகியோரது பதவிப்பிரமாணம், இரகசியக் காப்புக் பிரமாணம் மற்றும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய உறுதிமொழிகள் இப்பட்டியலில் விளக்கப் பட்டுள்ளன.

பட்டியல் -4

மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர்கள் ஒதுக்கீடு தொடர்பானது நான்காவது பட்டியல். மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் மாநிலங்களவையில் (ராஜ்யசபா) உறுப்பினர் களைப் பிரித்தளிப்பது பற்றிய விளக்கம் தரப்படுகிறது

பட்டியல் -5

தாழ்த்தப்பட்டோர் (SC) மற்றும் பழங்குடி மக்கள் (ST) வாழும் பகுதிகளின் கட்டுப்பாடும் நிர்வாகமும் பற்றி விளக்குகிறது. பாராளுமன்றத் தில் எளிதான மெஜாரிட்டி மூலம் இப்பட்டியல் களைத் திருத்த இயலும் என்பது குறிப்பிடத் தகுந்தது.

பட்டியல் -6

அசாம், மேகாலயா, மிசோரம் மாநிலங்களில் பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளின் நிர்வாகம் பற்றி ஆறாவது பட்டியல் விவரிக்கிறது.இப்பட்டியலும் எளிமையான மெஜாரிட்டி மூலம் பாராளுமன்றத்தில் திருத்தப்படலாம்.

பட்டியல் -7

மத்திய – மாநில அரசுகளின் அதிகாரம் செயல்பாடுகள் பற்றி ஏழாவது பட்டியல் விளக்குகிறது. இதில் மூன்று பட்டியல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

(அ) மத்தியப் பட்டியல்

இது மத்திய அரசுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள் பற்றியது. மத்தியப் பட்டியலில் மொத்தம் 97 துறைகள் உள்ளன. இவற்றில் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் கொண்டது மத்திய அரசு, பாதுகாப்பு, அணுசக்தி, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், விமான, கப்பல் போக்குவரத்துக்கள், காப்பீட்டுக் கழகங்கள், மக்கள்தொகை, நதிகள், தொலைபேசி, பண அச்சடிப்பு இது போன்ற முக்கியமான 97 துறைகள் மத்திய அரசின் அதிகாரத்தில் உள்ளன.

(ஆ) மாநிலப்பட்டியல்

இது மாநில அரசுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள் பற்றியது. ஆரம்பத்தில் மாநிலப் பட்டியலில் இருந்த துறைகள் 66. இவற்றில் கல்வியும், விளையாட்டும் பொதுப்பட்டியலுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டமையால், தற்போது 64 துறைகள் மட்டுமே மாநில அரசின் அதிகாரத்திற்குள் வருகின்றன. விவசாய வருமானவரி, நகராட்சி. சிறைச்சாலைகள், சுங்கக் கட்டணங்கள், கேளிக்கை வரி போன்ற 64 துறைகள் மாநிலப்பட்டியலில் உள்ளன. இத்துறைகளில் சட்டம் இயற்றும் உரிமை பெற்றவை மாநில அரசுகள்.

(இ) பொதுப்பட்டியல்

இது மத்திய அரசுக்கும், மாநில அரசுகளுக்கும் உள்ள பொதுவான அதிகாரங்களைப் பற்றிப் பேசுகிறது. பொதுப் பட்டியலின் தொடக்கத்தில் 47 துறைகள் இருந்தன. கல்வியும் விளையாட்டும் தற்போது பொதுப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டதால் தற்போது பொதுப்பட்டியலில் உள்ள துறைகள் மொத்தம் 49. காடுகள், மின்சாரம், தொழிற்சாலைகள், உணவுப் பொருட்கள், திருமணம், கல்வி, விளையாட்டு உட்பட 49 துறைகள்மீது சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் பெற்றவை மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் ஆகும்.

பட்டியல் -8

அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 22 மொழிகளைப் பற்றி விவரிப்பது எட்டாவது பட்டியல் ஆகும். அசாம், பெங்காளி, குஜராத்தி, இந்தி, கன்னடம், காஷ்மீரி, கொங்கணி, மலையாளம், மணிப்புரி, மராத்தி, நேபாளி, ஒரியா, பஞ்சாபி, சமஸ்கிருதம், சிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, உருது, மைதிலி, போடோ, சாந்தலி, டோக்ரி என்பன எட்டாவது பட்டியல் குறிப்பிடும் மொழி களாகும். 2003-ம் ஆண்டு மைதிலி, போடோ, சாந்தலி, டோக்ரி ஆகிய நான்கு மொழிகள் இப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன.

பட்டியல் -9 :

நீதிமன்றங்களின் மறுபரிசீலனைக்கு அப்பாற் பட்ட சட்டங்களைப் பற்றி விவரிப்பது ஒன்பதா வது பட்டியலாகும். அரசியல் சட்டத்திருத்தம் -1 இன் மூலம் 1951-ம் ஆண்டு இப்பட்டியல் இணைக் கப்பட்டது. நிலக்குத்தகை, நிலவரி, ரயில்வே, தொழிற்சாலைகள் இது போன்றவற்றின் சட்டங் களும் ஆணைகளும் இதில் உள்ளன. 9-வது பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட முதல் சட்டம் ஜமீன் தாரி ஒழிப்புச் சட்டமாகும். தமிழ்நாட்டில் 69% பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் மசோதா 1993-ல் 85-வது சட்டத்திருத்தத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டு இப்பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பட்டியல் -10 :

கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம் பற்றி விவரிப்பது பத்தாவது பட்டியலாகும். 1985-ம் ஆண்டு 52-வது சட்டத் திருத்தத்தின் மூலமாக இப்பட்டியல் அர சியலமைப்பில் இணைக்கப்பட்டது. இச்சட்டப்படி பாராளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாய்க்கட்சியை விட்டு விலகி புதிய கட்சியில் சேர்ந்தாலோ, புதிய கட்சியை உருவாக்கினாலோ அவரது உறுப்பினர் பதவியை இழக்க நேரிடும். மூன்றில் ஒரு பங்கு கட்சியினர் தாய்கட்சியை விட்டு விலகினால் அச்சமயம் பதவி பறிபோகாது. அது கட்சிப்பிளவு எனக் கருதப்படும்.

