தம்பதியர்களுக்கு கர்ப்பம் தரிக்க எளிய வழிமுறை [Just for Information Only]


தம்பதியர்களுக்கு கர்ப்பம் தரிக்க எளிய வழிமுறை விரைவில் கர்ப்பம் அடைய என்ன வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதே இன்றைய தம்பதியர்களுக்கு இருக்கும் பெரிய பிரச்சனையாகும். இதில் குழப்பிக் கொள்ள எதுவும் இல்லை. மிகவும் சுலபமாக நீங்களே கருத்தரிக்கக் கூடிய காலத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். இதற்காக ஒரு பெண் தன மாதவிடாய் நாட்கள் பற்றி தெளிவாக அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பொதுவாக பெண்களுக்கு மாதவிடாய் ஒழுங்காக 28 தொடக்கம் 32 நாட்களுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதிகளிலே ஏற்படும். சில பெண்களுக்கு இந்த நாட்களில் வேறுபாடுகள் ஏற்படும். ஒரு மாதவிடாய் ஆரம்பிக்கும் முதல் நாளில் இருந்து பதினாலாவது நாள் அந்தப் பெண்ணில் முட்டை வெளியேறும்.

இந்த முட்டை வெளியேறி 24 மணித்திற்குள் ஆணின் விந்தைச் சந்தித்தால் கருக்கட்டல் நடைபெற்று குழந்தை உருவாகும். (கருக்கட்டக் கூடிய நிலையில்). ஆணின் விந்தானது பெண்ணின் யோனியினுள் உட்செலுத்தப்பட்டு 72 மணி நேரம் வரை உயிரோடு இருக்கும். ஆக , நீங்கள் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு உகந்த காலம் உங்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்ட முதல் நாளில் இருந்து பதினோராவது நாளுக்கும் பதினைந்தாவது நாளுக்கும் இடைப்பட்ட காலமாகும். அதாவது நீங்கள் மாதவிடாய் ஏற்பட்டு பதினோராவது நாளில் இருந்து உடலுறவில் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு ஈடுபடும் போது கருக்கட்டல் நடைபெறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாகும்.

 

Thanks n Regards

Jeevanandam K

One thought on “தம்பதியர்களுக்கு கர்ப்பம் தரிக்க எளிய வழிமுறை [Just for Information Only]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s