இந்தியப்பிரதமர்கள்


இந்தியப்பிரதமர்கள்

எண்

பெயர்

படம்

பதவிஏற்றது

பதவிக்காலம்முடிவு

கட்சி

பிறந்தஊர்/மாநிலம்

01

ஜவஹர்லால்நேரு

 

ஆகஸ்ட் 15, 1947

மே 27, 1964

இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

அலகாபாத், உத்தரப்பிரதேசம்

02*

குல்சாரிலால்நந்தா

 

மே 27, 1964

ஜூன் 9, 1964

இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

சியல்கோட், பஞ்சாப் (பாகிஸ்தான்)

03

லால்பகதூர்சாஸ்திரி

 

ஜூன் 9, 1964

ஜனவரி 11, 1966

இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

முகல்சாரி, உத்தரப்பிரதேசம்

04*

குல்சாரிலால்நந்தா

 

ஜனவரி 11, 1966

ஜனவரி 24, 1966

இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

சியல்கோட், பஞ்சாப் (பாகிஸ்தான்)

05

இந்திராகாந்தி

ஜனவரி 24, 1966

மார்ச் 24, 1977

காங்கிரஸ் (I)

அலகாபாத், உத்தரப்பிரதேசம்

06

மொரார்ஜிதேசாய்

மார்ச் 24, 1977

ஜூலை 15, 1979

ஜனதாகட்சி

பாதிலி, மும்பை

07

சரண்சிங்

 

ஜூலை 28, 1979

ஜனவரி 14, 1980

ஜனதாகட்சி

நூர்பூர், உத்தரப்பிரதேசம்

08

இந்திராகாந்தி

ஜனவரி 14, 1980

அக்டோபர் 31, 1984

காங்கிரஸ் (I)

அலகாபாத், உத்தரப்பிரதேசம்

09

ராஜீவ்காந்தி

 

அக்டோபர் 31, 1984

டிசம்பர் 2, 1989

காங்கிரஸ் (I)

மும்பை

10

வி. பி. சிங்

 

டிசம்பர் 2, 1989

நவம்பர் 10, 1990

ஜனதாதளம்

அலகாபாத், உத்தரப்பிரதேசம்

11

சந்திரசேகர்

 

நவம்பர் 10, 1990

ஜூன் 21, 1991

ஜனதாகட்சி

பலியா, உத்தரப்பிரதேசம்

12

பி. வி. நரசிம்மராவ்

 

ஜூன் 21, 1991

மே 16, 1996

காங்கிரஸ் (I)

கரீம்நகர், ஆந்திரப்பிரதேசம்

13

அடல்பிஹாரிவாஜ்பாய்

மே 16, 1996

ஜூன் 1, 1996

பாரதியஜனதாகட்சி

குவாலியர், மத்தியப்பிரதேசம்

14

தேவகவுடா

 

ஜூன் 1, 1996

ஏப்ரல் 21, 1997

ஜனதாதளம்

ஹர்டனஹள்ளி, ஹாசன், கர்நாடகம்

15

ஐ. கே. குஜரால்

ஏப்ரல் 21, 1997

மார்ச் 19, 1998

ஜனதாதளம்

ஜீலம், பஞ்சாப் (பாக்கிஸ்தான்)

16

அடல்பிஹாரிவாஜ்பாய்

மார்ச் 19, 1998

மே 22, 2004

பாரதியஜனதாகட்சி

குவாலியர், மத்தியப்பிரதேசம்

17

மன்மோகன்சிங்

மே 22, 2004

மே 21, 2009

இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

கா, பஞ்சாப் (பாக்கிஸ்தான்)

18

மன்மோகன்சிங்

மே 22, 2009

இந்தியதேசியகாங்கிரஸ்

கா, பஞ்சாப் (பாக்கிஸ்தான்)

 Thanks n Regards

Jeevanandam K

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s