பட்டியல் -11 :

பஞ்சாயத்து மற்றும் ஊராட்சி நிறுவனங் களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுய ஆட்சி அதிகாரம் பற்றி பதினோராவது பட்டியல் விளக்குகிறது. 1992-ம் ஆண்டு, 73-வது சட்டத் திருத்தத்தின்படி, 29 துறைகளில் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டியல் -12:

இது நகர்பாலிகா மற்றும் நகரப்பஞ்சாயத்து களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுய அதிகாரம் தொடர்பானது பனிரெண்டாவது பட்டியலாகும். 1992-ல் 74 சட்டத்திருத்தத்தின்படி, இது அர சியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது. நகரப் பஞ்சாயத்துக்கள் 18 துறைகளில் பெற்றுள்ள அதிகாரங்கள் பற்றி இப்பட்டியலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

எதிர்த்து வழக்கு போடுவதையும் இது தடை செய்தது.

இந்திய மொழிகள்

* இந்தியாவில் 1652-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் உள்ளன.

* ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலான மக்கள் 33 மொழிகளை பேசுகின்றனர்.

* தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற மொழிகள் தென்னிந்தியாவில் பேசப்படும் முக்கிய மொழிகள் ஆகும்.

* இந்தி, மராத்தி, குஜராத்தி, பஞ்சாபி போன்ற மொழிகள் வட இந்தியாவில் பேசப்படும் முக்கிய மொழிகள் ஆகும்.

* இந்தியாவில் பொதுவான இணைப்பு மொழியாக ஆங்கில மொழி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

* இந்திய அரசியலமைப்பால் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை 22 ஆகும்.

 

Thanks n Regards

Jeevanandam K

Indian constitution


 

Amendments to The Constitution-Important

 

The first Amendment Act to the Indian Constitution was made in the year 1951
According to it, Articles 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 were amended and Articles 31A and 3IB inserted and Ninth Schedule was added.

The Constitution (24th Amendment) Act, 1971: It affirmed the power of the Parliament to amend any part of the Constitution. After this amendment, the President is bound to assent to Constitution Amendment Bill. Education was transferred to the Concurrent List by this amendment.

The Constitution (36th Amendment) Act, 1975: By this Act, Sikkim became the 22nd State of the Indian Union.

The Constitution (39th Amendment) Act, 1975: The Bill was passed by the Lok Sabha on August 7 and received Presidential assent on August 9,1975. The Act places beyond challenge in courts the election to Parliament of a person holding the office of Prime Minister or Speaker and the election of President and Vice-President.

The Constitution (52nd Amendment) Act, 1985: The Act has made defection to another party, after elections illegal. Any member defecting to another party after elections will be disqualified from being member of Parliament or State Legislature.

The Constitution (53rd Amendment) Act, 1986: It confers Statehood on Mizoram and ensures against unnecessary interference by the Central Government with the laws relating to spheres of social relationship and community conduct applicable to Mizoram.

The Constitution (55th Amendment) Act, 1987: It grants Statehood to Arunachal Pradesh which consequently became the 24th State of the Indian Union.

The Constitution (56th Amendment) Act, 1987: It confers Statehood on Goa and forms a new Union Territory of Daman and Diu. Goa thus became the 25th State of the Indian Republic.

The Constitution (57th Amendment) Act, 1987: It made a special provision for the setting up of the new State of Goa. Consequently Daman and Diu were separated from the former to form a Union Territory.

The Constitution (59th Amendment) Act, 1988: It empowered the Central Government to impose Emergency in Punjab when deemed necessary. Under the amendment, President’s rule can be extended upto three years. Earlier maximum period was two years.

The Constitution (61st Amendment) Act, 1989: It lowered the voting age from 21 to 18.

The Constitution (62nd Amendment) Act, 1989: It provided for the extension by another 10 years of reservation of seats in the Parliament and State Assemblies for the Scheduled Castes and Tribes and reservation for Anglo Indian community by nomination.

The Constitution (64th Amendment) Act, 1990: It extended the President’s rule in Punjab by six months.

The Constitution (66th Amendment) Act, 1990: To bring land reforms within the purview of 9th Schedule of the Constitution.

The Constitution (69th Amendment) Act, 1991: Delhi made National Capital Region. The Act also made provision for Legislative assembly and a council of ministers for Delhi.

The Constitution (70th Amendment) Act, 1992: Before this act was made Article 54 relating to the election of the President provided for an electoral college consisting only of the elected members of Parliament as well as the legislative assemblies of the States (not of Union Territories). The amendment provide for inclusion of members of legislature of Pondicherry and Delhi.

The Constitution (71st Amendment) Act, 1992: The act amends the 8th Schedule to the Constitution to include Konkani, Manipuri and Nepali Languages in the 8th Schedule of the Constitution.

The Constitution (72nd Amendment) Act, 1992: To make temporary provision for the determination of the number of seats reserved for the Scheduled Tribes in the State assembly of Tripura, until the re-adjustment of seats is made on the basis of the first census after the year 2000 under article 170 of the Constitution.

The Constitution (73rd Amendment) Act, 1992: To ensure direct election to all seats in Panchayats; to reserve seats for SCs and STs in proportion to their population; and for reservation of not less than one third of the seats in Panchayats for women.

The Constitution (74th Amendment) Act, 1992: was made to ensure direct election to all seats in Nagarpalikas and Municipalities.

The Constitution (76th Amendment) Act, 1994: It relates to the Reservation of Seats in Educational Institutes and of appointments or posts in the Services under a State, for Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Supreme Court had ruled on November 16, 1992, that the total reservations under Article 16(40) of the Constitution should not exceed 50 per cent.
The Constitution (77th Amendment) Act, 1995: According to this Act, the Government have decided to continue the existing policy of reservation in promotion for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Constitution (78th Amendment) Act, 1995: It includes land reform laws in the Ninth Schedule so that they cannot be challenged before the courts.

The Constitution (79th Amendment) Act, 1999: It extends the reservation of seats for SC, ST and Anglo-Indians in the Lok Sabha and Legislative Assemblies for next 10 years.

The Constitution (81st Amendment) Act, 2000: It provides that the unfilled vacancies of a year reserved for SC/ST kept for being filled up in a year as per Article 16, shall be considered separately for filling vacancies in the succeeding year and the previous list will not be considered for filling the 50% quota of the respective year.

The Constitution (82nd Amendment) Act, 2000: It provides that nothing in the Article 355 shall prevent the State from making any provisions in favour of the members of SC/ST for relaxation in qualifying marks with respect to examination/job/promotion.
The Constitution (83rd Amendment) Act, 2000: The Act amended Article 243 M to provide that no reservation in Panchayats be made in favour of SC/ST in Arunachal Pradesh where the whole population is tribal.

