இந்தியக்குடியரசுத்தலைவர்களின்பட்டியல்


             
           
           
           
           
           

இந்தியக்குடியரசுத்தலைவர்களின்பட்டியல்

எண்

பெயர்

படம்

பதவிஏற்றது

பதவிக்காலம்முடிவு

துறை

தேர்தல்

01

டாக்டர். இராஜேந்திரப்பிரசாத்

ஜனவரி 26, 1950

மே 13, 1962

விடுதலைவீரர்

1952, 1957

02

சர்வபள்ளிராதாகிருஷ்ணன்

மே 13, 1962

மே 13, 1967

மெய்யியலாளர், கல்வியியலாளர்

1962

03

ஜாகீர்உசேன்

மே 13, 1967

மே 3, 1969

கல்வியியலாளர்

1967

*

வி. வி. கிரி

மே 3, 1969

சூலை 20, 1969

தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி

 

*

முகம்மதுஇதயத்துல்லா

சூலை 20, 1969

ஆகத்து 24, 1969

உச்சநீதிமன்றநீதிபதி

 

04

வி. வி. கிரி

ஆகத்து 24, 1969

ஆகத்து 24, 1974

தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி

1969

05

பக்ருதின்அலிஅகமது

ஆகத்து 24, 1974

பெப்ரவரி 11, 1977

அரசியல்வாதி

1974

*

பஸப்பாதனப்பாஜட்டி

பெப்ரவரி 11, 1977

ஜூலை 25, 1977

வழக்கறிஞர், அரசியல்வாதி

 

06

நீலம்சஞ்சீவிரெட்டி

சூலை 25, 1977

சூலை 25, 1982

விவசாயி, அரசியல்வாதி

1977

07

ஜெயில்சிங்

சூலை 25, 1982

சூலை 25, 1987

விடுதலைவீரர், அரசியல்வாதி

1982

08

ரா. வெங்கட்ராமன்

சூலை 25, 1987

சூலை 25, 1992

தொழிற்சங்கவாதி, அரசியல்வாதி

1987

09

சங்கர்தயாள்சர்மா

சூலை 25, 1992

சூலை 25, 1997

விடுதலைவீரர், அரசியல்வாதி

1992

10

கே. ஆர். நாராயணன்

ஜூலை 25, 1997

ஜூலை 25, 2002

எழுத்தாளர், வெளிநாட்டுத்தூதுவர், அரசியல்வாதி

1997

11

ஏ. பி. ஜே. அப்துல்கலாம்

சூலை 25, 2002

சூலை 25, 2007

அறிவியலாளர், பொறியாளர்

2002

12

பிரதீபாபட்டீல்

சூலை 25, 2007

சூலை 25, 2012

அரசியல்வாதி

2007

13

பிரணப்முக்கர்ஜி

சூலை 25, 2012

பதவியில்

அரசியல்வாதி

2012

 

         
           
           
           
           
           
           
           

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s