இந்த தகவலை அனைவருக்கும் தெரிய படுத்துங்கள் நண் பர்களே… எச்சரிக்கை!


 
 
 
எச்சரிக்கை..! பிறரும் அறிய இச் செய்தியினை ஷேர் செய்யுங்கள்...! 10 வயது மாணவன் ஒருவன் 15 நாட்களுக்கு முன்னர் அவன் பள்ளி அருகில் விற்கப்பட்ட அன்னாசிப்பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டான். அடுத்த நாளில் இருந்து அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனது. அவனது பெற்றோர் அவனை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்த டாக்டர் அவன் இரத்த பரிசோதனை முடிவை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார், அவனுக்கு எயிட்ஸ் இருப்பது இரத்தப் பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது. அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் இரத்தப் பரிசோதனை செய்து பார்த்தார். ஆனால் யாருக்கும் எயிட்ஸ் இல்லை. பிறகு அந்த மாணவினடம் " என்றில் இருந்து உனக்கு உடம்பு சுகமில்லை" என டாக்டர் கேட்டார் "15 நாட்களுக்கு முன்னர் பள்ளி அருகில் விற்ற அன்னாசிபழம் சாப்பிட்ட அடுத்த நாளில் இருந்து உடம்பு சுகமில்லை" என்று அந்த மாணவன் டாக்டரிடம் சொன்னான். டாக்டர் ஆள் அனுப்பி அந்த பழ வியாபாரியை அழைத்து வரச் சொன்னார். அவரை பரிசோதித்து பார்க்கையில் பழம் நறுக்கும் வியாபாரியின் கையில் வெட்டு காயம் இருப்பதை டாக்டர் பார்த்தார். அவர் பழம் நறுக்கும் போது அவருடைய இரத்தம் பழத்தின் மேல் கலந்திருக்கிறது. பழ வியாபரிக்கு இரத்தப் பரிசோதனை செய்து பார்த்தார் டாக்டர். இரத்தப் பரிசோதனை முடிவில் பழ வியாபரிக்கு எயிட்ஸ் இருப்பது தெரிய வந்தது. இத்தனை நாட்களாக பழ வியாபாரி தனக்கு எயிட்ஸ் இருப்பதே தெரியாது என்றார். இனி மேல் ரோடுகளில் விற்கப்படும் பொருட்களை வாங்கி சாப்பிடும் அனைவரும் கவணமாக இருங்கள். இந்த தகவலை அனைவருக்கும் தெரிய படுத்துங்கள் நண் பர்களே... எச்சரிக்கை!
<3 PLEASE SHARE MY DEAR FRIENDS <3
எச்சரிக்கை..! பிறரும் அறிய இச் செய்தியினை ஷேர் செய்யுங்கள்…! 10 வயது மாணவன் ஒருவன் 15 நாட்களுக்கு முன்னர் அவன் பள்ளி அருகில் விற்கப்பட்ட அன்னாசிப்பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டான். அடுத்த நாளில் இருந்து அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனது. அவனது பெற்றோர் அவனை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
 
மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்த டாக்டர் அவன் இரத்த பரிசோதனை முடிவை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார், அவனுக்கு எயிட்ஸ் இருப்பது இரத்தப் பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது. அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரையும் இரத்தப் பரிசோதனை செய்து பார்த்தார். ஆனால் யாருக்கும் எயிட்ஸ் இல்லை. பிறகு அந்த மாணவினடம் ” என்றில் இருந்து உனக்கு உடம்பு சுகமில்லை” என டாக்டர் கேட்டார் “15 நாட்களுக்கு முன்னர் பள்ளி அருகில் விற்ற அன்னாசிபழம் சாப்பிட்ட அடுத்த நாளில் இருந்து உடம்பு சுகமில்லை” என்று அந்த மாணவன் டாக்டரிடம் சொன்னான்.
 
டாக்டர் ஆள் அனுப்பி அந்த பழ வியாபாரியை அழைத்து வரச் சொன்னார். அவரை பரிசோதித்து பார்க்கையில் பழம் நறுக்கும் வியாபாரியின் கையில் வெட்டு காயம் இருப்பதை டாக்டர் பார்த்தார். அவர் பழம் நறுக்கும் போது அவருடைய இரத்தம் பழத்தின் மேல் கலந்திருக்கிறது. பழ வியாபரிக்கு இரத்தப் பரிசோதனை செய்து பார்த்தார் டாக்டர். இரத்தப் பரிசோதனை முடிவில் பழ வியாபரிக்கு எயிட்ஸ் இருப்பது தெரிய வந்தது. இத்தனை நாட்களாக பழ வியாபாரி தனக்கு எயிட்ஸ் இருப்பதே தெரியாது என்றார். இனி மேல் ரோடுகளில் விற்கப்படும் பொருட்களை வாங்கி சாப்பிடும் அனைவரும் கவணமாக இருங்கள். இந்த தகவலை அனைவருக்கும் தெரிய படுத்துங்கள் நண் பர்களே… எச்சரிக்கை!
 
Thanks n Regards
Jeevanandam K

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s