The Emergency Amendments i.e. 42,43,44

 

The Constitution (42nd Amendment) Act, 1976: It was enacted during the period of internal emergency. It was passed by Parliament on November 11, 1976 and received Presidential assent on December 18, 1976.
The Amendment established beyond doubt the supremacy of Parliament over the other wings of Government; gave the Directive Principles precedence over the Fundamental Rights; enumerated for the first time a set of ten Fundamental Duties. It further imposed limits on the power and jurisdiction of the judiciary; raised the term of the Lok Sabha and the Vidhan Sabha from five to six years; authorised the use of Central armed forces in any State to deal with law and order problems, made the President bound by the advice of the Council of Ministers and envisaged the establishment of administrative tribunals for service matters of Government employees and also other tribunals for economic offences. The Act also clearly laid down that no Constitutional Amendment could be questioned in any court of law.

The Constitution (43rd Amendment) Act, 1978: It received the Presidential assent on April 13, 1978. This Act repeals the obnoxious provisions of the Constitution (42nd Amendment) Act passed during the Emergency. It restores civil liberties by deleting Article 3ID which gave powers to Parliament to curtail even legitimate trade union activity under the guise of legislation for the prevention of anti-national activities. The new law, which was ratified by more than half of the States in accordance with the Constitution, also restores legislative powers to the States to make appropriate provision for anti-national activities consistent with the Fundamental Rights. Under the Act, the judiciary has also been restored to its rightful place. The Supreme Court will now have power to invalidate State laws, a power taken away by the 42nd Amendment Act. The High Courts will also be able to go into the question of constitutional validity of Central laws thereby enabling persons living in distant places to obtain speedy justice without having to come to the Supreme Court.

The Constitution (44th Amendment) Act, 1978: The Constitution (45 th Amendment) Bill, re-numbered as the 44th Amendment came into force on April 30, 1979, when the President gave his assent. The Act removes major distortions in the Constitution introduced during the Emergency. The duration of the Lok Sabha and State Legislative Assemblies has been reduced from six to five years—the normal term which was extended during the Emergency under the 42nd Amendment to achieve some political purposes. The Right to Property ceases to be a Fundamental Right and becomes only a legal right according to the Constitution 44th Amendment. The Act also extends, for the first time since independence, constitutional protection for publication of the proceedings of Parliament and State Legislatures, except in cases where it is proved to be “malicious”. Another important feature of the Act is that any proclamation of Emergency need henceforward, be issued by the President only after receiving the advice of the Cabinet as a whole in writing. The President will not be called upon to act on the basis of advice by the Prime Minister on his own without consulting his Cabinet. Other safeguards provide that the proclamation will have to be adopted by a two-thirds majority of the members of both Houses of Parliament within a month. The 44th Amendment provides safeguards against future subversion of the Constitution for establishing an authoritarian regime. It contains provisions which are designed to make it impossible to impose the kind of emergency the country had experienced for 19 months.

Important amendments to the Indian Constitution

10-11-2012

Following is the list of all the important amendments to the Indian Constitution(Important for AILET 2013)

The first Amendment Act to the Indian Constitution was made in the year 1951 
According to it, Articles 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 were amended and Articles 31A and 3IB inserted and Ninth Schedule was added.

The Constitution (24th Amendment) Act, 1971: It affirmed the power of the Parliament to amend any part of the Constitution. After this amendment, the President is bound to assent to Constitution Amendment Bill. Education was transferred to the Concurrent List by this amendment.

The Constitution (31st Amendment) Act, 1973: increased the elective strength of the Lok Sabha from 525 to 545. Under the Act, the upper limit of representatives of the States goes up from 500 to 525 and that of the Union Territories decreases from 25 to 20.

The Constitution (36th Amendment) Act, 1975: By this Act, Sikkim became the 22nd State of the Indian Union.

The Constitution (37th Amendment) Act, 1975: was passed by Parliament on April 26, 1975, to provide for a Legislative Assembly and a Council of Ministers to Arunachal Pradesh, the country’s north-easternmost Union Territory.

The Constitution (39th Amendment) Act, 1975: The Bill was passed by the Lok Sabha on August 7 and received Presidential assent on August 9,1975. The Act places beyond challenge in courts the election to Parliament of a person holding the office of Prime Minister or Speaker and the election of President and Vice-President.

The Constitution (40th Amendment) Act, 1976: This Amendment has a three-fold objective: (1) It places beyond challenge in courts some major Central laws; (2) It gives similar protection to several State enactments, mostly relating to land legislation, by including them in the Ninth Schedule of the Constitution; and (3) It provides that the limits of the territorial waters, the Continental Shelf, the Exclusive Economic Zone and the maritime zones of India shall be specified from time to time by law made by Parliament.
The Constitution (42nd Amendment) Act, 1976: It was enacted during the period of internal emergency. It was passed by Parliament on November 11, 1976 and received Presidential assent on December 18, 1976.

The Amendment established beyond doubt the supremacy of Parliament over the other wings of Government; gave the Directive Principles precedence over the Fundamental Rights; enumerated for the first time a set of ten Fundamental Duties. It further imposed limits on the power and jurisdiction of the judiciary; raised the term of the Lok Sabha and the Vidhan Sabha from five to six years; authorised the use of Central armed forces in any State to deal with law and order problems, made the President bound by the advice of the Council of Ministers and envisaged the establishment of administrative tribunals for service matters of Government employees and also other tribunals for economic offences. The Act also clearly laid down that no Constitutional Amendment could be questioned in any court of law.

The Constitution (43rd Amendment) Act, 1978: It received the Presidential assent on April 13, 1978. This Act repeals the obnoxious provisions of the Constitution (42nd Amendment) Act passed during the Emergency. It restores civil liberties by deleting Article 3ID which gave powers to Parliament to curtail even legitimate trade union activity under the guise of legislation for the prevention of anti-national activities. The new law, which was ratified by more than half of the States in accordance with the Constitution, also restores legislative powers to the States to make appropriate provision for anti-national activities consistent with the Fundamental Rights. Under the Act, the judiciary has also been restored to its rightful place. The Supreme Court will now have power to invalidate State laws, a power taken away by the 42nd Amendment Act. The High Courts will also be able to go into the question of constitutional validity of Central laws thereby enabling persons living in distant places to obtain speedy justice without having to come to the Supreme Court.

The Constitution (44th Amendment) Act, 1978: The Constitution (45 th Amendment) Bill, re-numbered as the 44th Amendment came into force on April 30, 1979, when the President gave his assent. The Act removes major distortions in the Constitution introduced during the Emergency. The duration of the Lok Sabha and State Legislative Assemblies has been reduced from six to five years—the normal term which was extended during the Emergencyunder the 42nd Amendment to achieve some political purposes. The Right to Property ceases to be a Fundamental Right and becomes only a legal right according to the Constitution 44th Amendment. The Act also extends, for the first time since independence, constitutional protection for publication of the proceedings of Parliament and State Legislatures, except in cases where it is proved to be “malicious”. Another important feature of the Act is that any proclamation of Emergency need henceforward, be issued by the President only after receiving the advice of the Cabinet as a whole in writing. The President will not be called upon to act on the basis of advice by the Prime Minister on his own without consulting his Cabinet. Other safeguards provide that the proclamation will have to be adopted by a two-thirds majority of the members of both Houses of Parliament within a month. The 44th Amendment provides safeguards against future subversion of the Constitution for establishing an authoritarian regime. It contains provisions which are designed to make it impossible to impose the kind of emergency the country had experienced for 19 months.

The Constitution (45th Amendment) Act, 1980: The Act extends reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in Parliament and the State Assemblies and the representation of Anglo-Indians by nomination for a further period of 10 years.

The Constitution (46th Amendment) Bill, 1982: It seeks to authorise the government to prepare an authoritative text of the Constitution, in Hindi.

The Constitution (52nd Amendment) Act, 1985: The Act has made defection to another party, after elections illegal. Any member defecting to another party after elections will be disqualified from being member of Parliament or State Legislature.

The Constitution (53rd Amendment) Act, 1986: It confers Statehood on Mizoram and ensures against unnecessary interference by the Central Government with the laws relating to spheres of social relationship and community conduct applicable to Mizoram.

The Constitution (54th Amendment) Act, 1986: It enhances the salaries of Judges of High Courts and Supreme Court of India. The salary of Chief Justice of India will be Rs 10,000; Chief Justice of High Courts Rs 9000; Judges of Supreme Court Rs 9000; and Judges of High Courts Rs 8000.

The Constitution (55th Amendment) Act, 1987: It grants Statehood to Arunachal Pradesh which consequently became the 24th State of the Indian Union.

The Constitution (56th Amendment) Act, 1987: It confers Statehood on Goa and forms a new Union Territory of Daman and Diu. Goa thus became the 25th State of the Indian Republic.

The Constitution (57th Amendment) Act, 1987: It made a special provision for the setting up of the new State of Goa. Consequently Daman and Diu were separated from the former to form a Union Territory.

The Constitution (58th Amendment) Act, 1988: It provides for special arrangements with regard to reservation of seats for Scheduled Tribes in the States of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Meghalaya. By amending Article 322 the adjustment of seats has been frozen until 2000 A.D.

The Constitution (59th Amendment) Act, 1988: It empowered the Central Government to impose Emergency in Punjab when deemed necessary. Under the amendment, President’s rule can be extended upto three years. Earlier maximum period was two years.
The Constitution (61st Amendment) Act, 1989: It lowered the voting age from 21 to 18.

The Constitution (62nd Amendment) Act, 1989: It provided for the extension by another 10 years of reservation of seats in the Parliament and State Assemblies for the Scheduled Castes and Tribes and reservation for Anglo Indian community by nomination.

The Constitution (63rd Amendment) Act, 1989: It repealed Amendment 59 which empowered the government to impose emergency in Punjab. 

The Constitution (64th Amendment) Act, 1990: It extended the President’s rule in Punjab by six months.

The Constitution (66th Amendment) Act, 1990: To bring land reforms within the purview of 9th Schedule of the Constitution.

The Constitution (69th Amendment) Act, 1991: Delhi made National Capital Region. The Act also made provision for Legislative assembly and a council of ministers for Delhi.

The Constitution (70th Amendment) Act, 1992: Before this act was made Article 54 relating to the election of the President provided for an electoral college consisting only of the elected members of Parliament as well as the legislative assemblies of the States (not of Union Territories). The amendment provide for inclusion of members of legislature of Pondicherry and Delhi.

The Constitution (71st Amendment) Act, 1992: The act amends the 8th Schedule to the Constitution to include Konkani, Manipuri and Nepali Languages in the 8th Schedule of the Constitution.

The Constitution (72nd Amendment) Act, 1992: To make temporary provision for the determination of the number of seats reserved for the Scheduled Tribes in the State assembly of Tripura, until the re-adjustment of seats is made on the basis of the first census after the year 2000 under article 170 of the Constitution.

The Constitution (73rd Amendment) Act, 1992: To ensure direct election to all seats in Panchayats; to reserve seats for SCs and STs in proportion to their population; and for reservation of not less than one third of the seats in Panchayats for women.

The Constitution (74th Amendment) Act, 1992: was made to ensure direct election to all seats in Nagarpalikas and Municipalities.

The Constitution (75th Amendment) Act 1994: It provides for setting up of State-level Rent Tribunals to exclude the jurisdiction of all courts, except that of the Supreme Court, under Article 136 of the Constitution.

The Constitution (76th Amendment) Act, 1994: It relates to the Reservation of Seats in Educational Institutes and of appointments or posts in the Services under a State, for Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Supreme Court had ruled on November 16, 1992, that the total reservations under Article 16(40) of the Constitution should not exceed 50 per cent.
The Constitution (77th Amendment) Act, 1995: According to this Act, the Government have decided to continue the existing policy of reservation in promotion for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Constitution (78th Amendment) Act, 1995: It includes land reform laws in the Ninth Schedule so that they cannot be challenged before the courts.

The Constitution (79th Amendment) Act, 1999: It extends the reservation of seats for SC, ST and Anglo-Indians in the Lok Sabha and Legislative Assemblies for next 10 years.

The Constitution (80th Amendment) Act, 2000: It deals with an alternative scheme for sharing taxes between the Union and the States.

The Constitution (81st Amendment) Act, 2000: It provides that the unfilled vacancies of a year reserved for SC/ST kept for being filled up in a year as per Article 16, shall be considered separately for filling vacancies in the succeeding year and the previous list will not be considered for filling the 50% quota of the respective year.

The Constitution (82nd Amendment) Act, 2000: It provides that nothing in the Article 355 shall prevent the State from making any provisions in favour of the members of SC/ST for relaxation in qualifying marks with respect to examination/job/promotion.

The Constitution (83rd Amendment) Act, 2000: The Act amended Article 243 M to provide that no reservation in Panchayats be made in favour of SC/ST in Arunachal Pradesh where the whole population is tribal.

Constitution Knowledge and list of schedules to constitution

 

Important points of Indian constitution

It is the largest written legal document in the world.

It took 2 years, 11 months and 17 days to complete the text of constitution.

Initially it contained 395 articles and 8 Schedules.

Sachchidanand Sinha was the first chairman of the constituent Assembly ( it consisted of elected member of legislative assembly).

Dr Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of constituent assembly.

Dr B.R.Ambedkar was the chairman of the drafting committee and was assisted by B.N.Rau who created the draft of constitution of India.

The draft of the constitution was approved on 26th November 1949 and hence it is observed asLaw day.

National Anthem was adopted on 24th January 1950 whereas National Flag was adopted on July 22nd 1947,
India has a Quasi Federal structure.

In India there are three levels of government one at center, one at state and one at Local. In case of emergency the central government gains control over the nation.

Preamble

India is a Sovereign, Socialist, Secular and Democratic Republic

Sovereign means India is an independent country.

Socialist Pattern is an economic pattern where both public and private sector work together under Government’s control.
Secularism means no fixed religion and respect for all religion.

Democratic means that the government which is of the people by the people and for the people. 
Republic means people select the head of government directly or indirectly.

Preamble embodies the noble concept of :
Justice in social, economic and political aspects.
Liberty of thought, expression, belief, faith and worship.
Equality of status and opportunity
Fraternity assuring dignity, unity and integrity to all the citizens of the nation.

Note: the concept of Liberty, Equality and Fraternity is adopted from French revolution.
Constitution is amended once during 42nd amendment where the words Socialist and Secular were added.

Note: the above mentioned points can be asked in CLAT and there are instances where it has been asked. Please check the paper of CLAT 2012 and get the idea about how questions can be formed from the above points. The thread also contains a file which is attached to it and the files contains information about all the 12 Schedules of the Indian Constitution.

Constitution of India – Articles Chart

12-25-2012

In this section of India Facts we discuss about Constitution of India – Articles. You get all the articles i.e. Part I to Part XXII, in details. In these Part I to Part XXII you will learn about 395 articles. Article 123 explains about the legislative powers of the President and article 213 is for the legislative powers of the Governor. Article 300A is important for everyone because it explains about Right to Property. Check out yourself all the articls under different chapters and Parts.

Part I – consists of Articles 1 – 4 on the Union and its Territory 
Part II – consists of Articles 5 – 11 on Citizenship. 
Part III – consists of Articles 12 – 35 on Fundamental Rights.

 • Articles 14 – 18 on Right to Equality,
 • Articles 19 – 22 on Right to Freedom,
 • Articles 23 – 24 on Right against Exploitation,
 • Articles 25 – 28 on Right to Freedom of Religion,
 • Articles 29 – 31 on Cultural and Educational Rights,
 • Articles 32 – 35 on Right to Constitutional Remedies.

Part IV – consists of Articles 36 – 51 on Directive Principles of State Policy. 
Part IV (A) consists of Article 51A – Fundamental Duties of each citizen of India. 
Part V – consists of Articles on the Union. 
Chapter I – Articles 52 to 78 on The Executive.

 • Articles 52 – 73 on the President and Vice-President,
 • Articles 74 – 75 on Council of Ministers,
 • Articles 76 – Attorney General of India,
 • Articles 77 – 78 on the Conduct of Government Business

Chapter II – Articles 79 – 122 on Parliament.

 • Articles 79 – 88 on Constitution of Parliament,
 • Articles 89 – 98 on Officers of Parliament,
 • Articles 99 – 100 on Conduct of Business,
 • Articles 101 – 104 on Disqualification of members,
 • Articles 105 – 106 on Powers, privileges and Immunities of Parliament and its Members,
 • Articles 107 – 111 on Legislative Procedure,
 • Articles 112 – 117 on Procedure in Financial Matters,
 • Articles 118 – 122 on Procedure Generally.

Chapter III – Article 123 on the Legislative Powers of the President.

 • Article 123 on Power of president to promulgate Ordinances during recess of Parliament

Chapter IV – Articles 124 – 147 on The Union Judiciary.

 • Articles 124 – 147 Establishment and Constitution of Supreme Court

Chapter V – Articles 148 – 151 on the Controller and Auditor-General of India.

 • Articles 148 – 151 on Duties and powers of Comptroller and Auditor-General.

Part VI – Articles on the States.

Chapter I – Article 152 on the General definition of a State of the Union of India

 • Article 152 – Exclusion of the state of Jammu and Kashmir from the general definition of a state of the Union of India.

Chapter II – Articles 153 – 167 on The Executive

 • Articles 153 – 162 on The Governor,
 • Articles 163 – 164 on The Council of Ministers,
 • Article 165 on the Advocate-General for the State.
 • Articles 166 – 167 on the Conduct of Government Business.

Chapter III – Articles 168 – 212 on The State Legislature.

 • Articles 168 – 177 General
 • Articles 178 – 187 on the Officers of the State Legislature,
 • Articles 188 – 189 on Conduct of Business,
 • Articles 190 – 193 on Disqualification of members,
 • Articles 194 – 195 on Powers, Privileges and Immunities Parliament and its Members,
 • Articles 196 – 201 on Legislative Procedure,
 • Articles 202 – 207 on Procedure in Financial Matters,
 • Articles 208 – 212 on Procedure Generally.

Chapter IV – Article 213 on the Legislative Powers of the Governor

 • Article 213 – Power of president to promulgate Ordinances during recess of Parliament

Chapter V – Articles 214 – 231 on The High Courts in the States.

 • Articles 214 – 231 on High Courts in the States,

Chapter VI – Articles 233 – 237 on the Subordinate Courts

 • Articles 232 – 237 on Subordinate Courts

Part VII – consists of Articles on States in the B part of the First schedule.

 • Article 238 Repealed, Replaced by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

Part VIII – consists of Articles on The Union Territories

 • Articles 239 – 242 Administration, creation of Council of Ministers and High Courts

Part IX – consists of Articles on the Panchayat system.

 • Articles 243 – 243O on the Gram Sabha and Panchayat system

Part IXA – consists of Articles on Municipalities.

 • Articles 243P – 243ZG on Municipalities

Part X – consists of Articles on the scheduled and Tribal Areas

 • Articles 244 – 244A on Administration, creation of Council of Ministers, and legislatures.

Part XI – consists of Articles on Relations between the Union and the States.

Chapter I – Articles 245 – 255 on the Distribution of Legislative Powers

 • Articles 245 – 255 on Distribution of Legislative Relations

Chapter II – Articles 256 – 263 on Administrative Relations

 • Articles 256 – 261 – General
 • Article 262 – on Disputes relating to waters.
 • Article 263 – on Co-ordination between States

Part XII – consists of Articles on Finance, Property, Contracts and Suits

Chapter I – Articles 264 – 291 on Finance

 • Articles 264 – 267 General
 • Articles 268 – 281 on Distribution Revenues between the Union and the States
 • Articles 282 – 291 on Miscellaneous Financial Provisions

Chapter II – Articles 292 – 293 on Borrowing

 • Articles 292 – 293 on Borrowing by States

Chapter III – Articles 294 – 300 on Property, Contracts, Right, Liabilities, Obligations and Suits

 • Articles 294 – 300 on Succession to property assets, liabilities, and obligations.

Chapter IV – Article 300A on the Right to Property

 • Article 300A – on Persons not to be deprived of property save by authority of law

Part XIII – consists of Articles on Trade and Commerce within the territory of India

 • Articles 301 – 305 on Freedom of Trade and Commerce, and the power of Parliament and States to impose restrictions on the same
 • Article 306 – Repealed – Replaced by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.
 • Article 307 – Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304.

Part XIV – consists of Articles on Services Under the Union and the States

Chapter I – Articles 308 – 314 on Services

 • Articles 308 – 313 on Services
 • Article 314 – Repealed – Replaced by the Constitution (Twenty-eighth Amendment) Act, 1972, s. 3 (w.e.f. 29-8-1972).

Chapter II – Articles 315 – 323 on the Public Service Commissions

 • Articles 315 – 323 on Public Service Commissions

Part XIVA – consists of Articles on Tribunals

 • Articles 323 A – 323 B

Part XV – consists of Articles on Elections

 • Articles 324 – 329 on Elections
 • Article 329A – Repealed – Replaced by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 36 (w.e.f. 20-6-1979).

Part XVI – consists of Articles on Special Provisions Relating to certain Classes.

 • Articles 330 – 342 on Reservations

Part XVII – consists of Articles on Official Language
Chapter I – Articles 343 – 344 on Language of the Union

 • Articles 343 – 344 Official Language of the Union

Chapter II – Articles 345 – 347 on Regional Languages

 • Articles 345 – 347 on Language of the State

Chapter III – Articles 348 – 349 on Language of the Supreme Court, High courts, Etc

 • Articles 348 – 349 on Language used in Supreme Court, High courts Etc

Chapter IV – Articles 350 – 351 on Special Directives

 • Article 350 – on Language to be used in representations forredress of grievances.
 • Article 350A – on Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.
 • Article 350B – on provision for Special Officer for linguistic minorities.
 • Article 351 – on Directive for development of the Hindi language.

Part XVIII – consists of Articles on Emergency Provisions

 • Articles 352 – 359 on Emergency Provisions
 • Article 359A – Repealed – Replaced by the Constitution (Sixty-third Amendment) Act, 1989, s. 3 (w.e.f. 6-1-1990)
 • Article 360 – on Provisions as to financial emergency.

Part XIX – Miscellaneous

 • Articles 361 – 361A – Miscellaneous
 • Article 362 – Repealed – Replaced by the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, s. 2.
 • Articles 363 – 367 – Miscellaneous .

Part XX – consists of Articles on Amendment of the Constitution

 • · Articles 368 on the Power of parliament to amend the constitution and procedure therefor

Part XXI – consists of Articles on Temporary, Transitional and Special Provisions

 • Articles 369 – 378A on Temporary, Transitional and Special Provisions
 • Article 379 – 391 – Repealed – Replaced by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956,s. 29 and Sch.
 • Article 392 – on the Power of the President to remove difficulties.

Part XXII consists of Articles on short title, date of commencement, Authoritative text in Hindi and Repeals.

 • Articles 393 – 395 Commencement, authoritative text in Hindi and repeals

 

 

 

 

 

Index-wise access to Constitution of India

PARTS

PART I

THE UNION AND ITS TERRITORY

Art.( 1-4 )

PART II

CITIZENSHIP

Art.( 5-11 )

PART III

FUNDAMENTAL RIGHTS

Art.( 12-35 )

PART IV

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

Art.( 36-51 )

PART IVA

FUNDAMENTAL DUTIES

Art.( 51A )

PART V

THE UNION

Art.( 52-151 )

PART VI

THE STATES

Art.( 152-237 )

PART VII

THE STATES IN PART B OF THE FIRST SCHEDULE

Art.( 238 )

PART VIII

THE UNION TERRITORIES

Art.( 239-243 )

PART IX

PANCHAYATS

Art.( 243-243zg )

PART IXA

MUNICIPALITIES

Art.( 243-243zg )

PART X

THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS

Art.( 244-244A )

PART XI

RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES

Art.( 245-263 )

PART XII

FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS

Art.( 264-300A )

PART XIII

TRADE,COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA

Art.( 301-307 )

PART XIV

SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES

Art.( 308-323 )

PART XIVA

TRIBUNALS

Art.( 323A-323B )

PART XV

ELECTIONS

Art.( 324-329A )

PART XVI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

Art.( 330-342 )

PART XVII

OFFICIAL LANGUAGE

Art.( 343-351 )

PART XVIII

EMERGENCY PROVISIONS

Art.( 352-360 )

PART XIX

MISCELLANEOUS

Art.( 361-367 )

PART XX

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

Art.( 368 )

PART XXI

TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS

Art.( 369-392 )

PART XXII

SHORT TITLE,COMMENCEMENT,AUTHORITATIVE TEXT IN HINDI AND REPEALS

Art.( 393-395 

 

 

Amendments to the Indian Constitution

Here is a list of all amendments to the Indian Constitution. 

Amendments are very frequently asked in Civil Services Exam by UPSC and other exams

 

Date of Enforcement

Objectives

1st amendment

June 18, 1951

To fully secure the constitutional validity of zamindari abolition laws. 
To place reasonable restriction on freedom of speech.
A new constitutional device, called Schedule 9 introduced to protect laws that are contrary to the Constitutionally guaranteed fundamental rights.
These laws encroach upon property rights, freedom of speech and equality before law

2nd amendment

May 1, 1953

A technical amendment to fix the size of each parliamentary constituency between 650,000 and 850,000 voters.

3rd amendment

February 22, 1955

Limits maximum no of seats in lokSabha up to 500
States to be divided into constituencies such that one member of a constituency represents between 500000 and 750000 people

4th amendment

April 27, 1955

Restrictions on property rights and inclusion of related bills in Schedule 9 of the constitution

5th amendment

December 24, 1955

Provides for a consultation mechanism with concerned states in matters relating to the amendments to the territorial matters and in the re-naming of the state

6th amendment

September 11, 1956

Amended the Union and State Lists with respect to raising of taxes

7th amendment

November 1, 1956

Reorganization of states on linguistic lines
Abolition of Class A, B, C, D states
Introduction of Union Territories

8th amendment

January 5, 1960

Clarify state’s power of compulsory acquisition and requisitioning of private property
Include Zamindari abolition laws in Schedule 9 of the constitution

9th amendment

December 28, 1960

Minor adjustments to territory of Indian Union consequent to agreement with Pakistan for settlement of disputes by demarcation of border villages, etc.

10th amendment

August 11, 1961

Incorporation of Dadra, Nagar and Haveli as a Union Territory after acquisition from Portugal

11th amendment

December 19, 1961

Election of Vice President by Electoral College consisting of members of both Houses of Parliament, instead of election by a Joint Sitting of Parliament.
Indemnify the President and Vice President Election procedure from challenge on grounds of existence of any vacancies in the electoral college

12th amendment

December 20, 1961

Incorporation of Goa, Daman and Diu as a Union Territory, after acquisition from Portugal

13th amendment

December 1, 1963

Formation of State of Nagaland, with special protection under Article 371A

14th amendment

December 28, 1962

Incorporation of Pondicherry into the Union of India
Creation of Legislative Assemblies for Himachal Pradesh, Tripura, Manipur and Goa

15th amendment

October 5, 1963

Raise retirement age of judges from 60 to 62
Other minor amendments for rationalizing interpretation of rules regarding judges etc.

16th amendment

October 5, 1963

Make it obligatory for seekers of public office to swear their allegiance to the Indian Republic and prescribe the various obligatory templates

17th amendment

June 20, 1964

To secure the constitutional validity of acquisition of Estates and place land acquisition laws in Schedule 9 of the constitution

18th amendment

August 27, 1966

Technical Amendment to include Union Territories in Article 3 and hence permit reorganisation of Union Territories

19th amendment

December 11, 1966

Abolish Election Tribunals and enable trial of election petitions by regular High Courts

20th amendment

December 22, 1966

Indemnify & validate judgments, decrees, orders and sentences passed by judges.
Validate the appointment, posting, promotion and transfer of judges except those not eligible for appointment under article 233.
Amendment was needed to overcome the effect of judgement invalidating appointments of certain judges in the state of Uttar Pradesh

21th amendment

April 10, 1967

Included Sindhi as a National Language

22nd amendment

September 25, 1969

Provision to form Autonomous states within the State of Assam

23rd amendment

January 23, 1970

Extend reservation for SC / ST and nomination of Anglo Indian members in Parliament and State Assemblies for another ten years i.e. up to 1980

24th amendment

November 5, 1971

Enable parliament to dilute fundamental rights through amendments to the constitution

25th amendment

April 20, 1972

Restrict property rights and compensation in case the state takes over private property

26th amendment

December 28, 1971

Abolition of privy purse paid to former rulers of princely states which were incorporated into the Indian Republic

27th amendment

February 15, 1972

Reorganization of Mizoram into a Union Territory with a legislature and council of ministers

28th amendment

August 29, 1972

Rationalized Civil Service rules to make it uniform across those appointed prior to Independence and post independence

29th amendment

June 9, 1972

Places land reform acts and amendments to these act under Schedule 9 of the constitution

30th amendment

February 27, 1973

Changes the basis for appeals in Supreme Court of India in case of Civil Suits from value criteria to one involving substantial question of law

31th amendment

October 17, 1973

Increased size of Parliament from 525 to 545 seats.
Increased seats went to the new states formed in North East India and minor adjustment consequent to 1971 Delimitation exercise

32nd amendment

July 1, 1974

Protection of regional rights in Telangana and Andhra regions of State of Andhra Pradesh

33rd amendment

May 19, 1974

Prescribes procedure for resignation by members of parliament and state legislatures
Prescribes procedure for verification and acceptance of resignation by house speaker

34th amendment

September 7, 1974

Place land reform acts and amendments to these act under Schedule 9 of the constitution

35th amendment

March 1, 1975

Terms and Conditions for the Incorporation of Sikkim into the Union of India

36th amendment

April 26, 1975

Formation of Sikkim as a State within the Indian Union

37th amendment

May 3, 1975

Formation of Arunachal Pradesh legislative assembly

38th amendment

August 1, 1975

Enhances the powers of President and Governors to pass ordinances

39th amendment

August 10, 1975

Negated the judgement of Allahabad High Court invalidating Prime Minister Indira Gandhi’s election to parliament.
Amendment placed restrictions on judicial scrutiny of post of Prime Minister

40th amendment

May 27, 1976

Enable Parliament to make laws with respect to Exclusive Economic Zone and vest the mineral wealth with Union of India.
Place land reform & other acts and amendments to these act under Schedule 9 of the constitution

41th amendment

September 7, 1976

Raised Retirement Age Limit of Chairmen and Members of Union and State Public Commissions from sixty to sixty two.

42nd amendment

April 1, 1977

Amendment passed during internal emergency by Indira Gandhi.
Provides for curtailment of fundamental rights, imposes fundamental duties and changes to the basic structure of the constitution by making India a “Socialist Secular” Republic

43rd amendment

April 13, 1978

Amendment passed after revocation of internal emergency in the Country.
Repeals some of the more ‘Anti-Freedom’ amendments enacted through Amendment Bill 42

44th amendment

September 6, 1979

Amendment passed after revocation of internal emergency in the Country.
Provides for human rights safeguards and mechanisms to prevent abuse of executive and legislative authority.
Annuls some Amendments enacted in Amendment Bill 42

45th amendment

January 25, 1980

Extend reservation for SC / ST and nomination of Anglo Indian members in Parliament and State Assemblies for another ten years i.e. up to 1990

46th amendment

February 2, 1983

Amendment to negate judicial pronouncements on scope and applicability on Sales Tax

47th amendment

August 26, 1984

Place land reform acts and amendments to these act under Schedule 9 of the constitution

48th amendment

April 1, 1985

Article 356 amended to permit President’s rule up to two years in the state of Punjab

49th amendment

September 11, 1984

Recognize Tripura as a Tribal State and enable the creation of a Tripura Tribal Areas Autonomous District Council

50th amendment

September 11, 1984

Technical Amendment to curtailment of Fundamental Rights as per Part III as prescribed in Article 33 to cover Security Personnel protecting property and communication infrastructure

51th amendment

June 16, 1986

Provide reservation to Scheduled Tribes in Nagaland, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh Legislative Assemblies

52nd amendment

March 1, 1985

Anti Defection Law – Provide disqualification of members from parliament and assembly in case of defection from one party to other

53rd amendment

February 20, 1987

Special provision with respect to the State of Mizoram.

54th amendment

April 1, 1986

Increase the salary of Chief Justice of India & other Judges
Provisions for determining future increases without the need for constitutional amendment

55th amendment

February 20, 1987

Special powers to Governor consequent to formation of state of Arunachal Pradesh

56th amendment

May 30, 1987

Transition provision to enable formation of state of Goa

57th amendment

September 21, 1987

Provide reservation to Scheduled Tribes in Nagaland, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh Legislative Assemblies

58th amendment

December 9, 1987

Provision to publish authentic Hindi translation of constitution
Provision to publish authentic Hindi translation of future amendments

59th amendment

March 30, 1988

Article 356 amended to permit President’s rule up to three years in the state of Punjab
Articles 352 and Article 359A amended to permit imposing emergency in state of Punjab or in specific districts of the state of Punjab

60th amendment

December 20, 1988

Professional Tax increased from a maximum of Rs. 250/- to a maximum of Rs. 2500/-

61th amendment

March 28, 1989

Reduce age for voting rights from 21 to 18

62nd amendment

December 20, 1989

Extend reservation for SC / ST and nomination of Anglo Indian members in Parliament and State Assemblies for another ten years i.e. up to 2000

63rd amendment

January 6, 1990

Emergency powers applicable to State of Punjab, accorded in Article 359A as per amendment 59 repealed

64th amendment

April 16, 1990

Article 356 amended to permit President’s rule up to three years and six months in the state of Punjab

65th amendment

March 12, 1992

National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes formed and its statutory powers specified in The Constitution.

66th amendment

June 7, 1990

Place land reform acts and amendments to these act under Schedule 9 of the constitution

67th amendment

October 4, 1990

Article 356 amended to permit President’s rule up to four years in the state of Punjab

68th amendment

March 12, 1991

Article 356 amended to permit President’s rule up to five years in the state of Punjab

69th amendment

February 1, 1992

To provide for a legislative assembly and council of ministers for Federal National Capital of Delhi. Delhi continues to be a Union Territory

70th amendment

December 21, 1991

Include National Capital of Delhi and Union Territory of Pondicherry in electoral college for Presidential Election

71th amendment

August 31, 1992

Include Konkani, Manipuri and Nepali as National Languages

72nd amendment

December 5, 1992

Provide reservation to Scheduled Tribes in Tripura State Legislative Assembly

73rd amendment

April 24, 1993

Statutory provisions for Panchayat Raj as third level of administration in villages

74th amendment

June 1, 1993

Statutory provisions for Local Administrative bodies as third level of administration in urban areas such as towns and cities

75th amendment

May 15, 1994

Provisions for setting up Rent Control Tribunals

76th amendment

August 31, 1994

Enable continuance of 69% reservation in Tamil Nadu by including the relevant Tamil Nadu Act under 9th Schedule of the constitution

77th amendment

June 17, 1995

A technical amendment to protect reservation to SC/ST Employees in promotions

78th amendment

August 30, 1995

Place land reform acts and amendments to these act under Schedule 9 of the constitution

79th amendment

January 25, 2000

Extend reservation for SC / ST and nomination of Anglo Indian members in Parliament and State Assemblies for another ten years i.e. up to 2010

80th amendment

June 9, 2000

Implement Tenth Finance Commission recommendation to simplify the tax structures by pooling and sharing all taxes between states and The Centre

81th amendment

June 9, 2000

Protect SC / ST reservation in filling backlog of vacancies

82nd amendment

September 8, 2000

Permit relaxation of qualifying marks and other criteria in reservation in promotion for SC / ST candidates

83rd amendment

September 8, 2000

Exempt Arunachal Pradesh from reservation for Scheduled Castes in Panchayati Raj institutions

84th amendment

February 21, 2002

Extend the usage of 1971 national census population figures for state wise distribution of parliamentary seats

85th amendment

January 4, 2002

A technical amendment to protect seniority in case of promotions of SC/ST Employees

86th amendment

December 12, 2002

Provides Right to Education until the age of fourteen and Early childhood care until the age of six

87th amendment

June 22, 2003

Extend the usage of 1971 national census population figures for state wise distribution of parliamentary seats

88th amendment

January 15, 2004

To extend statutory cover for levy and utilization of Service Tax

89th amendment

September 28, 2003

The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was bifurcated into The National Commission for Scheduled Castes and The National Commission for Scheduled Tribes

90th amendment

September 28, 2003

Reservation in Assam Assembly relating to Bodoland Territory Area

91th amendment

January 1, 2004

Restrict the size of council of ministers to 15 % of legislative members & to strengthen Anti Defection laws

92nd amendment

January 7, 2004

Enable Levy of Service Tax
Include Bodo, Dogri, Santali and Maithili as National Languages

93rd amendment

January 20, 2006

To enable provision of reservation for other backward classes (O.B.C.) in government as well as private educational institutions

94th amendment

June 12, 2006

To provide for a Minister of Tribal Welfare in newly created Jharkhand and Chhattisgarh States

95th amendment

25 January 2010

Extended the reservation of seats in LokSabha and State Assemblies for SC and ST from sixty to seventy years

96th amendment

23 September 2011

Substituted “Odia” for “Oriya”

97th amendment

12 January 2012

Added the words “or co-operative societies” in Article 19(l)(c) and inserted article 43B i.e, Promotion of Co-operative Societies and added Part-IXB i.e, THE CO-OPERATIVE SOCIETIES

 Thanks n Regards

Jeevanandam K